Selvfølgelig vil vi det

Læserbrev af Mikael Hasle, byrådskandidat for Enhedslisten.

Mikael_140

Harry Regin Christensen spørger i et læserbrev den 2. november byrådskandidaterne: ’Vil I genindføre bogbusserne?’

I Enhedslistens kommunalprogram står der:

”En af forudsætningerne for et sundt demokrati er befolkningens lige og frie adgang til information, og her er folkebibliotekerne en hjørnesten.  Enhedslisten ser det som en samfundsopgave at tilbyde gratis biblioteksservice for alle.

Enhedslisten støtter det store bibliotek, men er modstander af nedlæggelsen af lokalbiblioteker. Lokalbibliotekerne er vigtige for adgang til litteratur, poesi, viden og kulturelle arrangementer – og det er vigtigt at fastholde eller genetablere de små lokalbiblioteker for at dæmme op for affolkningen af lokalsamfundene. Vi foreslår også, at oplandsbyer uden egen biblioteksfilial igen betjenes af bogbusser.”

Derudover vil vi arbejde for, at biblioteksfilialer og busser også bliver bemandet med en kommunal medarbejder, så for eksempel de ældre medborgere får mulighed for at få personlig kontakt med det kommunale system uden at skulle drage hele vejen til Silkeborg. En rejse til kommunens hovedby kan for nogle være en næsten uoverkommelig opgave – især når man tager den offentlige transports ualmindeligt ringe beskaffenhed i betragtning.