Stor interesse for dialogmøde

35 mødte op til dialog med Enhedslistens byrådsgruppe

2014-08-13 20.20.10_1

– Vi har et andet syn på demokrati, end de andre partier har, siger det ene af Enhedslistens byrådsmedlemmer, Jørgen Madsen.
– For os er demokrati det, der foregår mellem valgene – og derfor vil vi gerne i dialog med silkeborgenserne og høre, hvilke problemer de møder i hverdagen.

Det var baggrunden for dialogmødet onsdag aften, hvor interesseorganisationer, lokalråd, skolebestyrelser og mange andre var inviteret. 35 tog imod invitationen, og det gav en livlig debat:

– Der var mange gode emner oppe at vende, og vi havde en god og konstruktiv debat, fortæller Jørgen Madsen og fortsætter:
– Blandt alle emnerne var der dog nogle, som lå mødedeltagerne meget på sinde, nemlig udlicitering, besparelser efter grønthøstermetoden, borgerinddragelse og frivilligt arbejde. Og så var der mange, der talte Badeanstaltens sag.
– Det er altsammen sager, der ligger vores hjerte nær, så dem vil vi forsøge at bære ind i byrådssalen med en hilsen fra de mange mennesker, der dagligt arbejder for, at andre mennesker kan have det godt, siger Jørgen Madsen.

Ikke sidste gang

Ifølge Jørgen Madsen, er det ikke sidste gang, Enhedslistens byrådsmedlemmer møder borgerne i en dialog:

– For byrådsmedlemmer af vores slags er det guld værd at høre silkeborgensernes mening om de problemer, de møder i hverdagen. Borgerne er de bedste til at fortælle, hvad de beslutninger, der træffes på rådhuset, betyder i hverdagen. Alle byrådsmedlemmer burde lytte meget mere til borgerne og tage dem alvorligt, men vi er tilsyneladende de eneste, der gør det på denne måde, siger Jørgen Madsen, der også fortæller, at byrådsgruppen fremover vil have fast træffetid en gang om måneden. Det kan du læse mere om her.