Silkeborg Bibliotekerne også storsponsor af SIF


Pressemeddelelse fra Enhedslisten Silkeborg

Som omtalt på et dagblads hjemmeside i sidste uge yder Silkeborg Bibliotekerne også et større sponsorat til superligaholdet Silkeborg IF. Beløbet lød i 2015, 2016 og 2017 på næsten 100.000 kr. pr. år.
Både selve sponsoratet og sponsoratets størrelse overrasker Enhedslisten Silkeborgs medlem af byrådet, Peter Sig Kristensen:
“Da der sidst var fokus på sponsorater af Silkeborg IF fra kommunens side, fik vi indtryk af, at Silkeborg Kommune alene havde en sponsoraftale på årligt 250.000 kr. Nu viser det sig, at der er flere kommunale driftsmidler i spil, hvilket overrasker os. Små 100.000 er også en slags penge i et driftsbudget, vurderer vi.”
Enhedslisten har på baggrund af sponsoraftalen mellem Silkeborg IF og Silkeborg Bibliotekerne stillet borgmester Steen Vindum en række spørgsmål, for at få nærmere afklaring på sponsoraftaler mellem kommune og superligaklub. Både hvad angår indholdet i den nys offentliggjorte aftale med biblioteket, og om der ligger lignende af den type aftaler med kommunale institutioner, skoler, centre og selskaber under kommunen eller ejet af kommunen.
Peter Sig Kristensen udtaler i den forbindelse:
“Vi finder det interessant at få klarhed over, om det årlige sponsorbeløb er 250.000, som vi troede indtil sidste uge, eller om det er 350.000, som vi ved nu. Eller om det eventuelt er et endnu højere beløb. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, om en sådan kommunal støtte til et privat aktieselskab er lovlig, men vi synes, det skal være lagt åbent frem for kommunens borgere, hvad vi bruger borgernes penge til.”
I henvendelsen til borgmesteren beder Enhedslisten også om svar på, om kommunale institutioner selv kan træffe afgørelse om, om driftsmidler kan bruges på sponsorater, eller om der ligger nogle retningslinjer herfor.
“Men vi vil ikke lægge skjul på, at det for os kommer som noget af en overraskelse, at biblioteket har en sponsoraftale, og vi kan da ikke lade være med at spekulere over, om det er en fornuftig anvendelse af små 100.000 kr årligt. Men det kan vi måske få svar på nu,” slutter Peter Sig Kristensen.