Skolerne skal være test-frie zoner

Dette skoleår har været specielt for elever, lærere og forældre. Meget lidt har været, som det plejer. Derfor er der heller ingen grund til at gøre, som vi plejer, hvad angår nationale test af eleverne.

Lad os gøre skolerne til test-frie zoner i år, og lade elever og lærere koncentrere sig om at indhente det forsømte med mest mulig læring og social trivsel, til sommerferien rammer, og verden forhåbentlig vender tilbage til normalen i næste skoleår.

Det blev for to år siden slået fast af uafhængig forskning, at de nationale test var fejlbehæftede. De viste godt nok det sande billede på landsplan, men for den enkelte elev og på klasseniveau var resultaterne misvisende. De forskellige fejl i de nationale test opvejede så at sige hinanden på tværs af landet, så en dårlig test i den ene retning et sted i landet gik lige op med en dårlig test i den anden retning et andet sted i landet.

De nationale test er dog ikke til for at tilfredsstille et nationalt mål, men har til formål at støtte op om den enkeltes læring. Det gør de så ikke, hvis de er unøjagtige i den lokale sammenhæng på den enkelte skole. Udover det, og det er det vigtigste, er de så ganske overflødige, da lærerne allerede uden test udmærket ved, hvor den enkelte elev står fagligt, og hvad der skal til for at udvikle elevens faglige udvikling. Det er faktisk det, lærerne er uddannede til at kunne.

I Silkeborg Kommune har vi åh så travlt med at blive de store i klassen. Vi vil gerne ræse op ad listen over landets største kommuner, af en eller anden grund. I sammenhængen med de nationale test giver det dog god mening. Både de socialdemokratisk ledede København, Århus og Aalborg kommuner har således bedt om fritagelse fra nationale test i dette skoleår.

Lad os gøre som de store i Silkeborg, og gøre skolerne test-frie i år. Elever og lærere skal nok få nok af test på et andet område lige i år i disse corona-tider.

Peter Sig Kristensen

Medlem af Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune for Enhedslisten