Stor sejr til Enhedslisten men også sejr for borgerlig politik

De nyvalgte byrådsmedlemmers beretning om konstitueringen af det nye byråd.

EL_silkeborgkort_240

Valget er overstået, og det var som bekendt en forrygende sejr til Enhedslisten, ikke blot i Silkeborg men i 79 ud af alle 98 kommuner. Det var forberedt, der var indkøbt champagne, men det var selvfølgelig spændende, om vi kunne få et eller to byrådsmedlemmer – en kort overgang så det såmænd ud til, at vi kunne blive tre. Det endelige resultat – 3.802 stemmer til liste Ø – viste dog, at der var et stykke vej til det tredje mandat. Hvert mandat kostede ved dette valg 1.642 stemmer.

De overskydende godt 500 stemmer var med til at sikre Socialdemokraterne et ekstra mandat. Desværre flyttede det ikke flertallet mellem rød og blå blok. Det dæmpede begejstringen en smule, da vi måtte erkende, at Venstre fik fremgang, DF fik et ekstra mandat og Liberal Alliance rykkede ind med et enkelt mandat.

Det stod klart, at valget var vundet af de borgerlige og samlet set tabt af rød blok – trods vores sejr.

Steen Vindum (V) havde således vundet retten til at spille ud i konstitueringsforhandlingerne, og han fik lavet en aftale med de øvrige borgerlige partier. Herefter  indgår han en aftale med S og SF og endelig præsenteres vi for et fait accompli: Vi kunne være med i konstitueringen og få de tre udvalgspladser, som vi ville kunne få ved en fordeling efter den d’hondtske metode, eller vi kunne stå udenfor og få en udvalgsplads hver, dog uden indflydelse på hvilke poster vi ville få. Steen Vindum gjorde det klart for os, at vi ikke skulle forvente mere, dertil ligger vi for langt fra Venstres politik – og det kunne vi selvfølgelig kun være enige i.

Det er selvsagt ikke festligt endsige let at træffe en sådan afgørelse. Heldigvis var de nyvalgte byrådsmedlemmer sekunderet af Mikael Hasle fra bestyrelsen og Chr. Juhl (MF), og i den kreds besluttede vi – efter en opringning til vores centrale hotline – at gå med i konstitueringen. Det betyder naturligvis ikke, at vi er politisk forpligtet over for Steen Vindum på nogen måde – heller ikke hvad angår for eksempel Nordskovvej, hullet under Torvet og et nyt stadion; vores modstand er usvækket og vil blive videreført. Uanset vi er med til at pege på ham som borgmester eller ej, er faktum, at han bliver borgmester, og i det lys fandt vi, at vi politisk vil få mest ud af at få sæde i tre udvalg og selv få mulighed for at få indflydelse på hvilke.

Der blev således på valgnatten indgået en konstitueringsaftale, hvor der blev sat parti på udvalgsformandsposterne, i et enkelt tilfælde også et navn. Den endelig fordeling af posterne blev henlagt til dagen efter optælling af det personlige stemmetal. For de andre partier, der opstiller sideordnet, var det naturligvis en forudsætning for at kunne byde ind på de forskellige udvalg.

Vi ønskede sæde i Børn og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og det nye, store Ældre- og Socialudvalg. Disse pladser har vi fået. Hvis nogen skulle komme i tanker om, når den endelige konstituering offentliggøres, at tælle efter og se, om ikke SF har fået mere end os, til trods for at de har færre stemmer, så vil man opdage, at det har de. Det hænger selvfølgelig sammen med, at de på nogle punkter er mere enige med Venstre og den borgerlige fløj (det ved vi jo godt), men heldigvis tror Steen Vindum ikke, at vi er til at trække så langt.

Fra 1. januar kaster vi os ud i arbejdet. Det bliver en udfordring at koble vores overordnede politiske holdning til de mere konkrete emner, der skal drøftes i et udvalg og en byrådssal. Vi er ikke til salg, men vi vil gerne opnå at præge de politiske beslutninger og trække dem i en mere social og grøn retning. Vi håber, at vi kan få etableret en dygtig og engageret baggrundsgruppe for byrådsmedlemmerne, og at endnu flere medlemmer af partiet har lyst til at stille sig til rådighed med deres særlige faglige viden, når der bliver behov for det.

Vi synes, vi har præsteret en forrygende god valgkamp. Det er den valgkamp, hvor flest af vores medlemmer har været involveret. Det har været dejligt at opleve den gejst og tro på projektets succes, som alle aktivister og kandidater har udstrålet. Vi har kun grund til at være tilfredse og lykønske os alle med det flotte valg.