Udenrigspolitik i sneglefart

“Regeringens dobbeltstandarder i Gaza-krigen udhuler argumenter for dansk plads i FNs sikkerhedsråd

Af Christian Juhl, Formand for Enhedslistens Palæstinaudvalg og tidl. medlem af Folketinget.

Regeringen arbejder for at Danmark får en plads i FNs sikkerhedsråd, samtidig med at de praktiserer dobbelte standarder i forhold til de aktuelle krige.

Regeringen fordømmer klart Rusland, når de angriber Ukraine. De støtter Ukraine i deres kamp for selvstændighed.

Men når det kommer til Israels besættelse af Vestbredden og angreb på Gaza, lyder der helt andre toner. Regeringen holder hånden under den angribende part, Israel. Kun tøvende udtaler de sig kritisk overfor Israel. Selv den langsomste udenrigspolitiske snegl overhaler den danske regering.

Statsministerens gentagne udsagn om at står ubetinget bag Israel, er upassende for et land, der ønsker en plads i FNs sikkerhedsråd, hvor opgaven er at forsvare den internationale folkeret og arbejde for fred og sikkerhed for alle.

I kravet om våbenhvile og opbakning til Sydafrikas sag internationale domstol, ICJ, i Haag er der tavshed, eller blot en svag hvisken.

I spørgsmålet om sanktioner mod Israel, er regeringen tavs. En passende reaktion vil være økonomiske sanktioner og et stop for våbenhandel med Israel?

Udenrigsministeren har ganske vist hvisket Israel i øret, at de skal…”

Superkraft i åbent spil

“Midt i februar bragte det bedste lokale dagblad et læserbrev fra min hånd. Det handlede om den superkraft, jeg som andre byrådsmedlemmer har. En superkraft ved navn initiativret, som gør, at jeg med lovgivningen i hånden kan få alle politiske emner på en dagsorden i regi af byrådet.

Det er tid at følge op på læserbrevet, for nu er superkraften bragt i anvendelse. Og det i åbent spil.

En opmærksom borger som dig, som læser avis og interesserer dig for samfundsforhold, vil således i næste uges dagsordener til udvalgsmøder finde to initiativrets-sager, som jeg har rejst. En om udfordringerne ved Grauballegaard Biogas ved Lemming, en om træ-politik. Find sagerne på kommunens hjemmeside.

Jeg kan afsløre, at den ene af de to sager er skrevet helt og alene af en borger. Den er altså ikke skrevet af mig. Den er heller ikke skrevet på mine vegne af et andet medlem af mit parti eller af en professionel spin-doktor eller kommunikationsmedarbejder. Selvom dette også forekommer, selv i lokalt byrådsarbejde.

Sagen er kommet i stand via direkte dialog mellem borgeren og mig. Borgeren har en sag. Jeg har en initiativret. Vi er enige om sagen. Borgeren skriver sagen, jeg sætter den på dagsordenen.

Den slags lokaldemokratisk borgerdeltagelse giver høj grad af mening for mig som byrådsmedlem. Og det vil jeg gerne gøre meget mere af.

Så har du en sag, du brænder for, og tænker du, at jeg kunne være enig, så tag fat i mig. Så ser vi, om…”

Lidt om energiforbrug og klimapolitik

“følge energistyrelsen brugte danskerne i 2022 en samlet mængde energi på ca. 700 Peta Joule.

Det blev anvendt af virksomheder, af husholdninger (bl.a. til opvarmning) og til transport.

1 enkelt PJ (Peta Joule) af de 700 ville kunne opvarme ca. 50.000 boliger med jordvarme.

Forestiller man sig at alle Danmarks 2,8 mio. boliger blev opvarmet ligeså effektivt og klimavenligt som med jordvarme ville vi altså kunne nøjes med at anvende 60 PJ til opvarmning i husholdningerne.

Eller for den sags skyld endnu mindre hvis vi også opgraderer på isolering…

Men det gennemsnitlige energiforbrug til opvarmning er mere end dobbelt så højt (143 PJ). Det ligger altså et overforbrug alene på opvarmning på over 10% af det totale energiforbrug og venter på at blive udnyttet.

Ser vi på transporten er der endnu mere at hente. Ifølge energistyrelsen brugte vi i 2022 i alt 195 PJ til transport. Altså mellem en tredjedel og en fjerdedel af vores samlede energiforbrug.

Langt den største del af dette forbrug: 153 PJ, blev anvendt til vejtransport.

En benzinbil kan køre ca. 1,5 km på 1 kWh energi, mens en elbil kan køre mere end 5. For hver benzinbil der bliver erstattet af en elbil kan vi altså spare mindst 2/3 af energiforbruget.

Når vi anvender bilen til transport er der i gennemsnit kun 1,08 personer i bilen. Der er altså et enormt besparelses-potentiale ved at skifte til el og tage flere af bilernes sæder i brug.

Vælger vi generelt mere bus- og togtransport frem for bilen vil besparelserne selvsagt blive betragteligt højere. Samtidig med at fremkommeligheden forbedres så vi samlet set skal anvende mindre tid på transport.

Men hvor kommer så al den energi fra som vi anvender i overflod?

Ja, vi kan selv med bl.a. sol og vind frembringe de ca. 300 ud af de 700 PJ. Heri er også medtaget import af f.eks. flis og træpiller, (65PJ) som energistyrelsen stadig betragter som en vedvarende ressource…

Men den største del må vi stadig hente fra Arabien, Rusland eller Nordsøen. I form af fossile brændsler, der direkte påvirker vores CO2 udledninger og laver varige skader på klimaet.

Skal vi erstatte al fossil energi med sol og vind må vi altså i det mindste fordoble mængden af vindmøller og solceller. Blot for at opretholde vores nuværende overforbrug.

Jeg foreslår at vi starter med at anvende mindre energi. Der er et enormt potentiale at hente uden at det mærkbart vil gå ud over vores nuværende levestandard.

Men det kræver at vi…”

MIN SUPERKRAFT TIL RÅDIGHED

“Jeg har en superkraft som medlem af byrådet. En superkraft, som jeg deler med de andre tredive medlemmer af byrådet.

Superkraften hedder initiativret.

Med superkraften kan jeg sætte enhver sag på et af mine udvalgs eller byrådets dagsorden. Superkraften rækker ikke til at få sagen behandlet i udvalget eller byrådet, men jeg kan ikke nægtes at få sagen på dagsordenen. Så det står på skrift.

Det er en superkraft, som både forsvarer og angriber. Superkraften forsvarer, så mindretallet altid kan komme til orde. Superkraften angriber, fordi den viser initiativ til politisk handling.

Når jeg med stor sandsynlighed er tilbage i byrådet efter påske, vil jeg benytte initiativretten på en ny måde. Jeg vil stille den til rådighed for dig som borger, hvis vi har en fælles sag. Og det i ret udstrakt grad. Du kan således få lov at formulere et forslag med brug af min initiativret, og så sørger jeg for, at det kommer på dagsordenen i udvalg eller byråd.

Var det noget for dig?

Jeg ville egentlig hellere noget andet, hvor det ikke var nødvendigt at gå omvejen med…”