Udvikling med – og ikke mod – naturen


Af Peter Sig Kristensen, byrådsmedlem

 Silkeborg Kommune er favoriseret af en natur, der gør mange andre kommuner grønne af misundelse. Vi har i form af skove, søer og vandløb en exceptionel koncentration af alt det grønne.

Det kalder på, at vi i kommunens udvikling arbejder med – og ikke mod – naturen i så høj grad, som det er muligt.

På den baggrund hilser vi i Enhedslisten lokalt det meget velkomment, at projekt Søhaven har fået det grønne kort. Det gør vi ikke, fordi vi ikke bryder os om udviklingen, men fordi, vi mener, at udviklingen skal i en anden retning i kommunen.

Afgørelsen i forhold til Søhaven, håber vi, er den første af flere afgørelser, der går den grønne vej de kommende måneder og år. Der er således flere projekter, der er påklaget til de rette myndigheder, fordi de betyder større indgreb i den natur, vi bryster os af i så høj grad, at vi ser os selv som selveste landets hovedstad på outdoor.

Blandt andet Nordskovvej og en meget omtalt rydning af et birkekrat ved Tange Sø er påklaget. Og en påklage kommer der også ret sikkert, hvis vi sammen med vores nabokommuner vedtager et nyt regelsæt for grødeskæring i Gudenåen, som åbner for mere grødeskæring i vores beskyttede natur.

Vi kan sagtens fortsætte i Silkeborg Kommunes byråd med at kæmpe mod naturen ved at udstede dispensationer fra både det ene og andet, og dermed forsøge at sætte en kæp i hjulet for naturen.

Vi kan også bare opgive kampen først som sidst. Den er tabt på forhånd. I stedet for at slås mod vindmøller kan vi begynde at arbejde med naturen – og ikke mod – naturen.

Lad nu sø være sø, skov være skov og å være å, og lad os videreudvikle vores styrker ud fra det.

Så vil vi samtidig gøre de andre kommuner endnu mere grønne af misundelse i fremtiden.