Vi svigter Jordan og de syriske flygtninge

Flygtninge strømmer langt hurtigere ind i Jordan, end bistandsmidlerne gør det

Christian Juhl_lille
Af Christian Juhl, udviklingsordfører

Flygtninge strømmer langt hurtigere ind i Jordan, end bistandsmidlerne gør det.

Det efterlader landet i en umenneskelig situation, som verdenssamfundet må gøre meget mere ved. Jeg deltog i et besøg i Jordan i sidste uge og så med egne øjne, hvordan samfundet lider under det stigende antal af flygtninge fra Syrien. Vi besøgte både Sa’atari-flygtningelejren og de, der bor i lokalområderne.

Mange donorlande indbetaler ikke de midler, de giver tilsagn om i fine taler på donormøderne. Det har betydning for den enkelte flygtning, som i Jordan blandt andet har oplevet at få skåret drastisk ned i det daglige madbudget, som World Food Programme giver. Flygtningens månedlige beløb er af den grund faldet fra 23 jordanske dinarer til 13 dinarer. En dinar svarer til 9 kr.

Regeringen må tage det op. Det er helt uacceptabelt, at de rige lande lover uden at levere. Det viser en svaghed i FN-systemet, at sådan noget overhovedet kan lade sig gøre.

Officielt er der 750.000 flygtninge fra Syrien i Jordan. 85 % af flygtningene b i det jordanske samfund og 15 % bor i flygtningelejrene. Jordan er ved at segne under den store opgave der er at tage imod disse mange mennesker. Tallet er så stort, at det vil svare til at Danmark skulle tage imod en million flygtninge. Det giver en smule stof til eftertanke, når danske politikere taler om at flygtningeproblemet skal løses i nærområdet.

Det er på tide at Europa ser sig som et nærområde for krigen i Syrien. Vi skal yde økonomisk bistand, men vi skal også tage imod flygtninge. Vi tager 500 af FN’s kvoteflygtninge hvert år. Det bør sættes op til 1.000. Og de andre europæiske lande bør gøre det samme.