Useriøs indstilling om skoletilbud til unge


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

I efteråret 2017 blev alle Folketingets partier enige om et nyt uddannelsestilbud, Forberedende GrundUddannelse (FGU) til de unge, der ikke kan gå den lige vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse for til sidst at stå med et bevis på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der har været lange forberedelser, og mange eksperter har været involveret i arbejdet. Silkeborg Produktionshøjskole har – som en af landets mest visionære og nytænkende skoler – også været involveret. Der har været folketingspolitikere og folk fra Undervisningsministeriet på besøg for at samle inspiration til den nye uddannelse. FGU bliver en erstatning for landets produktionsskoler og for forskellige mere eller mindre begavede forsøg på at etablere samarbejder mellem forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner. Med den nye uddannelse, bliver der én landsdækkende uddannelse, hvor de 15-20% af en ungdomsårgang, der har brug for ekstra tid, hjælp og støtte, kan få sig en uddannelse på linje med øvrige unge. Det er rigtig godt, for unge uden uddannelse efter folkeskolen ender ofte på kontanthjælp og med et eller flere andre problemer ud over et manglende arbejde.

Der er lovgivningsmæssigt lagt op til, at der skal være cirka 30 institutioner fordelt over landet og cirka tre gange så mange undervisningssteder. Der er således lagt op til, at der skal samarbejdes mellem forskellige kommuners nuværende skoletilbud og at én af disse skoler skal være hovedsæde for den nye FGU.

Silkeborg Produktionshøjskole har i en årrække arbejdet med tilbud, som på mange måder ligner den nye FGU. Skolen har en dygtig ledelse og en gruppe erfarne og initiativrige lærere. De har formået at få rigtig mange unge med triste fremtidsudsigter til at løfte hovedet, rette ryggen i selvtillid og ende med at gennemføre en ungdomsuddannelse. På Produktionshøjskolen kan man også få en læreplads og blive uddannet smed, tømrer, caterer eller anden erhvervsuddannelse. Garantiskolesamarbejdet, som har høstet anerkendelse i hele landet, er en silkeborgensisk opfindelse.

Silkeborg Produktionshøjskole har gennem årene udviklet sine tilbud, så de hele tiden har kunnet tilgodese de unges interesser og behov. Skolen er velfungerende og har en stabil økonomi. Det er med andre ord en skole, der burde være selvskrevet til at stå med ansvaret for etablering og udvikling af den nye FGU i samarbejde mellem Silkeborg og Viborg. Derfor forekommer det helt useriøst, når et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget peger på Viborg som sæde for den nye ledelse. Jeg kender ikke Viborg Produktionsskole, men skal man finde en leder, så er det dumt at vælge en nybegynder, og det er Viborg med bare tre år på bagen, når der er en erfaren og velanskrevet skole som Silkeborg Produktionshøjskole.