Så er flygtninge og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk igen skydeskive

Udtalelse fra Enhedslisten Silkeborgs generalforsamling

Så er flygtninge og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk igen skydeskive – for både regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og mange andre.

Racismen og afstumpetheden har fået ny grobund og nye former. Det afspejler sig i flygtningedebatten, hvor der er et øget negativt fokus på en bestemt gruppe mennesker: Flygtninge og migranter med rødder i Mellemøsten og Afrika.

De er meget forskellige befolkningsgrupper, men bliver over en kam kaldt muslimer. Det er dem der ikke er plads til i ‘vores vestlige kulturkreds’.

Det er den udtalte holdning mange steder i Danmark, og mange forsøger i både ord og handling at holde fremmede ude af vores land, samtidig med at de mennesker, der allerede bor her, forsøges marginaliseret eller direkte udvist.

Der er mange dårlige undskyldninger for, at Danmark ikke skal tage sig godt af flygtninge:

‘Vi har ikke råd,’ er en ofte hørt undskyldning fra en regering, der ivrigt arbejder for at Danmark skal bruge op mod 30 milliarder på at købe overflødige kampfly.

‘Vi skal hjælpe dem i nærområderne,’ hører man også meget – men kendsgerningen er, at eksempelvis Libanon (som har 4,5 millioner indbyggere) har sagt stop; landet huser allerede 1,5 millioner flygtninge! Samtidig vil regeringen skære voldsomt ned på den udviklingsbistand, som netop kunne bruges til at hjælpe flygtningene i Mellemøsten.

Det er som om fællesskab, respekt for hinanden og solidaritet er begreber, vi slet ikke kender mere, og som om begrebet pligt – pligt til at hjælpe hinanden, pligt til at støtte udsatte og flygtninge – er dødt. Men verden kan ikke leve eller overleve, hvis vi alle hytter vores eget skind og skal have forsikringer til at sikre både det ene og det andet. Hvis ingen er optaget af fælleskabets forpligtelser, så falder menneskeligheden og fællesskaberne fra hinanden.

I stedet for at have så travlt med at finde ud af, hvordan vi undgår flygtninge vil vi opfordre Danmark til at spørge: Hvordan kan vi være med til at redde de mennesker der flygter fra bl.a. IS og Syrien? Det ville klæde Danmark at være et land, hvor vi åbner for medmenneskelighed og hjæp til mennesker i nød.