SÅ ER FREDEN FORBI

Kan I huske, der var en tid før Fredensgård og Fredberg? Det er svært, ikke?

Dengang for længe siden talte vi i Silkeborg Kommune om besparelseskatalog. Om en kommunal økonomi i Silkeborg Kommune, der var i ubalance.

Nu er freden (og Fredensgård/Fredberg sagerne forhåbentlig) forbi. Men økonomien er stadig i ubalance.

Det kan man forvisse sig om, når man har gjort sig den ulejlighed at kigge udvalgsdagsordener igennem og dér bemærket resultaterne fra første kvartal.

Et enkelt udvalg er på den grønne gren. Det vil sige, at det er et udvalg med penge nok. Det har det selvsamme udvalg altid, fra start til slut i et regnskabsår. Det er – selvfølgelig – Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der sidder man godt og sikkert på flæsket.

Vi andre udvalg står så til gengæld, sådan set over en bred kam, til sparekniven. Med besked om, at vi jo har forpligtet os til i budgetaftalen for 2020, at vi skal finde balance i budgetter, som vi alle ved, er i ubalance.

Så hvad skulle det være?

En luns økonomisk ubalance fra Børne- og Ungeudvalget, med særlig smag af udsatte børn og unge?
Pris: 36 mio kr

Vi kan også tilbyde et velhængt parti fra Socialudvalget, med lidt den samme smag af svage borgere?
Pris: 29 mio kr

Der er også et godt krydret stykke af folk på kanten af arbejdsmarkedet?
Pris: 40 mio kr.

Eller et tilbud om det mest vellagrede stykke af ældre medborgere?
Pris: 22 mio kr.

Det er måske et lidt fejlagtigt billedsprog, jeg bruger. At nogen sidder på flæsket, og andre skal have kniven.

Det er jo mennesker, vi taler om, og tilmed de svageste af kommunens borgere.

Men noget skal til for at få øjnene op for ubalancerne, når vi nu fra Enhedslisten i årevis har sagt, at det jo ikke holder.

Vi må tage skyklapperne af. Vi er afsløret i byrådet. Vi budgetterer forkert med åbne øjne.

Lur mig, om vi så ikke, her i slutningen af maj måned og starten af juni, skal til at tale besparelseskatalog, eller noget der ligner, igen.

Nu også set i lyset af en corona, som vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af, og en udligningsreform, som gav småpenge til Silkeborg Kommune, og dermed ikke rigtigt kan gøre en forskel..

Og hvad skal vi så gøre? For jeg kan jo ikke bare sidde derude på sidelinjen og leve op til alle fordommene om, at Enhedslisten bare kritiserer og kritiserer, og ikke tager ansvar.

Vi skal gøre to ting

Det første, vi skal gøre, er at genåbne budgettet og fjerne den særstilling, Økonomi- og Erhvervsudvalget har. De 33 mio, der står som et stort plus på bundlinjen, skal fordeles til værdigt trængende.

Lad os dele dem i tre. 11 til hver af udvalgene med de største udfordringer. Et udvalg med V-formand giver penge til to udvalg med V-formænd (og et enkelt med S-forkvinde). Det bliver næsten i familien. For det kan da ikke passe, at Steen Vindum som formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget godt kan finde ud af at styre økonomien, mens de økonomisk uddannede Flemming Heiberg og Morten Høgh, formænd for Sundheds- og Ældreudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget, ikke kan?

Med den omfordeling af flæsket fra Økonomi- og Erhvervsudvalget er det hele lidt mere i balance.

Det andet, vi skal gøre, er at fordele resten af byrden mere retfærdigt. Og så er vi tilbage ved besparelseskataloget igen. Det må jo frem af skuffen, selvom ingen af os ønsker det.

Så må vi se, hvad der kommer ud af den øvelse.

Hellere den øvelse end den strudsetaktik, vi som byråd brugte sidste år, hvor vi begravede hovedet i sandet i maj måned og ikke gjorde noget, da billedet var stort set akkurat det samme. Ja, borgmesteren var ligefrem ude af rejse på det tidspunkt, og kunne derfor ikke tage ledelsen. Det er ved at ske igen, hvis vi igen begraver hovedet i sandet i stedet for at bide til bolle og tage ansvar for at få balance i en økonomi i ubalance.

Jeg afventer Økonomi- og Erhvervsudvalgets udspil.

Kommer det ikke, må byrådets mest økonomisk ansvarlige parti jo prøve at svinge taktstokken. Uanset, hvor urealistisk det så end lyder…

Peter Sig Kristensen

Medlem af Byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten