Udlicitering af to plejehjem stoppet

Byråd tilbagekalder budgetbeslutning fra 2014 uden afstemning


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Under et lukket punkt på byrådets dagsorden i mandags besluttede byrådet uden afstemning, at stoppe processen med udlicitering af to plejehjem i kommunen. Det er en beslutning helt efter Enhedslistens hoved. Beslutningen om udliciteringen blev truffet i forbindelse med budgetforliget i 2014, og vi kritiserede skarpt både SF og S, for at gå med i et budgetforlig, der indeholdt en aftale om udlicitering.

Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU) har arbejdet loyalt ud fra flertalsbeslutningen – også undertegnede, selvom jeg – som mit parti – har været lodret imod udliciteringen. Det handler selvfølgelig om, at vi ikke mener, at velfærdssamfundets serviceydelser skal gøres til genstand for private firmaers jagt på et overskud, som de efterfølgende sender ud af landet og placerer i skattely. Og det er ingen hemmelighed, at der er adskillige firmaer, der opererer indenfor ældreområdet, som har deres aktiver godt placeret i skattely, det har bl.a. DR1 tidligere dokumenteret. Samtidig har vi også i flere kommuner været vidne til firmaer, der har vundet licitationer med f.eks. hjemmepleje, gå konkurs, hvorefter kommunen hænger på opgaven fra den ene dag til den anden. Det er heller ikke alle firmaer, der har vundet en licitation, der løser opgaven tilfredsstillende, og selvom en kontrakt kan ophæves, hvis kvaliteten ikke svarer til det lovede, så ønsker vi ikke at spille hasard med omsorgen for vores ældre medborgere.

Jeg har fra starten af processen stillet krav om, at al den tid, som kommunens medarbejdere har brugt på at arbejde med udliciteringen, skulle registreres, så vi efterfølgende ville kunne se, om en eventuel besparelse også ville kunne måle sig med de ekstra udgifter, der er forbundet med selv udbudsprocessen. Vi fik på sidste møde i ÆHU en opgørelse over det foreløbige tidsforbrug, og her kan vi konstatere, at der indtil januar er brugt, hvad der svarer til et et halvt årsværk, heri er alle timer, som ledelsen har brugt ikke medregnet – og et skud fra hoften fra min side er, at det vil fordoble den medgåede tid. Her ud over kommer udgifter til ekstern rådgivning, som beløber sig til ca. 1/2 mio. Inden den samlede proces med udlicitering ville være tilendebragt, ville der formodentlig blive tale om mindst en fordobling af omkostningerne til udliciteringen.

ÆHU har netop iværksat et arbejde med henblik på at få udredt hvor mange plejeboliger vi forventer at få brug for i fremtiden. Sideløbende hermed har vi i samarbejde med Ældrerådet igangsat en proces, hvor vi i samarbejde med brugere, pårørende, plejepersonale og andre interessenter prøver at få beskrevet en vision for det gode hverdagsliv på vores plejecentre i fremtiden. Dette arbejde kan alle nu kaste sig helhjertet ind i, uden samtidig at skulle bekymre sig om en tidskrævende udliciteringsproces – også personalet på de to plejecentre, som nu slipper for at udarbejde et kontrolbud.

Der er således mange vindere ved at stoppe den fortsatte proces med udliciteringen af plejecentrene. De eneste tabere er de firmaer, der kunne tænke sig at byde på opgaven, for at tjene penge, (som de efterfølgende kan placere i skattely).