FØLJETON OM BIRCH EJENDOMMES SYSTEMATISKE OVERTRÆDELSE AF LOKALPLANER

Peter Sig Kristensens føljeton om Birch Ejendommes systematiske overtrædelse af lokalplaner i Silkeborg kommune.

PROLOG

Med den anden annonce fra Birch Ejendomme i Midtjyllands Avis i går, og den tilhørende redaktionelle artikel, fik jeg noget at tænke over.
Nu har jeg tænkt.
Dette er således en prolog til en føljeton i op til 11 afsnit. Det kan være, føljetonen slutter efter første afsnit; det kan være, den fortsætter til slutstregen. I sidste tilfælde følger nok også en epilog.
Baggrunden for føljetonen er, at den største aktør på boligbyggeri i Silkeborg Kommune, en virksomhed med årlig milliardomsætning, nu over to annoncer har angrebet min troværdighed som politiker.
Det dyrebareste for en politiker. Har man ingen troværdighed som politiker, er man ude, eller på vej ud.
Det må jeg selvfølgelig svare på. Særligt, når angrebet på min troværdighed er timet i forhold til en valgkamp, som er en ganske sårbar periode som politiker.
Jeg ønskede at svare på spørgsmålstegnene til min troværdighed på et møde, hvor Midtjyllands Avis var til stede. I går meddelte Birch Ejendomme mig via avisen, at det ønskede de ikke at medvirke til. De tilbød et møde efter valgkampen, men det er jo ikke et tilbud, når de netop angriber min troværdighed i en valgkamp. Så skal mødet også foregå i tiden med valgkamp.
Jeg er stadig klar til sådan et møde, men tager til efterretning, at Birch Ejendomme ikke ønsker det.
Samtidig angreb Birch Ejendomme så mit levebrød, mit arbejde. De angreb ikke bare mig som politiker, men mit arbejdsliv, helt uberettiget. Det er, hvilket jeg ikke vil lægge skjul på, baggrunden for, at jeg nu vælger at gå føljeton-vejen ad denne kanal.
Det er vigtigt for mig at slå fast, at det, der nu kommer i de kommende ugers føljeton, alt er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger, som du og jeg som borger kan få adgang til. Det eneste, det kræver, er en, eller rettere sagt flere, aktindsigter.
Der er altså intet fortroligt i det, jeg bringer i føljetonens afsnit.
Det sagt er afsnittene selvfølgelig skrevet fra et perspektiv, og det perspektiv er mit. Jeg lukker ikke øjnene for, at andre ser anderledes på det. Og I må gerne udfordre mig undervejs på mit perspektiv, det bliver vi alle klogere af. Som altid.
Modsat en normal føljeton, hvor vi typisk ikke kender slutningen på forhånd, afslører jeg i dette tilfælde slutningen på forhånd.
Konklusionen er, at Birch Ejendomme systematisk overtræder bestemmelser i lokalplaner i Silkeborg Kommune. Jeg beskæftiger mig ikke synderligt med, hvorfor virksomheden gør det; jeg konstaterer alene, at det sker.
Håbet er, at den konklusion medvirker til ændringer i Silkeborg Kommunes praksis, således at sådanne systematiske overtrædelser ikke kan ske i fremtiden. Jeg tror ikke på, at Birch Ejendomme ændrer praksis af sig selv. Jeg tror, den ændring vil ske, når Silkeborg Kommune ændrer praksis i tilgangen til overtrædelser af bestemmelser i lokalplaner.
Den ændring i praksis er jeg som politiker med-ansvarlig for. Jeg giver altså mig selv, og 30 andre politikere, det overordnede ansvar for, at den ændring vil ske, da vi som politikere er øverst ansvarlige for kommunens fællesskab.
Således prologen.
Jeg forventer, første afsnit lander hos dig, hvis du vil læse med, inden weekenden.
Her er i øvrigt lidt om, hvad en føljeton er:
Føljeton – Den danske ordbog


