Skab spændende iværksættermiljøer

De gamle rådhuse i Them og Kjellerup kan bruges.

Læserbrev af Lene Fruelund, byrådskandidat for Enhedslisten

Lene_140w

Til trods for at jeg som spidskandidat for Enhedslisten er selvstændig erhvervsdrivende betvivles det fra flere sider, at EL ønsker gode vilkår for, at erhvervslivet i Silkeborg kan udvikle sig. Vi ser gerne en erhvervsudvikling med flere arbejdspladser, vi tænker bare i mere komplekse og kreative baner end det simple svar, som de borgerlige kommer med: Fjern dækningsafgiften!

Hvert år starter op mod 15.000 egen virksomhed i Danmark, rigtig mange oplever ikke at have fireårs fødselsdag. Der er meget man kan knække halsen på, og mange lukker med en større eller mindre privat gæld. Det bliver ikke eksempler til efterfølgelse, og mange afholder sig fra at gå i gang fordi det er så risikobetonet. En af udfordringerne for en iværksætter kan være at finde egnede lokaler, når garagen bliver for lille, til en husleje, der er til at overkomme uden bankgaranti i ryggen. Silkeborg havde engang et Erhvervsudviklingscenter med ‘rugekasser’ – lokaler, hvor iværksættere kunne starte og udvikle deres virksomhed og se, om det kunne udvikles til noget bæredygtigt. En af de lokale succesvirksomheder, Leander, er netop startet på den måde. Vi kan gøre det igen, vi har tomme rådhuse både i Them og Kjellerup, som kunne bruges til at opbygge et spændende og udviklende iværksættermiljø i. At samle forskellige iværksættere samme sted giver også mulighed for indbyrdes sparring og hjælp og for at udnytte visse stordriftsfordele. Iværksætterne skal kun betale en symbolsk leje og så naturligvis betale for deres forbrug. Vi har dygtige og driftige erhvervsfolk i byen, som måske kunne se deres interesse i at virke som mentorer for nogle af disse iværksættere. Nogle af kvadratmeterne i de tomme rådhuse kunne måske også stilles til rådighed for etablering af socialøkonomiske virksomheder, hvis der er initiativrige folk med en god idé til sådan en virksomhed. Det er der mange spændende perspektiver i.