Stadion igen igen

Efter orienteringen føler jeg mig ikke beroliget med hensyn til det fornuftige i den kommunale investering på 60 mio.

Lene_240w
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Det var ikke alle spørgsmål, der kunne besvares på byrådets temamøde om et stadionbyggeri, men klogere kunne man dog blive. SiF’s direktør,Kent Madsen, og klubbens økonomidirektør var inviteret til at fremlægge planerne og status på projektet. Der er ingen tvivl om, at det kan blive et flot byggeri og en fin oplevelse (måske også fodboldmæssigt) for de 3-4.000 fodboldtilskuere (når det går højt). Men efter orienteringen føler jeg mig ikke beroliget med hensyn til det fornuftige i den kommunale investering på 60 mio.

For det første er der spørgsmålet om ejerforholdet til et nyt stadion – bliver det kommunalt eller ejet i fællesskab mellem kommunen og SiF. Her kom et lidt tøvende svar, som antydede, at det sikkert vil blive kommunalt ejet, men visse forhold er til afklaring i konkurrencestyrelsen! De mange mio. – mindst 60 – som SiF kaster ind i projektet ’tilbagebetales’ i så fald ved at SiF ikke kommer til at betale leje af stadion i et antal år. Hvor mange turde ingen komme med et bud på, men Kent Madsen er forretningsmand og sagde selvfølgelig, at han vil satse på rigtig mange år.

Det bliver naturligvis Silkeborg kommune som ejer, der skal betale for drift og vedligehold, men hvad det vil beløbe sig til, kom der ikke noget seriøst bud på ”Udgiften vil formodentlig ligge på samme niveau som på det nuværende stadion” mente Kent Madsen. Det kan Kent Madsen jo også være lidt ligeglad med, men ethvert byrådsmedlem – tilhænger eller modstander, burde interessere sig for, hvordan det vil påvirke det kommunale budget fremover, men der var ingen bud fra den kant.

Selvom et fremtidigt stadion måtte blive kommunalt ejet, er Kent Madsen i fuld gang med at sælge stole, fliser og andet til det lokale erhvervsliv. Det er også til hans sponsorer, der skal bygges en VIP-lounge med plads til 800 personer placeret ved runde borde – eller tre gange så mange, som der er plads til i Musik- og Teaterhuset. Kent Madsen er optimist – eller måske fantast – for han tror ikke, at de millioner, han skaffer for øjeblikket, vil gå ud over de sponsorater, han har behov for til sikring af SiF’s almindelig drift.

En del af de 60 mio., som SiF skal finde, kommer som bekendt fra Silkeborg kommune, som tilbagekøber den nuværende lounge til en nedskrevet værdi. Ifølge den gamle aftale skulle det være til den nedskrevne værdi på salgstidspunktet, men det er i en aftale mellem Steen Vindum/Silkeborg kommune (?) blevet til den nedskrevne værdi på det tidspunkt, hvor den blev opgjort til at være 19,1 mill. kr. Silkeborg kommune har således lovet SiF, at købe loungen til en fast pris på 19,1 mill. Det står hen i det uvisse, om denne lille finte også er kendt og godkendt i tilsynsrådet, som sagde god for opgørelsesmetoden, som ligger til grund for udregningen af de 19,1 mill.

På et enkelt punkt var Kent Madsen dog meget realistisk, idet han gav udtryk for, at omkostningerne til stadionbyggeriet nok vil rykke sig i opadgående retning. Silkeborg kommune har bundet sig til ’kun’ at betale 60 mio. så en fordyrelse af byggeriet vil alene skulle hentes hjem af SiF, så lokale virksomheder, der endnu ikke har fået en opringning fra Kent Madsen har den til gode.