Peter Sig

Jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune for første gang, men har været medlem af Enhedslisten siden 1999. Jeg har tre områder, jeg særligt interesserer mig for lokalpolitisk:

– Vi skal satse på børnefamilierne. Silkeborg Kommune ligger som et smørhul i Jylland i forhold til at tiltrække de børnefamilier, som skal fylde vores dagtilbud og skoler med børn og vores arbejdspladser med voksne. Og som sikrer økonomi til fremtidens mange ældre. Derfor er det ikke godt nok, at vi ligger og roder i den nederste halvdel af den kommunale statistik for ressourcer til dagtilbuds- og skoleområdet.

– Vi skal have bedre balance mellem land og by. Silkeborg Kommune er mere end Silkeborg by, selvom man kan få det indtryk, at kommunen stopper ved bygrænsen. Vi må skabe udviklingsmuligheder for alle levedygtige lokalsamfund i Silkeborg Kommune og slå på det fantastiske miks af by og land, som vi er begunstiget med. Vi kan for eksempel gøre meget mere for bosætningen i kommunen, så vi ikke bare kalder på de nye borgere, der vil have susen for ørerne fra motorvejen, men også susen for ørerne fra skovens fugle og høje træer.

– Vi skal have naturen endnu mere i centrum. Naturen giver rig adgang til både ny viden, aktiv bevægelse samt rolig fordybelse. Naturen er samtidig vores lokale lunge, så vi skal have både mere og bedre natur i fremtiden. I dag behandler vi i vores kommunale planlægning i mange tilfælde vores natur stedmoderligt, og prioriterer f.eks. nye byggegrunde eller landbruget højere end naturen. Via mere og bedre natur kan vi i Silkeborg Kommune i fremtiden også få endnu mere ud af vores status som landets outdoor hovedstad.

Og så har jeg lige et ekstra område, der ligger mig meget på sinde, nemlig lokaldemokratiet. Vi skal som politikere gøre meget mere for – med god samvittighed – at kunne kalde os Danmarks bedste nærdemokrati. Vores lokaldemokrati har fået rust af gamle måder at gøre tingene på, som lukker borgerne ude af maskinrummet.

Jeg er aktiv i Bryrup, både generelt og som formand for byens store idrætsforening. Idrætten har en særlig plads i mit hjerte, og har gennem en årrække også haft det professionelt via mit arbejde i DGI. Tidligere har mit engagement også været meget stærkt i solidaritetsarbejdet, med særligt fokus på mayaerne, bønderne og landarbejderne i Mellemamerika.

Jeg bor i hus i Bryrup sammen med min kone Lisbeth og vores fire børn. Jeg elsker den grønne natur omkring os og at være en del af et godt og aktivt lokalsamfund med børnehave, skole, ældrecenter og brugs – og meget mere.

 

tilbage