Silkeborg byråd går til valg

Indlæg af Ole Steen Jensen, formand for Offentlig Branche, 3F Silkeborg

ole-steen

Nu ved vi da i det mindste hvorfor vi har skulle spare på vores allesammens velfærd, startende med mulighedskataloget i 2010 og afsluttende med de 2 % i 2013 budgettet, vi skal have et moderne stadion med plads til 10.000 tilskuere.
Det sker selvom tilskuertallene i den Danske superliga over flere år er stærkt faldende, tilskuergennemsnittet er faldet med 11,7 % siden 2007, Tv aftalerne giver 3 gange så meget i indtægt som entreindtægterne.
Snittet til Silkeborgs superligakampe var på lige godt 3.000 tilskuere, svarende til 6,95 % af Silkeborgs befolkning, og det vel at mærke når udeholdets supportere er regnet med i.

Nu spiller Silkeborg jo ligesom kun i 1.division pt. Det er ikke særligt indbringende skulle jeg hilse og sige. Vi er i en krisetid der kræver at vi sætter gang i og får skabt nogle arbejdspladser, kan vi være sikre på at arbejdet med at nedrive det gamle stadion, bygge det nye stadion og lave parkeringspladser og andet tilhørende, vil gå til lokale virksomheder, så skattepengene og købekraften bliver i Silkeborg Kommune, nej det kan vi ikke.

I stedet for at bygge dette prestigeprojekt, skulle man måske som folkevalgt overveje om pengene ikke skulle bruges til f.eks at renovere vores lokale skoler ved hjælp af vores lokale håndværksmestre, nu hvor Silkeborg Kommune ikke mere er
arbejdsmiljøcertificeret, kan der ventes besøg af arbejdstilsynet der er ligeglade om kommunen har pengene til dette arbejdsmiljø problem, en regning der kan løbe op i et 3-cifret millionbeløb, har i pengene til det?

Dette skal også ses i sammenhæng med regeringens folkeskolereform, der medfører at vores børn og unge mennesker skal bruge det meste af deres dage i disse mange gange sundhedsskadelige institutioner med dårlig ventilation og skimmelsvamp. Man kan også spørge sig selv hvorfor 82 lærere skulle afskediges i 2011, når der netop bliver brug for dem i forbindelse med den før nævnte reform af vores folkeskole.

Man vælger at spare på vores nære velfærd, de gamle, de syge, de arbejdsløse og vores unge mennesker der skal føre Silkeborg og resten af Danmark videre i tiden der kommer… Det er mig en gåde.
Jeg kan godt forstå at de mange der har mistet deres forsørgelse på grund af dagpengenes bortfald er forvirrede og skuffede, mange af dem har mistet deres arbejde i forbindelse med Silkeborg Kommunes nedskærings politik startende
i 2010.

Hvad tror I at de vil og ønsker sig allermest kære byråd, et nyt halvtomt prestigeprojekt, der ikke vil genere nævneværdige arbejdspladser…eller omsorg for de gamle, syge, skolebørnene og de handikappede..samtidig med at der skabes arbejdspladser og skatteindtægter til Silkeborg Kommune, det behøver man ikke være byrådspolitikker for at regne ud..eller?

Man undres..men byrådet går jo også til valg, så.