Vækstsyge Silkeborg

Det er sæson for prognoser. På denne tid på året hvert år udkommer en befolkningsprognose, og i den forbindelse også en elevtalsprognose. Det er altid spændende læsning.

Elevtalsprognosen indeholder kort over “klassebalancer”. Det dækker over, om der i de nuværende skole-bygninger er tilstrækkeligt med plads til skolens elever. Årets kort viser, at vi har store udfordringer særligt i Funder og Sejs. Her mangler rum til eleverne om få år.

Har vi så sat penge af til de rum som byråd?

Nej, ikke tilstrækkeligt.

I tilfældet Funder mangler der cirka 70 millioner kroner. Elevtalsprognosen viser således, at skolen i Funder fra nuværende skoleårs 404 elever til stige til 744 elever i starten af trediverne. 340 flere elever på godt ti år.

I tilfældet Sejs Skole er vi ikke engang begyndt at sætte penge af til udbygningen. Sejs Skole mangler allerede lokaler i dag, og står til en stigning på 210 elever over de næste ti år cirka.

Og så er en tredje skole også ved at vise sig i horisonten med lignende udfordringer. Det er Balleskolen, som står til en stigning i elevtallet på mere end 160 elever. Heller ikke der er sat penge af.

Vi har ikke styr på det.

Og hvorfor har vi så ikke det?

Fordi vi tillader byggeri i et omfang, som bilder vi os ind, at træerne vokser ind i himlen. Som om der for altid vil være stor vækst i samfundet. Vi lider af vækstsyge i Silkeborg.

Det ser ikke ud til, at vi er ved at lære det. Således lægges der på mandagens møde i Plan- og Vejudvalget  op til i hundredevis af nye boliger i det nordlige Balle. Det i sig selv er måske ikke så bemærkelsesværdigt, men læg så lige mærke til denne formulering i sagsbeskrivelsen:

“Der har vist sig behov for placering af tre institutioner i strukturplanområdet, fordi de fleste arealer i Astrid Lindgrens Kvarteret i Balle er planlagt og udbygget med flere boliger end først antaget.”

Flere boliger end først antaget, hvad betyder det?

Vi har vel lokalplaner, der regulerer antallet af boliger i de områder, vi har udlagt?

Har bygherrer måske bare lige fået lov til at bygge lidt/meget ekstra? Mens øjnene har været lukket for, at vi i byrådet ikke har taget højde for det i vores budget for de kommende års byggerier?

Åbenbart, for der er ingen penge sat af til nye institutioner i Balle før allertidligst i 2023.

Peter Sig Kristensen

Medlem af Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune for Enhedslisten