MERE INFORMATION, TAK

Jeg vil gerne tage mit ansvar som byrådspolitiker. Jeg vil gerne være i dialog med borgere, medier og andre i offentligheden i mit byrådsarbejde. Det vil jeg gerne, fordi jeg finder, at det er min pligt og ret som valgt af borgerne, og fordi dialog er en af de vigtigste ingredienser i et sundt og levende demokrati.

Jeg får ikke altid lov som byrådspolitiker i Silkeborg Kommune at tage det ansvar, jeg gerne vil tage. Udover dagligdags petitesser som forsøg på begrænsninger i min lovmæssige ret til sagsindsigt og trusler om politianmeldelser fra byrådskolleger er der særligt et væsentligt punkt, hvor jeg finder det vanskeligt at få lov at tage ansvar.

Det er i tilfælde, hvor jeg ikke får den væsentlige information stillet til rådighed, som jeg har brug for, for at kunne tage ansvar.

Det dagsaktuelle eksempel er den anden træfældning langs Remstrup Å, den på østbredden. Her er der tale om brud på både den strengeste naturbeskyttelse, vi har herhjemme, og samtidig brud på den gældende lokalplan. Alligevel må jeg forlade mig på en borgers aktindsigt, tak for den, før jeg kan blive informeret om væsentlige forhold i sagen. Den vej igennem finder jeg for eksempel ud af, at der har været dialog mellem Silkeborg Kommune og den ansvarlige for træfældningerne i over otte måneder.

Det også aktuelle eksempel er forsyningssagen. Her må jeg som byrådspolitiker leve i uvished om sagen, selvom næsten halvdelen af mine byrådskolleger kender til sagen, i over ti måneder. I dette tilfælde er det medieomtale i et landsdækkende nichemedie, hvor jeg først kan hente information om sagen.

Det mest grelle eksempel er stadig Fredensgård-sagen, hvor der går år efter, at jeg har taget stilling til lokalplanen for byggeriet, før jeg og resten af byrådet bliver gjort obs på, nærmest tilfældigt en passant, at en række af de politiske aftaler partierne imellem, der er blevet vedtaget med lokalplanen, ikke kan håndhæves for byggeriet.

Eller måske er det ikke det mest grelle eksempel?

For hvem ved, måske er der informationer i andre og måske endda mere væsentlige sager, som jeg som byrådspolitiker har ansvar for, som jeg heller intet aner om? Viden er magt, og det er skørt, at jeg skal have tanken om, om nogle med magt med vilje holder viden tilbage, så jeg ikke kan gøre mit byrådsarbejde, som jeg gerne vil.

Det er for ringe – så er det sagt. Og det er en fælles opgave for politikere og administration at få styr på det. Gerne lige omkring nu.

Mere information, tak, så jeg kan få lov at gøre mit arbejde ordentligt for borgerne.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten