Vi viser vejen til mere velfærd

Alle undtagen Enhedslisten. Sådan lød det meget ofte under den tidligere Venstreledede regering, og sådan lyder det også ofte under kommunens Venstre-borgmester, når det handler om den kommunale økonomi.

I flere år – faktisk lige så længe, som Enhedslisten har været repræsenteret i byrådet i Silkeborg – er der vedtaget budgetter, som har medført nedskæringer på et eller flere af velfærdsområderne. Hårdest er det gået ud over socialområdet, men de sidste par år har det også ramt ældreområdet med stor kraft.

Sådan er det også i år, og vi kunne derfor ikke være med, da byrådsflertallet med stor selvros og få knubbede bemærkninger vedtog budget 2021.

Det havde ikke været nødvendigt med endnu et nedskæringsbudget. Vores budgetforslag viser, at det kan lade sig gøre at fastholde det nuværende serviceniveau på social-, sundheds- og ældreområdet samt for udsatte børn og deres familier.

Vi har 25 millioner kroner mere til velfærd – til at starte med

Budgettet indeholder besparelser for næsten 50 millioner kroner på driften. Det var en blandet landhandel af besparelser, hvor nogle var acceptable, men størstedelen var til stor skade for velfærdsområderne.

I vores budgetforslag lugede vi grundigt ud i besparelserne.

Vi ville bl.a. ikke gennemføre følgende besparelser, som alle er med i flertallets budget:

 • Ophør af fremskudt socialfaglig indsats og mestringsheden på arbejdsmarkedsområdet
 • Reduktioner i stabene på rådhuset på beskæftigelsesområdet, familie- og børnehandicapområdet, dagtilbudsområdet og økonomi-/it-området
 • Reduktion i antallet af medarbejdere i Socialafdelingen
 • Lukning af Café på Vejen
 • Nedlæggelse af pulje til støtte for flygtninge
 • Besparelse på ansatte i hjemmeplejen
 • Fjernelse af køkkener på plejecentrene
 • Reduktion i nattevagtsdækning på plejecenter
 • Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne
 • Besparelser på bibliotekerne
 • Fjernelse af tilskud til kulturinstitutioner og turistattraktioner
 • Reduktion af Ungdomsskolens tilbud
 • Reduktion af bybuskørsel

Dertil kommer, at de samme partier allerede på byrådsmødet i august måned sparede yderligere 14 millioner på driften. Det gik hårdest ud over ældreområdet. Her var vi heller ikke med, og også her foreslog vi, hvor pengene kunne findes.

Vi har med vores budgetforslag vist, at vi kan gå en anden vej med mere velfærd.

I alt har vi flyttet 25 millioner kroner i retning af mere velfærd. Samtidig med at vi selvfølgelig har fastholdt de forbedringer på velfærdsområderne, som budgetaftalen trods alt indeholder.

Vi kan forudse, at velfærdsområderne med byrådsflertallets budget stadig er underbudgetterede. Så den står nok på besparelser igen fra starten af næste år.

Vi udsætter og lukker unødvendige projekter ned

Vi har fundet de penge, der skulle til for at finansiere velfærdsområderne i vores budgetforslag. Vi har fundet flere anlægsprojekter, som vi kunne udsætte eller helt lukke ned. Det gælder f.eks.:

 • Flere kunstgræsbaner
 • Ombygning af krydset Ringvejen/Viborgvej
 • Udsættelse af hele Søfronten-projektet pga. manglende finansiering af nyt Museum Jorn
 • Færre penge til kommunal byggemodning

Det gav også luft til flere penge til nybyggerier og udbygninger af institutioner og skoler, hvor vi er betragteligt bagud.

Endelig fandt vi penge til klimahandlinger de næste fire år, hvor budgetaftalen kun satte penge af til et år.

Vi tog initiativ til samarbejde – de andre ville ikke være med

Borgmesterens taktik er del-og-hersk, når det handler om budgetforhandlinger. Det prøvede vi i år at gøre op med ved sammen med den lokale fagbevægelse at holde kæden stram til vores nærmeste venner i SF og Socialdemokratiet. Det lykkes også at trække de to andre partier modvilligt til truget, men drikke ville de ikke.

Så igen i år hedder det ”alle undtagen Enhedslisten”.

Peter Sig Kristensen, Lene Fruelund og Jørgen Madsen
Byrådsmedlemmer for Enhedslisten Silkeborg