Vækst er ikke bare økonomi

Hans Okholm skriver i fredagens udgave af Midtjyllands Avis om vækst og økonomi. Han har fuldstændig ret i, at vi i Silkeborg Kommune står i en langt bedre situation end de kommuner, som ikke får flere indtægter gennem øgede skatter. Typisk via flere borgere. Han har også fuldstændig ret i, at vores politik i Silkeborg Kommune bygger på en vækstpolitik, som et stort flertal, ja faktisk hele byrådet, i det store hele bakker op om. Det er udtrykt i for eksempel enstemmige vedtagelser af planstrategi, udviklingsstrategi og økonomisk politik.

I det store hele er Byrådet altså enig i hovedmålet, vi skal nå. Og det handler i de her år om, at blive en kommune med flere borgere. Mens vi har økonomisk medvind på motorvejen. Men det betyder ikke, at der kun er en vej til målet. Der er rigtigt mange veje.

Derfor er det kernesundt, at der de seneste måneder er opstået fornyet dialog borgere imellem, borgere og politikere imellem, og politikere imellem om, hvilke veje, vi skal gå i den fortsatte udvikling af Silkeborg Kommune. Særligt til stede er den dialog i spørgsmålet om Silkeborg Bys fremtidige udvikling. Det er lækkert, at borgere i kommunen engagerer sig i byens, og kommunens udvikling. Og det engagement viser netop, at der er flere veje at gå.

Når naboerne til det fremtidige byggeri på Oslovej nu ønsker et lavere og mindre tæt byggeri end i lokalplansforslaget, er det en anden vej. Når naboerne til det snart vedtagne fremtidige byggeri i Lysbro ønskede et andet indhold i lokalplanen, og blev imødekommet, er det en anden vej. Og når naboerne til det fremtidige byggeri på den forladte Impala-grund ønskede en anden vej til fremtidens boliger, er det – ja – en anden vej. Og alle de andre veje er lige så mulige at skabe politisk enighed om som den hovedvej, et byrådsflertal, herunder det snævrest mulige i Impala-sagen sikret af Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, viser med højere, tættere samt natur-indgribende byggeri.

I Socialistisk Folkepartis formålsbeskrivelse står der, at partiet virker gennem udvidelse af demokratiet. SF burde, som jeg ser det, lokalt omfavne den udvidelse af demokratiet, vi er vidne til for tiden i Silkeborg Kommune, ved at lytte endnu mere.

Vækst er nemlig mere end bare økonomi, kroner og ører og velstand. Det er også velfærd, balance med naturen og balance mellem by og land.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet for Enhedslisten