Stemmer de Gråt eller Grønt?

Mandag tager byrådet stilling til om kommunalplanen må tilsidesættes af lokalplaner i Lysbro og Sejs Svejbæk. Kommunalplanen er aftalen mellem kommune og borgere om fremtidens planlægning. Begge lokalplaner er mødt med store protester fra naboerne. Og mange er særligt bekymret for naturen.

Derfor indgår der både et grønt og et nærdemokratisk hensyn, når byrådspolitikerne skal vurdere, om lokalplanerne skal virkeliggøres.

Lysbro

I Lysbro vil en bygherre have lov at bygge et sted, som er udlagt som rekreativt område i kommunalplanen. Med rekreativt forstås fx et grønt område, et parkområde eller en legeplads. Ud over at være rekreativt, er området også udpeget af kommunen selv som:

  1. Landskabeligt interesseområde
  2. Muligt naturområde
  3. Passagemulighed mellem naturområder for dyr

Alligevel har foreløbig Venstre, DF, Konservative, Socialdemokratiet og SF stemt for lokalplanen i Plan- og Vejudvalget. Det til trods for en god bunke kritiske bemærkninger fra naboer i en gennemført forhøring.

De øvrige tre partier i byrådet har ikke plads i udvalget, og har derfor endnu ikke taget stilling til lokalplanen.

I Enhedslisten synes vi hensynet til natur, naboer og den vedtagne kommunalplan er vigtigere end mere vækst og byggeri. Så vi stemmer på mandag i byrådet for naturen og med naboerne til lokalplanens område.

Sejs / Svejbæk

I Sejs Svejbæk er frustrationen stor. Flere hundrede mødte op til borgermøde i november, og borgere og foreninger har indsendt næsten 80 høringssvar. Mange lokale synes, at byggeriet i lokalplanen er for tæt, for højt og med for lidt grønt, selvom politikerne i Plan- og Vejudvalget har forsøgt at imødekomme kritikken med små ændringer i den seneste udgave af lokalplanen.

I denne sag er der foretaget en miljøvurdering. Her kan man blandt andet læse:

”…at der er en væsentlig negativ påvirkning af landskabet ved realisering af planerne.”

Enhedslisten har hele vejen været og er stadig imod forslaget:

  1. Fordi vi tager de lokale indsigelser alvorligt.
  2. Fordi vi på baggrund af miljøvurderingen ser for mange negative konsekvenser for naturen og landskabet ved Silkeborg-søernes nordlige bredder.
  3. Fordi vi ser en udemokratisk tendens, hvor bygherre – i øvrigt samme som i sagen fra Lysbro – får lov af politikerne til at bryde med kommunalplanens retningslinjer nok engang.

Hvor om alting er, så har SF, Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og DF i Plan- og Vejudvalget indstillet lokalplanen i Sejs-Svejbæk til vedtagelse på mandag i byrådssalen. Som i Lysbro-sagen.

Nu afventer vi den politiske behandling i byrådet. Begge steder bliver det spændende at se, hvordan de to partier, der heller ikke endnu har taget stilling til de to lokalplaner, Radikale Venstre og Alternativet, vil stemme? Begge partier vil jo gerne kendes for en grøn profil.

SF har meldt kulør i begge sager. Og den var hverken særlig grøn eller nærdemokratisk efter Enhedslistens målestok. Men i sidste ende er det jo op til vælgerne, at vurdere partiernes kulør.

Vi bemærker i øvrigt, at Plan- og Vejudvalget med en ny udvalgsformand fra SF siden nytår har sat tempoet op for afvigelser fra kommuneplanen. Nu er det i hele tre fjerdedele af sagerne, at det sker.

Man fristes til at spørge hvad kommunalplanen så er godt for?