SF’s dom over Enhedslisten

Lokalformanden for SF, Jørn Rye Rasmussen, har været ude med riven

Jørgen Madsen
Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem, budgetordfører

Det måtte jo komme! Det undrer mig bare, at der skulle gå to uger, før SF’s chefideolog, Jørn Rye Rasmussen (JRR), kommer med sin knusende dom over Enhedslistens optræden i budgetforhandlingerne: For tyndt!

Det lykkes behændigt JRR at undgå at nævne, at budgetforliget medfører besparelser på 40 mio. kr. Til gengæld skriver han fire gange, at forliget indebærer en forbedring. Og det er da rigtigt, at det tilfører 26 mio. kr. til det budgetudkast, som blev fremlagt til førstebehandlingen. Men i det var der besparelser på 66 mio. kr. Altså spares der ”kun” 40 mio. kr.

JRR mener at vide, at det slet ikke passer, at vi ikke blev inviteret med til forhandlingerne. Vi havde bare ”glemt” vores telefoner! Gad vide, hvor han har det fra? Borgmesteren indtalte en besked på Lene Fruelunds telefon kl. 13.48, mens hun talte med en anden, hvor han lovede at sende forligsteksten. Den modtog hun kl. 16.58. Og vi taler altså om samme dag, som mødet blev holdt kl. 17! Det opfattede vi ikke som en ærligt ment invitation.

JR ”forarges” over, at vi ikke stillede skriftlige ændringsforslag. Det er rigtigt nok, men det er til gengæld ikke rigtigt at det var af hensyn til byrådet. Det eneste, vi sparede byrådet for, var at rejse sig op en gang for at stemme vores forslag ned. Det var for at spare os selv og økonomistaben for noget overflødigt arbejde.

I modsætning til hvad JRR påstår, har vi fremlagt vores kritik og ændringsforslag to gange mundtligt i byrådssalen, flere gange skriftligt i Midtjyllands Avis og på Torvet i Silkeborg over for borgerne, hvor vi stiller op en gang om måneden med vores røde campingvogn til ”åben kontortid”.

Hvorfor har vi mon gjort os fortjent til JR’s spanking denne gang?

Måske fordi vi har tilladt os at påpege, at SF har fremstillet budgetforliget som en succes. Ikke bare som en forbedring på de 26 mio., men også ved at puste det op med yderligere 20 mio. kr., som ikke har noget med forliget at gøre, men som bl.a. kommer fra statslige puljer – og som ville være kommet uanset om SF og de andre havde indgået forlig. Glemt er nedskæringerne.

Jørgen Madsens indlæg er affødt af nedenstående læserbrev fra Jørn Rye Rasmussen:

For tyndt af Enhedslisten

Budgetaftale Jeg overværede byrådets endelige behandling af budgettet for 2017, og det var sådan set en udmærket oplevelse. Et meget stort flertal på 29 af byrådets 31 medlemmer var blevet enige om at forbedre det oprindelige forslag med ca. 26 mio. i forhold til det udkast, som blev drøftet ved 1. behandlingen. Det var først og fremmest forbedringer indenfor børne-, familie- og skoleområdet. Det er forbedringer, som kan mærkes ude i virkeligheden, og det var jeg som SF-formand godt tilfreds med, at SF deltog i. Og vores forhandlere har også ydet sit bidrag til det endelige resultat.

Det jeg undrer mig over – men det kommer mig jo sådan set ikke ved – er hvorfor Enhedslisten ikke kunne deltage i forliget sammen med de andre partier, når det handlede om at forbedre budgettet med 26 mio.? Jeg har set, at de påstår, at de slet ikke var inviteret til forhandlinger. Det passer jo ikke. Lige pludselig havde de glemt deres mobiltelefon, så man havde ikke kunnet kontakte dem. Ærlig talt! Hvis man vil noget i politik, og særligt hvis man ønsker indflydelse på det budget, som kommunen skal drives ud fra i det følgende år, så »glemmer« man ikke sin mobiltelefon!

Jeg har set udkastet til forliget om at forbedre budgettet med 26 mio., og her stod Enhedslisten som en del af forliget. Man havde ikke fantasi til at forestille sig, at Enhedslisten ikke ville være med til at forbedre budgettet. Men nej, de ville ikke være med.

Så havde jeg forestillet mig, at de selv ville komme med ændringsforslag. Det gjorde de heller ikke. Med den begrundelse fra deres ordfører, Jørgen Madsen, at de ikke ville spilde byrådets og administrationens tid. Og åbenbart gad de heller ikke selv bruge tid på at fortælle, hvad de ville. På byrådsmødet stemte de ikke engang imod det forlig, de ikke ville være med i. De undlod at stemme. Det er ærlig talt for tyndt, kære Enhedslistefolk. Er det virkelig, hvad I kan tilbyde de mennesker, der har stemt på jer?