KOMMUNEKASSE I FRIT FALD

Silkeborg Kommunes kasse er i frit fald. Det er ikke noget, vi forudser. Det er noget, der sker lige
nu, og har varet i indtil videre 8-10 måneder.
Det viser en helt offentlig orienteringssag fra sidste uges møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
klart og tydeligt.
Farten på faldet i kassebeholdningen er taget til i år, således at vi her i 2023 har mistet 100 mio.
kr. i kassen pr. kvartal set i gennemsnit over det seneste års kassebeholdning. Vi gik således ind i
2023 med en gennemsnitlig kassebeholdning over 12 måneder på ca. 800 mio. kr., mens vi her 1.
juli lå på ca. 600 mio. kr.
Så hvis tendensen fortsætter, og det er der os bekendt ikke noget, der siger, den ikke gør, lander vi
på 500 mio. i gennemsnit 1. oktober, 400 mio. nytårsdag 2024 osv. I kan selv regne ud, hvis kursen
holdes, hvornår vi lander på samfulde 0 kroner i gennemsnit i kassen set over de seneste 12
måneder?
Svaret 1. januar 2025 er korrekt.
Vi gider ikke rigtigt gentage, hvem der i årevis har advaret mod netop denne situation, mens
byrådsflertallet bare har fortsat ræset mod bunden. I kan selv søge i Midtjyllands Avis´ arkiv og i
indslag på byråds-tv. Det tidligere og nuværende borgmesterparti har i øvrigt ligget i ske med
hinanden om denne økonomiske politik med åbent hul i bunden af kassen.
Heldigvis kan vi gøre noget, og det kan vi gøre hurtigt; vi behøver ikke engang afvente
budgetvedtagelsen for næste år og næste års begyndelse.
Vi kan sætte en bremse på vores anlægsudgifter i 1-2 år, så vi ikke skraber bunden af kassen med
de ubehageligheder, det fører med sig. Det gør vi ved at udsætte starten på anlægsprojekter, vi
kan udsætte starten på, og det gerne fra næste byrådsmøde. Det er nok bedst, tænker vi, om et
sådant forslag kommer fra borgmesterpartiet?
Det kan vi gøre med god samvittighed velvidende, at balancen i vores økonomi, som det ses
tydeligt af vores budgetter for de kommende år, retter sig fra 2025 og frem.
Nogle ønsker at spare os ud af, at vi bruger alt for mange penge på anlægsprojekter alt for hurtigt
for tiden. Økonomi- og Erhvervsudvalget siger 78 millioner kroner i besparelser, hvilket de senest
har gentaget “ambitionen” om i sidste uge.
Vi i Enhedslisten siger anlægs-pause i 1-2 år.
Det er egentligt ret simpelt, men så længe Økonomi- og Erhvervsudvalget fører politik i strid med
den aftalte økonomiske politik for kommunen, bliver det ret simple pludselig meget kompliceret.

Signe Haahr Lindegaard og Peter Sig Kristensen
Byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune for Enhedslisten