Stop besparelserne på Silkeborg Sygehus

Medicinalindustriens voldsomme fortjenester skal ikke gå ud over patientsikkerheden

silkeborg_sygehus
Læserbrev af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat og
Lene Fruelund, regionsrådsmedlem

Det er glædeligt, at der nu tegner sig et flertal for at bevare Silkeborg Sygehus som udviklingshospital. En gennemførelse af regionens spareforslag ville være katastrofal for sygehuset og efter fleres opfattelse direkte have truet sygehusets eksistens på længere sigt.

I Enhedslisten vil vi slås for at bevare, hvad formanden for Kræftens Bekæmpelse har kaldt et af de mest innovative steder i sundhedsvæsenet i mange år. Vi arbejder samtidig for helt at få fjernet de sygehusbesparelser i Region Midtjylland, der forringer patientsikkerheden og presser personalet til at løbe stærkere, så besparelserne ikke bare flyttes hen til et af regionens øvrige sygehuse.

Vi har derfor netop fremlagt et forslag, der skal sikre flere statslige midler til at dække regionernes sygehusudgifter og stoppe medicinprisernes himmelflugt. Vi foreslår, at der straks efter valget sker en genforhandling af økonomiaftalen for 2015 mellem finansministeren og regionerne, hvor regionerne kompenseres for stigningerne i medicinpriserne. Økonomiaftalen har som forudsætning, at regionerne kunne spare 500 millioner kr på udgifterne til medicin, men medicinudgifterne er ikke faldet. De er tværtimod steget.

Vi foreslår samtidig, at der i økonomiaftalen for 2016 indføres en budgetgaranti, så medicinudgifterne ikke igen æder regionernes sundhedsbudgetter. Budgetgarantien skal forpligte staten til at dække eventuelle merudgifter til medicin, så staten dermed overtager ansvaret for at finansiere denne udgift.

Endelig foreslår vi, at staten tager en række initiativer for at nedbringe medicinudgifterne. Vi vil presse medicinalfirmaerne til at sænke priserne. Novo Nordisk havde f.eks. et overskud på 26,5 milliarder kr efter skat i 2014, så de har råd til at betale. Vi foreslår en øget beskatning af medicinalindustriens overskud, og vi foreslår, at staten via Seruminstituttet selv udvikler og producerer medicin, der er billigere end den, de private firmaer tilbyder.

Vi vil have fjernet alle besparelser, der forringer patientsikkerheden og presser sundhedspersonalet endnu mere på Silkeborg Sygehus og regionens øvrige sygehuse.