Venstre misinformerer om kontanthjælp

Venstre kender vist ikke noget til kontanthjælpsmodtagernes kår

KM-lille
Læserbrev af Karen Marie Møller

Kontanthjælpen er så høj i Danmark, at det ikke kan betale sig at arbejde, lyder budskabet i en ny kampagne fra Venstre. Til at underbygge påstanden sammenligner partiet ikke kontanthjælpen med en lønindtægt, men medtager ALLE ydelser, også børnefamilieydelsen, som selv ministre modtager, hvis de har børn under 17 år. Medregner Venstre ydelsen, når de skal oplyse om politikernes løn?

Kontanthjælpsmodtagerne kan, i lighed med folk med lav indkomst, få boligsikring og helt eller delvist dækket udgiften til børnepasning. Er det planen, at Venstre vil fratage dem med de allerlaveste indkomster disse ydelser?

Venstre tror tilsyneladende, at kontanthjælp er noget man vælger til, når man vil slappe af hjemme på sofaen. For at få kontanthjælp skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og takke ja til et hvilket som helst jobtilbud – ellers smækker kassen i.

I Danmark lever vi, på trods af vores beskedne størrelse, meget adskilt i socialgrupper. Jeg tror ikke, at mange venstrepolitikere kender kontanthjælps- og dagpengemodtageres vilkår, endsige kender nogen personligt. Venstre skaber forestillinger om ”dem”, som dovne, hvor over pisken skal svinges for at få dem i gang. Politikerne selv skal have guleroden: de har sikret sig en klækkelig folketingsløn i to år efter deres tid i Folketinget – endda uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet – og de har sat pensionsgrænsen for sig selv 5 år før resten af befolkningen.

Og må jeg så lige minde om Venstre-formandens selvbillede: Han er en, der har formatet/retten til at få rigtig meget betalt af skatteydere og parti, også det, som gennemsnitsdanskeren ikke kunne drømme om at lade andre betale for sig.