Vil Silkeborg Kommune indføre apartheid?

Lene Fruelund og Jørgen Madsen

Silkeborg Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg har besluttet, at der indtil videre ikke kan ansættes flygtninge eller indvandrere i kommunens daginstitutioner. Det skyldes, at det ikke er muligt at fremskaffe børneattester.

Beslutningen har medført nedenstående henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppen til udvalget:

“Vi har med overraskelse set jeres beslutning fra udvalgsmødet i mandags og udlægningen heraf i Midtjyllands Avis om, at der indtil videre ikke kan ansættes flygtninge eller indvandrere i børneinstitutioner og inden for områder, hvor ansætte kommer i berøring med børn. Årsagen er manglende muligheder for at få en børneattest.

Det er vores opfattelse, at denne beslutning er direkte lovstridig og kræver et dementi, og at beslutningen bør omformuleres og præciseres. Vi kan naturligvis ikke udelukke borgere fra visse erhverv grundet deres etnicitet – det er apartheid.

Vi er klar over dilemmaet med hensyn til børneattester og hensynet til børnene, men vi har mange gode borgere i Silkeborg, som har boet her i adskillige år, som er kommet hertil som flygtninge eller indvandrere. Disse borgere skal vel ikke udelukkes fra et job i en daginstitution? Den unge m/k, der har boet her siden sin barndom, og som gerne vil være pædagog, kan ikke søge job som pædagogmedhjælper; den mere modne kvinde, som vi har gjort en stor indsats for at få gjort klar til arbejdsmarkedet gennem de sidste 3-5 år, kan ikke få en praktik i en daginstitution osv.

Det er vores helt klare opfattelse, at Økonomi- og Erhvervsudvalget er nødt til ændre denne beslutning, og i stedet formulere en ny om, at nytilkomne flygtninge og indvandrere, hvor der ikke kan indhentes en børneattest, kun efter en konkret vurdering kan få ansættelse i børneinstitutioner.

Vi imødeser en snarlig tilbagemelding på denne henvendelse, da vi mener, at jeres beslutning kræver en hurtig opgørelse, hvis ikke Silkeborg skal kunne hænges ud i pressen.

Med venlig hilsen

Jørgen Madsen og Lene Fruelund”