Venstre ved du, hvor du har – eller gør du?

I MJA var der lørdag d. 23/5 var der et opråb til Silkeborg kommune: Brug firmaer med lærlinge! Det var tømrermester Martin Grøndahl og formand byggegruppen i 3F Ivan Braad Mortensen, der kom med en kraftig opfordring til kommunen om at indbygge uddannelsesklausuler i kommunale udbud, for i forlængelse af Coronakrisen har mange unge mennesker overordentlig svært ved at finde en praktikplads, så de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse.

Her i Silkeborg kommune gør vi en indsats for at få flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse, for meget tyder på, at vi kommer til at mangle faglærte indenfor mange brancher fremover, men vi kan ikke uden virksomhedernes hjælp. Folketinget har besluttet at yde et ekstra tilskud til virksomheder, som opretter praktikpladser, og det er godt, men erfaringerne viser, at det ikke er godt nok, så opfordringen om at Silkeborg kommune skal stille krav om praktikpladser til de virksomheder, kommunen handler med er helt rigtig i den aktuelle situation.

Vi har endda en indkøbspolitik i Silkeborg, som giver mulighed for at indføre uddannelsesklausuler, så det burde ligge lige til højrebenet.

Det troede jeg også, det gjorde. Men for at skubbe lidt på sendte jeg en mail til borgmesteren og de øvrige byrådsmedlemmer, hvori jeg opfordrede borgmesteren til at benytte indkøbspolitikkens muligheder for at indføre uddannelsesklausuler og aktivt at melde ud til det lokale erhvervsliv, at Silkeborg kommune har en forventning om, at alle, store som små, påtager sig et ansvar for at skabe uddannelsespladser til kommunens unge.

Muligvis har borgmesteren ikke læst mailen, han har i hvert fald ikke reageret overfor mig, og jeg har heller ikke set udtalelser fra ham i MJA. Til gengæld har Morten Høegh, formand for Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Venstre lige som borgmesteren, udtalt, at han synes det er en dårlig idé med uddannelsesklausuler. Det var en holdning han også fremførte som medlem af Liberal Alliance, og den har han taget med sig over i Venstre.

En helt anderledes ansvarlig holdning lægger Gitte Willumsen, byrådsmedlem og vikarierende folketingsmedlem også fra Venstre, for dagen i et læserbrev d. 9/6. Her skriver hun: “Vi er også klar til at stille krav om, at mindst 15% af de beskæftigede ved renovering og nybyggeri ved vej- og anlægsprojekter er lærlinge i praktik. Der skal findes løsninger nu, så praktikpladserne er klar efter sommerferien. Praktikkrisen skal forhindres ved kloge valg – det skylder vi vores unge.”

Jeg er enig med Gitte og uenig med Morten. Men hvem mon tegner den officielle holdning i Venstre til det spørgsmål? Det får vi sandsynligvis svar på senest ved byrådsmødet d. 22/6. Vi er flere partier i byrådet, som gerne vil tage et ansvar for at sikre vores unge en praktikplads, det bliver spændende at se, om også Venstre vil.

Med venlig hilsen

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KL’s Socialudvalg