Styrk nærdemokratiet – udvid økonomiudvalget

Kim Egeskov fra Radikale Venstre har en væsentlig pointe i mandagens læserbrev om nærdemokratiets tilstand i Silkeborg Kommune. Pointen er, at det som påvirker borgernes dagligdag, har Nærdemokratiudvalget ingen andel i, hvorfor udvalget bør nedlægges og erstattes af noget andet, som i højere grad styrker borgernes aktive deltagelse i det kommunale demokrati.

Jeg er enig. Nærdemokratiudvalget har overlevet sig selv som midlertidigt udvalg. Nu, det vil sige fra og med næste kommunalvalg om et års tid, skal arbejdet med nærdemokratiet finde sin permanente form.

For mig at se vil det bedste set-up være at placere nærdemokratiet i det faste udvalg, som Nærdemokratiudvalget er underordnet. Altså Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dét udvalg spiller således den tværgående og gennemgående rolle som dirigent i forhold til de syv fagudvalg, som hver spiller på deres instrumenter. Og godt for det, for fokus på det enkelte instrument fremmer ekspertise og fokus.

Når man nu er ved at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en ny vigtig opgave med nærdemokrati, som både går ud i retning af de aktive lokalråd og ind i retning af den kommunale administration og de øvrige udvalg, skal dét udvalg samtidig styrkes.

Den styrkelse kunne gå via udvidelsen af udvalget med to medlemmer.

I dag er det økonomisk set tungeste fagudvalg i Silkeborg Kommune – Børne- og Ungeudvalget – eksempelvis slet ikke repræsenteret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det rimer blandt andet meget dårligt på, at to ud af tre valgnats-aftaler havde med institutions- og skoleområdet at gøre, at det udvalg, der arbejder med de to valgnats-områder, slet ikke har en repræsentant hos ”byråds-dirigenten”.

Samtidig kunne vi i udvidelsen af Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområde med nærdemokratiet også sikre, at alle partier er med i udvalget. Indtil for nylig var både byrådets tredjestørste og femtestørste af byrådets i alt ni valgte partier, og dermed mere end en tiendedel af borgernes repræsentanter, ikke til stede i det mest betydningsfulde af de otte udvalg. At få alle partier med i arbejdet med nærdemokratiet i det mest centrale udvalg kunne også være til at styrke nærdemokratiet i Silkeborg Kommune.

Med andre ord, nedlæg Nærdemokratiudvalget, så det ikke længere spiller rollen som det instrument i orkesteret, som ingen rigtig ligger mærke til undtagen til festlige lejligheder. Som trianglen eller stortrommen.

Lad i stedet nærdemokratiet få sæde på podiet hos dirigenten. Og sørg i samme forbindelse for, at alle kommunens fagområder og alle byrådets partier får en direkte rolle at spille for at få nærdemokratiet til at spille.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten