Rystende mangel på retssikkerhed

Nye tal fra socialministeriet vidner om en rystende mangel på retssikkerhed for mennesker med handicap. Tallene viser, at Ankestyrelsen i 2018 fandt fejl i næsten hver anden af de sager, hvor forældre til børn med handicap havde klaget over kommunens afgørelse. På voksen-handicapområdet var der fejl i lige knap 40 % af afgørelserne. På socialministeriets Danmarkskort kan tallene for hver enkelt kommune aflæses.

Bag tallene gemmer der sig historier om familier, der forgæves har søgt om støtte og hjælp, der kunne sikre deres barn de samme muligheder for at leve et almindeligt liv som deres jævnaldrende. Eller om voksne handicappede borgere, der f.x. på grund af manglende muligheder for ledsagelse har fået reduceret deres muligheder for at leve et ligeværdigt liv.

Har de mange forkerte afgørelser så fået konsekvenser for kommunerne? Ja, de har fået den konsekvens, at kommunerne har sparet penge. Ved at have en grænsesøgende sagsbehandling i en kommune, hvor man på et eller flere områder bevæger sig på kanten af lovgivningen, spares der nemlig penge i hele sagsbehandlingsperioden. Får kommunen underkendt sin afgørelse, har den borger, der uretmæssig har fået afslag på støtte, nemlig ingen krav på en godtgørelse. Det er senest fastslået ved en byretsafgørelse, hvor en ung kvinde ikke havde fået den ledsagelse, hun havde krav på. Hvad der er sparet er tjent.

Det burde være indlysende for enhver, at det er uholdbart med en lovgivning, hvor kommunerne åbenlyst har en økonomisk fordel ved at bryde loven. Alligevel har regeringen ikke ville ændre loven, og det har de desværre indtil videre fået opbakning til fra det største af partierne i oppositionen. Det må ændres efter det kommende valg.

Sammen med indførelsen af en kompensation til borgere, der udsættes for fejl i sagsbehandlingen, må der tages politisk initiativ til at sikre hjælp til de borgere med handicap, der ikke selv har den nødvendige indsigt eller ressourcer til at klage over fejlagtig sagsbehandling. Det kan ikke være for meget forlangt, at der skal være ordentlig retssikkerhed for mennesker med handicap.

 

Jakob Sølvhøj, handicapordfører og gruppeformand for Enhedslisten i Folketinget