FØLJETON OM SYSTEMATISKE OVERTRÆDELSE AF LOKALPLANER
AFSNIT 1:
DE TO IBRUGTAGNINGSTILLADELSER
På Vestre Højmarksvej, overfor Buskelundvænget, er der i løbet af det seneste år opført godt 100 rækkehuse. Vejen, de ligger på, hedder Sommerfugleengen, opkaldt efter den natur, der var på arealet før boligbyggeriet.
Sommerfugleengen er emnet for første afsnit i min føljeton om systematiske overtrædelser af lokalplaner fra Birch Ejendommes side.
Dokumentation, jeg har begrænset mig til fire sider, er vedlagt som billeder herunder.
For at forstå det centrale her i første afsnit skal vi lige have styr på kronologien:
– 2. februar laver rådgiveren for Birch Ejendomme, SWECO, en færdigmelding af byggeriet af de 100+ boliger. Rådgiveren erklærer, at byggeriet er opført i henhold til byggetilladelsen, som henviser til lokalplanen, og beder på den baggrund om tilladelse til at tage i første omgang en del af byggeriet i brug. Se billedet herunder. Jeg har valgt ikke at medtage underskriverne på erklæringen, men kan fortælle, at der er en klar forbindelse mellem en af underskriverne og Birch Ejendomme.
– 24. februar udløser dette en ibrugtagningstilladelse af blokkene 9, 11, 12 og 14, indeholdende hver 5-10 boliger. Tilladelsen er givet uden syn, hvilket vil sige uden at en medarbejder ved besøg ved boligerne har konstateret, at bygningerne er færdige i henhold til de forudsætninger, som skal være på plads i henhold til lokalplanen. Se billedet herunder.
– Af grunde, jeg herunder kommer nærmere ind på et bud på hvad er, besøger en medarbejder fra kommunen dog området med boligerne 5. marts, altså 9 dage efter, at tilladelsen er givet. Dette besøg afstedkommer en mail til Birch Ejendomme og SWECO tre dage efter, der er en weekend imellem. Se billedet herunder.
Der er flere interessante passager i denne mail, særligt to:
1. Af mailen fremgår, at Silkeborg Kommune vurderer, at der er sket ulovlig indflytning af boliger i mindst 10 tilfælde. Den ulovlige indflytning består i, at veje, parkeringsarealer samt beplantning, som ifølge lokalplanen skal være etableret inden indflytning, ikke er etableret.
2. Af mailen fremgår også, to gange, at der ikke fra kommunens side kan udstedes ibrugtagningstilladelse til boligerne, før de forhold, der er ulovlige, er udbedret.
I mailen bliver givet en frist på 14 dage, til 22. marts, til udbedring af manglerne, hvorefter der kan gives en tilladelse til ibrugtagen.
– Dette arbejde med udbedring af manglerne går det åbenbart hurtigt for Birch Ejendomme at få på plads, hvilket kan hænge sammen med, at der er tale om ulovlig indflytning. Således udsteder Silkeborg Kommune 17. marts en tilladelse til indflytning af boligerne flere uger efter, at den ulovlige indflytning er sket i mindst 10 af boligerne. Se billedet herunder.
Men hov!
Hvorfor er der udstedt to ibrugtagningstilladelser?
Prøv at sammenligne de to tilladelser herunder i billederne. Det er jo samme blokke med boliger. Begge tilmed uden syn. Den eneste betydelige forskel på de to boliger er datoerne 24. februar og 17. marts, altså to datoer med tre ugers mellemrum.
Er der gået koks i kommunens sagsbehandling? Er der f.eks. skiftet sagsbehandler fra februar til marts?
Nej, det er ikke tilfældet. Det er samme kommunale medarbejder, der skriver under på tilladelsen 24. februar, skriver mailen 8. marts og skriver under på tilladelsen 17. marts. Den medarbejder, som 8. marts skriver, endda to gange, at der ikke kan gives tilladelse til ibrugtagen, fordi der er sket ulovlig indflytning.
Her er mit bud på, hvad der er sket.
Silkeborg Kommune har 24. februar givet tilladelse til indflytning af boligerne ubeset.
En borger har mellem 24. februar og 5. marts gjort Silkeborg Kommune obs på, at der er flere forhold i byggeriet, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.
5. marts tager den kommunale sagsbehandler så på den baggrund på syn af boligerne og konstaterer, at borgeren har ret. Og skriver en mail mandagen efter og gør Birch Ejendomme obs på den ulovlige indflytning.
Med andre ord, havde en borger ikke gjort Silkeborg Kommune obs på overtrædelserne af lokalplanen, var den ulovlige indflytning fortsat. Dage, uger, måske måneder.
Birch Ejendomme havde fået lejeindtægterne, lejerne havde måtte leve med manglende veje, parkeringsarealer og beplantning, og Silkeborg Kommune havde på grund af manglende tilsyn med, at lokalplanerne blev overholdt, været (u)lykkeligt uvidende.
Hvor er det godt, vi har vakse borgere!
Som synes, det er på sin plads, at der ikke skal ske ulovlig indflytning af boliger før, der er sket det, som Birch Ejendomme har erklæret, allerede er sket.
Vi har altså at gøre med, som afslutning på dette første afsnit:
– at Silkeborg Kommunes største udvikler erklærer, at et byggeri er færdig, længe før det sker
– at samme udvikler, Birch Ejendomme, velvidende at byggeriet ikke er færdigt i henhold til lokalplanen, ulovligt lader lejere flytte ind og pengene flyde ind i virksomhedens kasse
– at vi i Silkeborg Kommune – sandsynligvis på grund af overdreven tillid kombineret med overdreven travlhed – ikke opdager den ulovlige indflytning
– at det kræver en vaks borger at konstatering ved simpelt besøg på stedet med lokalplanen i hånden, at noget er helt galt
Det er den slags, jeg kalder overtrædelse af lokalplaner. Tilmed vil jeg kalde det bevidst overtrædelse af lokalplaner.
Men ét eksempel fra én lokalplan betyder ikke, at det er systematisk.
Så hold jer klar til de næste afsnit; så vil I kunne se systematikken.

Ansvarsfraskrivelse: Dette opslag er ikke sponsoreret af Birch Ejendomme.

AFSNIT 2:
NÅR BYGGEPLADS OG BEBOELSE FLYDER SAMMEN
Denne gang er vi så i Sejs-Svejbæk. For få år siden lå her en lille skov, når man havde passeret campingpladsen på vej ud af byen mod Linå. Den er her ikke mere. Skoven blev ryddet ulovligt, og nu ligger her boliger bygget af Birch Ejendomme. Det med den ulovlige rydning af skoven vender jeg tilbage til i et senere afsnit.
Der er faktisk flere forhold i forhold til denne lokalplan for det, der i dag hedder Borgdalsparken, som jeg kommer tilbage til senere.
Og samtidig er der et enkelt forhold, jeg lige må nævne indledningsvis i forbindelse med dette afsnit om Borgdalsparken, før jeg kommer til sagens kerne.
Det er via dialog om denne lokalplan, at jeg kan sige med sikkerhed, at Birch Ejendomme er på fejl kurs, når de i den første annonce for to uger siden skriver, at de først nu er blevet obs på min uopfordrede ansøgning. Allerede i februar jokede de med den uopfordrede ansøgning, så det er kun for at skade mig i valgkampen, at de venter med deres annonce-angreb til nu. De kunne have taget fat i håret i suppen for over et halvt år siden.
Men til sagen.
Dagens tema handler om, om en byggeplads kan kombineres med beboelse. Det mente Birch Ejendomme åbenbart i vinteren 2019/2020 og foråret 2020 i Borgdalsparken, og selvom flere borgere forsøgte at stoppe sammenblandingen af byggeplads og beboelse, fortsatte byggeriet samtidig med, at børn gik og cyklede omkring de store maskiner. I omkring et halvt år.
Se still-billedet herunder fra en video fra starten af april 2020. Det er taget fra en lejlighed, hvor beboere er flyttet ind. Vi ser en større entreprenørmaskine i færd med at bakke ud efter at have flyttet på jord. Vil du have hele videoen tilsendt, så skriver du bare en pb; så får du den som dokumentation. Facebook er ikke så vild med store video-filer.
Der er altså ingen afskærmning mellem byggeplads og lejeboligerne i cirka et halvt år. Og børn var flyttet ind sammen med deres forældre i flere af boligerne.
Forestil jer en lille dreng eller pige komme cyklende, og at føreren af entreprenørmaskinen lige den dag havde lidt travlt med at bakke, fordi der skulle flyttes lidt ekstra jord for at nå dagens dont?
Hvis der nu skete noget, hvem ville så have ansvaret?
Tja, den lille dreng eller pige ville nok være ligeglad, uanset at et sammenstød mellem den unge cyklist og entreprenørmaskinen alene havde kostet en skramme eller et brækket ben eller en brækket arm.
Ansvaret for en sådan episode er beskrevet i et andet billede herunder.
Jeg citerer lige fra billedet, skrevet af en kommunalt ansat i dialogen omkring denne lokalplans realisering:
“Hvis vi gennem en klage, eller på anden vis, bliver opmærksomme på, at at der er etableret forhold i strid med en lokalplan, skal vi foranledige det ulovlige forhold lovliggjort…Det er strafbart ikke at følge kommunens påbud om at berigtige et ulovligt forhold”.
Jeg skal nok lade være med at slæbe jer gennem relevant lovgivning, men det er faktisk ulovligt ikke at adskille byggeri og beboelse i realiseringen af en lokalplan. Uanset, om der så bor børn, voksne og/eller ældre i beboelserne.
Det giver sig selv, men det så Birch Ejendomme noget stort på både her i byggeriet af Borgdalsparken og i andre tilfælde.
Og det vidste Silkeborg Kommune udmærket.
17. december 2019 skriver en borger første gang om forholdet med sammenblanding af byggeplads og beboelse. Der går syv uger, til starten af februar, før der er en form for svar tilbage. Det kører dog lidt frem og tilbage, og borgeren vælger derfor at sende en formel klage 15. marts 2020, og sender den udover til den kommunale administrationen også til Plan- og Vejudvalget som det ansvarlige udvalg på området samt et par yderligere politikere, mig inklusive.
Fra dette tidspunkt er det ansvarlige udvalg altså til fulde bekendt med, at der er byggeplads og beboelse samtidig i Borgdalsparken. Borgeren får dog ingen respons tilbage fra Plan- og Vejudvalgets medlemmer.
Der går fra klagens afsendelse 37 dage, før Silkeborg Kommune sender klagen videre til bygherre. Se herunder i billedet. Og der går yderligere 22 dage, før klagen afsluttes med besked om, at nu er alt i orden.
To måneder går der altså, fra der er lavet en formel klage, til forholdet omkring samtidig byggeri og beboelse er bragt i orden. Oveni de cirka 90 dage, der går fra første henvendelse fra borgeren i december 2019 til klagens start. 150 dage +/-, næsten et halvt år, skal beboerne i Borgdalsparken leve med usikkerheden om, om manden i entreprenørmaskinen måske lige den dag har en lidt dårlig dag med ekstra travlt og høj musik i ørerne, mens en yngre eller ældre cyklist passerer bagom.
Jeg river mig lidt i mit lange hår, når jeg læser akterne i denne sag om Borgdalsparken. Og priser mig samtidig lykkelig for, at den manglende adskillelse mellem beboelse og byggeplads ikke gav mindre eller større ulykker.
Og nej, heller ikke dette eksempel med manglende adskillelse mellem byggeplads og beboelse er enkeltstående. Det kommer jeg tilbage til i et senere afsnit.
I stedet slutter jeg lige af med en bemærkelsesværdig bemærkning fundet i dokumentationen i sagen. Det er en forklaring på, hvorfor det tog så lang tid at besvare borgerens spørgsmål og klage:
“Det sene svar skyldes en stor travlhed i byggesagsafdelingen og ønsket om at bevare væksten i kommunen i denne særlige corona-tid”
Når vi skal bevare væksten, er der altså ikke tid til lige at sikre, at sikkerheden for beboere i nye boliger kan færdes tilnærmelsesvis sikkert til og fra deres hjem.
Den lader vi lige stå et øjeblik.
Mens den står, så slutter jeg lige med en opfordring til at dele dette opslag, tidligere afsnit og kommende afsnit. Jo mere, du gør det som følger af denne føljeton, jo hurtigere får vi endnu et selvmål fra Birch Ejendomme i form af endnu en annonce i deres smædekampagne mod mit kandidatur til kommunalvalget.
Næste afsnit handler i øvrigt om, hvordan man som Birch Ejendomme sørger for at fjerne skov ulovligt, så man kan få den slags sten i skoen af vejen, før lokalplanen for arealet bliver vedtaget.

Det er nemlig også noget, de kan, og får lov til uden videre indblanding. Men det er jo bare et hår i suppen…


AFSNIT 3:
NÅR EN SKOV STÅR I VEJEN
Det er jo – desværre – ikke nyt med det her med overtrædelser af det ene og det andet, når vi taler om kommunal planlægning. Overtrædelser har længe været noget, der ligner hverdagskost i Silkeborg Kommune. I hvert fald, når det gælder Birch Ejendomme, og firmaets direktør.
Læs bare, hvad en kandidat, et også dengang erfarent byrådsmedlem, skrev i november 2017 i et læserbrev op til seneste kommunalvalg:
“Men noget tyder på, at René Birch har svært ved at forstå kommunal planlægning. Jeg kan da registrere, at arealer ved Tange Sø ryddes, også kommunale §3 områder. Der etableres udsigtspunkter med tekniske anlæg og bygninger i skov lige oven for hans byggeri i Ans, uden at der er søgt om noget som helst. Så stilen er klar nok.
Det forunderlige er, at han får lov til sine udfoldelser. Af både udvalgsformand og borgmester.”
Det var kloge ord fra den daværende kandidat, men oplevelsen fra mange er, at det mønster er fortsat også i denne byrådsperiode. Trods det gode opråb dengang i læserbrevet.
I citatet er der fokus på rydninger af natur uden forudgående ansøgning. Det er det emne, dette afsnit skal handle om.
Som mange af jer ved, startede denne føljeton på baggrund af byggeriet Lysbrolysningen, omtalt i første annonce i Midtjyllands Avis. Og jeg har nu, i de to første kapitler, beskrevet overtrædelser af lokalplaner for Sommerfugleengen og Borgdalsparken .
De tre lokalplaner – Lysbrolysningen, Sommerfugleengen og Borgdalsparken – deler, igen desværre, en forhistorie, hvor natur i form af bynær skov er blevet fjernet uden forudgående lovpligtig ansøgning.
Det er dog ikke overtrædelser af lokalplaner. For det er sket før vedtagelsen af lokalplanerne.
For hvad gør man som bygherre, hvis en mindre eller større skov står i vejen for det byggeri af boliger, man påtænker?
Man får den ryddet.
Det skete først i det område, vi i dag kender som etageboligerne på Lysbrolysningen. Og det selvom, kommunens mand på opgaven før rydningen havde skrevet følgende i et notat om arealet:
“Den skovbevoksede trekant bør således friholdes for byggeri og bevares som skov og spredningskorridor med mulighed for etablering af sti eller udsigtspunkt”
Den friholdelse skete ikke. Skoven blev fjernet i god tid før vedtagelse af lokalplanen, uden forudgående lovpligtig ansøgning. I dag står der etageboliger i det, der for få år siden var kandidat til et udsigtspunkt for alle i outdoor hovedstaden. Med udsigt ned mod Funder Ådal, mod Ørnsø, mod Lyså, mod Silkeborg Langsø og mod Funder Krat.
Denne praksis med rydning af skov før vedtagelse af lokalplan skete næste gang i det område, vi i dag kender som rækkehusene i Borgdalsparken. Det skete endda under temmelig stor lokal bevågenhed og protest i Sejs-Svejbæk, som man blandt andet kunne læse i denne artikel i Midtjyllands Avis fra november 2017:
Igen blev skoven fjernet i god tid før vedtagelse af lokalplanen, og uden forudgående lovpligtig ansøgning.
Skovningsmaskinerne ramte den sidste af de tre lokalplaner, det vi i dag kender som boligbyggeriet Sommerfugleengen, i oktober 2018. Efter at rydningen var gået i gang, var der dengang en korrespondance mellem Birch Ejendomme og en chef hos Silkeborg Kommune, hvor der blandt andet blev skrevet følgende fra en ledende medarbejder ved Birch Ejendomme:
“Vi vil sende en skovmaskine op, som fjerner mere eller mindre alt ned til jorden. Så kan de nemlig grave deres render osv. Det samme som i Sejs, dog minus rodfræsning, da der ikke er mange større rødder deroppe”
Også her, i det tredje tilfælde, blev skoven fjernet i god tid før vedtagelsen af lokalplanen, og uden forudgående lovpligtig ansøgning. Her ligefrem med en henvisning til, at vi gør det “samme som i Sejs”.
Efter skovområder således i tre tilfælde, før vedtagelse af lokalplaner, er blevet fjernet uden forudgående lovpligtig ansøgning, bliver der heldigvis sat effektivt stop for denne praksis fra og med sommeren 2020.
Her udtalte højeste myndighed på området, Miljø- og Fødevareklagenævnet, alvorlig kritik af Silkeborg Kommunes praksis med at acceptere skovrydninger uden forudgående lovpligtig ansøgning. Det er blandt andet omtalt i denne artikel i Midtjyllands Avis:
Klagenævnet brugte udtrykket “væsentlig retlig mangel”. Deres måde at udtrykke på, at vores praksis i Silkeborg Kommune med at se igennem fingre med Birch Ejendommes skovrydninger før vedtagelse af lokalplaner var piv-ulovlig. Se billedet herunder med det centrale fra nævnets afgørelse.
Lad mig lige samle op.
Første afsnit handlede om indflytning i Birch Ejendommes boliger, før betingelserne for indflytning var opfyldt. Ulovlig indflytning, som Silkeborg Kommune skrev. Eksemplet var Sommerfugleengen, jeg kunne have valgt andre eksempler.
Andet afsnit handlede om, at Birch Ejendomme lod indflytning ske i lejligheder, mens lejerne havde byggeplads lige udenfor døren uden afskærmning. Eksemplet var Borgdalsparken, og igen kunne jeg også have valgt andre eksempler.
Tredje afsnit, dette afsnit, handlede altså om Birch Ejendommes rydninger af skovområder før vedtagelse af lokalplaner i tre tilfælde, så den bynære natur ikke stod i vejen for byggeriet. Dermed ikke en overtrædelse af lokalplanerne, men “alene” af lovgivningen. Med alvorlig næse til Silkeborg Kommune som resultat.
Begynder I at kunne se de systematiske overtrædelser? De mange hår, og ikke kun det ene hår, i suppen?
Hvis ikke, er der flere afsnit på vej. Næste handler om overtrædelser af bestemmelser i lokalplaner om beplantninger før indflytning. Vi skal her igen forbi indtil flere forskellige lokalplaner, og igen ombord i Birch Ejendommes univers i Silkeborg Kommune.

Mens I venter, er I velkomne til at kommentere og dele dette afsnit. Så er vi nærmere målet om, at føljetonen gerne skulle gøre den forskel, at vi som Silkeborg Kommune stopper med at se igennem fingre med dette og hint.


AFSNIT 4:
KRAV OM BEPLANTNING – ER DET NU SÅ VIGTIGT?
I stort set alle lokalplaner er der krav om, at beplantning i lokalplanens område skal være etableret, før der kan ske indflytning i lokalplanens boliger.
Heller ikke på det område går det særligt godt for Birch Ejendomme, hvilket dette afsnit vil handle om.
Men før jeg ruller mig ud med eksempler på, at det ikke går særligt godt i 1-2-3-4-5 lokalplaner, er det vigtigt lige at svare på, hvorfor det egentligt er vigtigt, det her med beplantning.
Det er der to grunde til.
Det er vigtigt, fordi byrådet har besluttet, at det er vigtigt. Fordi vi har aftalt med hinanden, da lokalplanen blev vedtaget, at der er krav om etablering af beplantning før indflytning. Og vi aftaler for alvor, ikke for sjov.
Det er endnu mere vigtigt, fordi kravene til beplantning nogle gange bliver angivet som væsentlige grunde til, at lokalplanen overhovedet bliver vedtaget. Når der f.eks. er krav om etablering af en faunapassage i lokalplanen for Lysbrolysningen, er det fordi, nogle af os politikere har fået det med i lokalplanen som en af forudsætningerne for vores stemme for lokalplanen. Det samme gælder f.eks. krav om en grøn kile af en vis bredde i lokalplanen for Borgdalsparken i Sejs-Svejbæk. Det er politiske aftaler, man ikke bare kan se stort på som bygherre.
Men igen, til sagen. Fem lokalplaner kommer I til at høre om i dette afsnit. Tre “gamle” kendinge, to nye. Alle lokalplaner udnyttet af Birch Ejendomme.
Lad os starte med Lysbrolysningen. Den, hvor anvendelsen af en forkert frøblanding var eneste lille hår i suppen, jeg i følge Birch Ejendomme kunne finde.
I billedet herunder kan I se, hvilke betingelser, der var ift. indflytning af boligerne, hvad angår beplantning, fri- og opholdsarealer. Særligt er her fokus på et plantebælte ud mod Vestre Ringvej samt faunapassagen på modsatte side af etage-boligerne.
Og var de områder med beplantning så etableret ved indflytning i boligerne?
Nej, det var de ikke. Kort sagt sker følgende:
– En borger gør efter indflytning af borgere obs på, at der ikke er etableret beplantning jvf. lokalplanen. Både hvad angår plantebæltet og faunapassagen.
– Kommunen fører tilsyn på baggrund af borgerens henvendelse og konstaterer, at plantebæltet mod Vestre Ringvej ikke er etableret. Birch Ejendomme får besked om at etablere det, der skulle have været etableret ved indflytning for flere måneder siden.
– Samme borger gør opmærksom på, at den kommunale medarbejder har glemt at tjekke det med faunapassagen, da vedkommende foretog første tilsyn med, om lokalplanen var imødekommet.
– Kommunen fører igen tilsyn og konstaterer, at faunapassagen heller ikke er etableret. Birch Ejendomme får besked om at etablere det, der skule have været etableret før indflytning for flere måneder siden.
Birch Ejendomme kunne altså ikke finde ud af læse en simpel tekst som den i billedet herunder, men skulle have Silkeborg Kommunes hjælp, før det var muligt. Og Silkeborg Kommune skulle have en borgers hjælp – endda to gange – for at blive obs på, at den var gal med overholdelsen af lokalplanen. Og hjælpen var til både en frøblanding og til tilplantning med urter, buske og træer. Hvis frøblandingen var håret i suppen, må urterne, buskerne og træerne så være resten af parykken.
Denne gang, med Lysbrolysningen, gik det endda hurtigt. Kun få måneder, og efter kun to tilsynsbesøg.
Det var noget helt andet, da Birch Ejendomme få år før byggede på naboarealet Bøgildhøjen. Der tog det Birch Ejendomme langt over et år at imødekomme en anden borgers henvendelse om, at der ikke var etableret faunapassage i den lokalplan. Den manglende faunapassage, set i sammenhæng med den på Lysbrolysningen, er i øvrigt grunden til, at der ikke længere går rådyr mellem Funder Krat og Lyså-området.
Men jeg har lovet omtale af fem lokalplaner, og jeg er kun kommet til de to naboer i Lysbro, Bøgildhøjen og Lysbrolysningen.
For hvad nu med den gamle kending Sommerfugleengen i Buskelund?
Som I måske kan huske fra afsnit 1, var en af de mange ting, der betingede kommunens udmelding om ulovlig indflytning, at der var tale om manglende beplantning. Så også her var den gal. Se igen billedet vedlagt.
Og sørme, om det ikke også gælder den tredje gamle kending fra de første afsnit, Borgdalsparken i Sejs-Svejbæk. Udover, at det også her krævede en klage fra en borger, længe efter indflytning, før beplantning efter 1½ måned blev etableret, var der her også en ekstra twist til det hele.
Den er, at lokalplanen indeholdt bestemmelser om grønne kiler. Noget, vi i byrådet talte meget om, da lokalplanen blev vedtaget. De grønne kiler, hvoraf den væsentligste gik mellem Birch Ejendommes rækkehuse og det tilstødende parcelhusområde, har til formål at åbne landskabet op, således at det bliver muligt at kigge gennem boligområdet fra det højereliggende areal og ned mod byen Sejs-Svejbæk.
Denne væsentligste grønne kile har det seneste 1½ års tid været godt og grundigt blokeret. En jordvold, som kan alt andet end at åbne landskabet op, ligger på stedet, hvilket Silkeborg Kommune så blev nødt til at gøre den nye ejer af boligerne efter Birch Ejendomme tydeligt obs på for kort tid siden. Se det tredje billede her.
En jordvold i strid med lokalplanen skulle altså fjernes senest 1. september 2021, cirka 1½ år efter jordvoldens etablering. Og det af den nye ejer af boligerne, som skal rydde op efter en af Birch Ejendommes mange systematiske overtrædelser af lokalplanerne.
Gad vide, om den er fjernet nu, jordvolden?
For to uger siden, 1. oktober 2021, var den ikke.
Det kan måske ikke undre, når man ser på det fjerde billede til dette opslag. For som direktøren for Birch Ejendomme skriver i korrespondancen mellem ham, borgmesteren og udvalgsformanden, er den grønne kile “total sindsyg”.
På den baggrund er det måske ikke så overraskende, at Birch Ejendomme tørrer ansvaret for overtrædelsen med den grønne kile af på den, han har solgt boligerne videre til.
Det er i øvrigt også det mønster, vi ser i den sidste lokalplan, jeg har fat i ift. beplantning. Den for Løvstikkevej. Her er det nu grundejerforeningen, som sidder tilbage med udfordringen med den manglende overholdelse af beplantningen, efter at Birch Ejendomme har forladt byggeriet der uden at gøre arbejdet færdigt.
Jeg citerede et læserbrev i starten af afsnit 3 i min føljeton. Nu gør jeg det lige igen:
“Det forunderlige er, at han får lov til sine udfoldelser. Af både udvalgsformand og borgmester”
Håber, I stadig læser med. Næste afsnit, i morgen eller overmorgen, handler om emnet dispensationer. For hvis man synes, at en lokalplan er lidt for snæver til ens smag som bygherre, men man ikke lige er i humør på dagen til at overtræde endnu en lokalplan, kan man jo søge en dispensation i stedet.

Hyg jer så længe. Kommenter og del gerne i mellemtiden.

AFSNIT 5:
HVIS ANDET GLIPPER, GRIB I KASSEN MED DISPENSATIONER
Ja, det gik lidt stærkt med at få afsnit 5 ud over rampen. Her får I den, håber I lever med det. Til gengæld er den (lidt) kortere end de andre.
Afsnit 4 sluttede jeg af med en noget kæk bemærkning. Hvis en lokalplan er lidt for snæver til ens smag som bygherre, men man ikke lige er i humør på dagen til at overtræde endnu en lokalplan, kan man jo søge en dispensation i stedet.
Dette afsnit skal handle om dispensationer fra lokalplaner.
Dermed træder jeg også lige lidt ved siden af. For en dispensation er ikke en overtrædelse af lokalplanen. Det er en helt legal fravigelse fra lokalplanen, som den først er besluttet af et udvalg eller byråd.
Emnet er dog alligevel relevant for denne føljeton.
For jeg vil gerne vise jer, hvad bygherren Birch Ejendomme kan med sådan en dispensation, hvis de udfordrer rammen lidt. Agerer lidt kreativt. Fuldstændig legalt.
Første eksempel er lokalplanen, som blandt andre veje også dækker Langstrømpevej i Balle.
Prøv at se de to første billeder lagt ved her.
Det første billede er den illustrationsplan, som byrådet tog stilling til lokalplanen på baggrund af. Læg mærke til den luft, der er mellem boligerne. Det andet billede er et luftfoto af det færdige byggeri. Læg mærke til den luft, der ikke er mellem boligerne.
“Tryllepulveret”, som forvandler illustrationsplan til virkelighed, hedder en dispensation. En dispensation gør her et boligområde med luft mellem boligerne til et boligområde uden luft mellem boligerne.
Andet eksempel er lidt det samme, og her er vi ved den lokalplan, der blandt andet dækker Løvstikkevej. Så er vi i Gødvad/Eriksborg området.
Prøv igen at se de to billeder lagt ved her.
Det første billede er den illustrationsplan, som byrådet tog stilling til lokalplanen på baggrund af. Læg mærke til den luft, der er mellem boligerne. Det andet billede er et luftfoto af det færdige byggeri. Læg mærke til den luft, der ikke er mellem boligerne.
Igen er “tryllepulveret” en dispensation. I det her tilfælde en dispensation, som blev givet administrativt, da der, som naboerne fik at vide, var tale om en ændring af ubetydelig karakter, som ikke krævede nabohøring.
Prøv at tælle boligantallet op i illustrationsplanen og i virkeligheden på den vestligste del af lokalplanen.
Hvad fik du det til?
Svaret er, at der er 54 boliger i illustrationen og 78 i virkeligheden. En forskel på 24 boliger, svarende til en forøgelse af antal boliger på 44% fra illustration til virkelighed.
Ingen grund for Birch Ejendomme til at overtræde lokalplanen, når den slags dispensationer er mulige. Og igen, fuldt legalt.
Naboerne på Løvstikkevej blev dog lidt sure, da de i det andet eksempel opdagede, at det var sådan fat. Det kom der en artikel ud af, som du kan læse her med login:
At naboerne blev lidt sure, forstår jeg egentligt godt. Jeg forstår dem også godt, når de dengang var lidt kede af, at en markant forøgelse af antal boliger som nabo var så ubetydelig, at de ikke skulle høres.
Men selvfølgelig, vi må alle humme os lidt for de nye tilflyttere, der kommer til Silkeborg Kommune. De er selvfølgelig alle velkomne og yderst veltilfredse med at bo i Birch Ejendommes boliger.
Tja, er de nu også det? Er de nu også helt så tilfredse med at bo i områder med systematiske overtrædelser af lokalplaner?

Nogle er sikkert, mens andre ikke er. Et grelt eksempel på det sidste vil I blive præsenteret for i næste afsnit, det sjette i føljetonen.


AFSNIT 6:
LEJERNE I KLEMME
Jeg har indtil videre været forbi ulovlig indflytning før tilladelse, sammenblanding af beboelse og byggeplads, ulovlig rydning af skove før byggeri, manglende beplantning trods krav herom samt dispensationer.
I den forbindelse har jeg forlængst passeret det, jeg havde stillet Birch Ejendomme i udsigt i forhold til dokumentation. Jeg har således med god hjælp fra mine venner samlet 145 siders dokumentation og været forbi seks forskellige lokalplaner: Lysbrolysningen, Sommerfugleengen, Borgdalsparken, Bøgildhøjen, Langstrømpevej og Løvstikkevej.
Men på sådan en fodboldaften er det på sin plads at sige:
Vi skal ikke hjem, vi skal videre.
Denne gang med fokus på de lejere, der kommer i klemme, når Birch Ejendomme står for systematiske overtrædelser af lokalplaner.
Her er eksemplet Vimmerbyvej, den syvende lokalplan.
Og det bringer med sig det mest illustrative eksempel af dokumentation, jeg har mødt endnu i min vej gennem lokalplanerne.
Prøv lige at se videoerne herunder. HUSK LYD. Se dem en for en og start med den, hvor bildøren bliver smækket i udenfor lejligheden.
Når I har gjort det, så se lige videoerne igen.
Lejeren, som har børn, bor altså til leje på en byggeplads. Det er ret tydeligt at se og høre.
Tre spørgsmål i den forbindelse:
1. Tror I, der i dette tilfælde er givet tilladelse til indflytning?
2. Synes I, der er tilstrækkelig afskærmning mellem bolig og byggeplads?
3. Ville du, som lejer med børn, turde efterlade døre eller vinduer ulåste?
Det her er en af de dokumentationer, jeg har modtaget fra tidligere lejere hos Birch Ejendomme, på grund af den seneste lille uges føljeton.
Jeg ved, der er flere derude, så nu inviterer jeg dig som læser til at hjælpe mig med at dokumentere videre. Det kan være videoer som her, det kan være fotos, og det kan være fortællinger.
I fredags var der gang i en række af de fortællinger under et opslag på facebook siden for det bedste lokale dagblad her i Silkeborg Kommune. Det var tydeligt, at der var mange fortællinger derude, men desværre blev opslaget slettet af avisen.
Jeg stiller mig gerne til rådighed for de fortællinger, så send en besked eller lav en kommentar herunder. Husk at skrive ordentligt, hvis du bidrager med noget; vi får mest ud af fortællingerne, hvis de er fortalt præcist og konkret.
Du er selvfølgelig yderst velkommen til at dele dette opslag, så vi kan komme længst muligt ud med budskabet om, at der også er lejere, der kommer i klemme, når der sker systematiske overtrædelser af lokalplaner.
Jeg er selvfølgelig meget åben for også at høre historien om den lykkelige lejer, som lever fint i ugevis og månedsvis med mudder på skoene, byggestøv i vindueskarmen, bag lukkede døre på grund af støjen, med børn låst inde på grund af manglende sikkerhed på byggepladsen og uden det grønne, som er blevet dem stillet i udsigt, hvor de bor.
Syvende afsnit bliver et opsamlingsheat, en slags foreløbig konklusion, på denne føljeton. Det indeholder blandt andet et initiativ i forhold til byrådets næste møde, så vi kan komme i gang med at gøre noget ved de systematiske overtrædelser af lokalplaner her i Silkeborg Kommune.
For noget skal gøres.
Mener du ikke det, så se lige videoerne herunder igen. HUSK LYD.

PS: Husk ikke at skrue lyden helt op.


AFSNIT 7 (PT. SIDSTE):
DEN SIMPLE LØSNING
Mange ord, rigtigt mange ord, er flydt hen over tastaturet de seneste dage i denne føljeton om Birch Ejendommes systematiske overtrædelse af lokalplaner.
Jeg håber, det er blevet godt og grundigt tydeligt for alle, der har læst med, at jeg, eller rettere sagt vi, for vi er en lille gruppe bag denne føljeton, har al den dokumentation og mere til, det kræver for at konkludere, at systematikken er til stede.
Det startede med et hår i suppen, og med en virksomhed, som ikke var stor nok til andet end at afvise et møde med offentlighedens deltagelse, hvor jeg kunne dokumentere, at det var alt andet end et hår i suppen.
At der var tale om hår til indtil flere hår i suppen. Både en paryk og et fuldskæg værdigt.
Men igen, mange ord.
Med så mange ord er det også lidt underligt at sige, at løsningen på de systematiske overtrædelser ligger lige for. Den er simpel. Ja, løsningen er ligefrem allerede foreslået tilbage i februar måned i byrådets regi.
Se herunder i billedet.
Det eneste og simple, vi skal gøre som byråd, er at indføje en bestemmelse a la den på billedet i relevante lokalplaner. Altså en simpel mekanisme, hvor Silkeborg Kommune før tilladelse til indflytning af boliger tilser, at lokalplanens bestemmelser er opfyldt.
Det ville, som en kommenterede på seneste afsnit i føljetonen, kræve meget få ressourcer. Og meget færre ressourcer, end der i dag går med at behandle de klagesager med tilhørende løftede pegefingre, afgørelser og deciderede påbud over for Birch Ejendomme, når borgere henvender sig til kommunen med dokumentation af systematiske overtrædelser af lokalplanerne.
Forebyggelse frem for behandling, I ved? Det virker også her.
Relevante lokalplaner kunne her være de lokalplaner, hvor én bygherre bygger mere end f.eks. 30 boliger. Det skal således ikke være de mindre lokalplaner og/eller den enkelte selv-bygger af et parcelhus, vi skal bruge sparsomme kommunale ressourcer på at føre tilsyn med. Det meste peger således i retning af, at de små fisk sagtens kan finde ud af opføre sig ordentligt i henhold til lokalplanerne: noget helt andet med den store fisk i det lokale farvand.
Et sådant forslag regner vi med opbakning fra alle byrådets syv partier til, når vi lægger det frem på byrådsmødet 23. oktober. Uanset, at der dengang tilbage i februar kun var et enkelt parti udover os i Ø, der bakkede op om det. Tak i øvrigt igen til Radikale Venstre for det.
Vi er jo alle blevet klogere i mellemtiden, ikke?
F.eks. via denne føljeton.
I hører fra mig igen, senest når sagen er blevet behandlet i byrådet om 12 dage. I mellemtiden håber vi, der står bag føljetonen, at I vil kommentere og dele på livet løs. Det kan være, jeg kommer på banen før, f.eks. spøger lokalplanen for Herningvej i kulissen. Der er blandt andet noget med, at arbejdet på byggepladsen dér startede kl. 4, i direkte strid med retningslinjerne for byggearbejder.
På et eller andet tidspunkt må der i øvrigt være et medie, som finder det interessant, at en virksomhed med milliardomsætning ikke kan finde ud af at læse lokalplaner. Eller rettere sagt, at en virksomhed med milliardomsætning systematisk overtræder stort set alle de lokalplaner, de bygger efter. Plus det løse, Birch Ejendomme også ser stort på.

Og det, mens kun et af af byrådets syv partier åbenbart finder det relevant at bemærke.

Skrevet af Peter Sig Kristensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten Silkeborg