Svar til Dorthe Brix

Kære Dorthe Brix

Tak for din kronik i MJA torsdag d. 5/8. Det er endnu en vigtig beretning fra sundheds- og omsorgsområdet i Silkeborg kommune. Der har været et par stykker her i sommerens løb, og alle tegner et billede af ekstremt pressede forhold for de ansatte med mulige konsekvenser for omsorgssvigt af de borgere, I løber så stærkt for at hjælpe. Du er således heller ikke den første her i sommerens løb, som har valgt at forlade jobbet. Det beklager jeg dybt, for det gør kun situationen endnu værre. Det er almindeligt kendt, at det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, både sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og – assistenter. Så enhver opsigelse anser jeg som et stort tab.

Du efterspørger reaktioner fra politikerne, og her får du en fra mig.

Jeg har som medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og som en af to byrådsmedlemmer fra Enhedslisten mindste én gang hvert år i nu snart 8 år påpeget, at budgettet til området er for lille. De problemer, du påpeger kan simpelthen ikke løses uden flere penge til flere ansatte. Noget kan gøres indenfor budgettets rammer – du peger på dårlig modtagelse af vikarer, og f.eks. kan der gøres en indsats for at guide og hjælpe ledere og medarbejdere til at tage langt bedre imod vikarer, som måske for første gang stifter bekendtskab med området. Det vil også kunne give den vigtige sideeffekt, at nogle måske får lyst til at uddanne sig indenfor området. Så tak for at påpege dette problem.

Den underbudgettering, der har fundet sted, har ført til gentagne nedskæringer, fordi et byrådsflertal har den opfattelse, at budgetter bare skal overholdes uanset hvad, koste hvad det vil. Der har været store problemet med regnskab og gennemsigtighed i økonomien indenfor sundheds- og omsorgsområdet, men det er der ved at være styr på. Men det er ikke rod i regnskaberne, der er årsag til de pressede forhold. Så når du nu henviser til, at der snart er kommunalvalg, så hold øje med, hvem, der ikke bare i ord men også i stemmeafgivning, ønsker flere penge til området. Og det behøver ikke at gå ud over børn eller socialtudsatte, det har Enhedslisten påvist med vores budgetforslag de tidligere 7 år.

Mvh

Lene Fruelund