Retssikkerheden vakler

Det er bekymrende, at regeringen vil ændre Serviceloven

jakob_farve_lille
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat
for Enhedslisten Silkeborg

Silkeborg Kommune placerer sig ikke så ringe i det nye ”socialt indeks” som Socialpædagogerne forleden dag lancerede på nettet. Nummer 37 af 98, når det gælder den samlede indsats i forhold til udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicapområdet. Kigges der særskilt på indsatsen på handicapområdet, placerer kommunen sig dog på en knap så prangende plads som nummer 59.

Om Socialpædagogernes undersøgelse og placeringen i det sociale indeks yder Silkeborg og landets øvrige kommuner fuld retfærdighed, skal jeg ikke kaste mig ud i en vurdering af. Derimod står det vist rimelig klart, at der er store forskelle på kvaliteten af den indsats kommunerne yder i forhold til grupper af borgere, der har et stort behov for støtte og omsorg i deres hverdag. Det kan der være forskellige årsager til, men én af dem er utvivlsomt økonomi. Mange kommuner er presset økonomisk, og det specialiserede socialområde har mange steder måtte holde for, når kommunerne har gennemført besparelser.

Set i det lys er det bekymrende, at regeringen nu lægger op til ændringer af Serviceloven, der risikerer at skabe endnu større forskelle i kommunernes indsats overfor sårbare grupper. Et lovforslag om at indføre nye principper for tildeling af serviceydelser til borgere med handicap eller sociale problemer, der netop er sendt i høring, indeholder en væsentlig svækkelse af borgernes retssikkerhed. Fra handicaporganisationerne lyder der advarsler om, at regeringens lovændringer vil koste tusindvis af borgere med funktionsnedsættelser retten til ydelser, som er helt afgørende for, at de kan leve en god tilværelse.

Regeringens forslag indebærer, at kommunerne skal foretage en opdeling af borgere, der søger om hjælp efter serviceloven, i tre grupper. Borgere med lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer, borgere med få afgrænsede hjælpebehov og borgere med særlige sociale problemer eller en varig eller betydelig funktionsnedsættelse. Denne opdeling i tre kasser vil være bestemmende for tilbuddene til den enkelte borger, og det vil ikke være muligt at klage over gruppeindplaceringen. Ankestyrelsen sættes dermed uden for døren.

Gennemføres regeringens ændring af serviceloven, er der al mulig grund til at tro, at de store forskelle i kvaliteten af kommunernes indsats på det sociale område vil blive endnu større. Forhåbentlig vil der bliver lyttet til protesterne fra handicaporganisationerne, så regeringen ikke kan tælle til 90, når tilslutningen fra folketingets partier skal gøres op. Enhedslistens stemmer skal den i hvert tilfælde ikke regne med.