DEN ÅBNE KOMMUNE

Forleden havde Midtjyllands Avis en god leder i avisen.

I lederen skrev redaktionschef Helmer Jakobsen, at vi politikere har et ansvar for at finde svar på egne og borgeres vegne, og kritiserede på den baggrund, at mine byrådskolleger i Økonomi- og Erhvervsudvalget forsøger at stoppe mig i at søge de svar ved at gøre brug af mine rettigheder i loven.

Jeg har her i pinsen været i mine gemmer, og jeg har i løbet af mine 5½ år i byrådet anmodet om 10 sagsindsigter. Det har blandt andet – alene eller sammen med andres arbejde – resulteret i:

– at Silkeborg Kommune blev meldt ud af en politisk forening, som borgmesteren egenhændigt havde meldt kommunen ind i.

– at vi i Silkeborg Kommune fik en klar praksis for håndtering af byrådsmedlemmers mulige inhabilitet.

– at det blev klarlagt, at vi i Silkeborg Kommune havde betalt mere end 10x prisen for et mindre stykke jord i en ejendomshandel, og tabte mere end 1 million kroner den vej igennem.

– at Silkeborg Kommune stoppede en mangeårig ulovlig praksis for forsætlig skade på Gudenåens beskyttede vandløbsnatur.

– at det blev dokumenteret, at byrådet blev holdt i uvidenhed i næsten 1 år i forsyningssagen.

Dertil kommer, at der pt. er en sag inde hos Ankestyrelsen, som har ligget der et lille års tid, omkring et muligt tab af 15+ mio. kr. i handel med offentligt tilgængelige p-pladser under det tidligere Torvecentret. Også på baggrund af sagsindsigter.

Jeg finder de oplysninger, jeg har tilvejebragt gennem sagsindsigter, væsentlige. Andre kan finde dem uvæsentlige, og dermed det tidsforbrug, som sagsindsigterne har udløst, unødvendigt.

Dem om det, herunder mine byrådskolleger i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som åbenbart er generet af, at jeg bruger mine muligheder i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse.

De kunne jo overveje en anden vej. Nemlig – sammen med mig – at arbejde for den åbne kommune i stedet for den lukkede kommune.

Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune for Enhedslisten