KOMMUNEKASSE I FRIT FALD

“Silkeborg Kommunes kasse er i frit fald. Det er ikke noget, vi forudser. Det er noget, der sker lige
nu, og har varet i indtil videre 8-10 måneder.
Det viser en helt offentlig orienteringssag fra sidste uges møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
klart og tydeligt.
Farten på faldet i kassebeholdningen er taget til i år, således at vi her i 2023 har mistet 100 mio.
kr. i kassen pr. kvartal set i gennemsnit over det seneste års kassebeholdning. Vi gik således ind i
2023 med en gennemsnitlig kassebeholdning over 12 måneder på ca. 800 mio. kr., mens vi her 1.
juli lå på ca. 600 mio. kr.
Så hvis tendensen fortsætter, og det er der os bekendt ikke noget, der siger, den ikke gør, lander vi
på 500 mio. i gennemsnit 1. oktober, 400 mio. nytårsdag 2024 osv. I kan selv regne ud, hvis kursen
holdes, hvornår vi lander på samfulde 0 kroner i gennemsnit i kassen set over de seneste 12
måneder?
Svaret 1. januar 2025 er korrekt.
Vi gider ikke rigtigt gentage, hvem der i årevis har advaret mod netop denne situation, mens
byrådsflertallet bare har fortsat ræset mod bunden. I kan selv søge i Midtjyllands Avis´ arkiv og i
indslag på byråds-tv. Det tidligere og nuværende borgmesterparti har i øvrigt ligget i ske med
hinanden om denne økonomiske politik med åbent hul i bunden af kassen.
Heldigvis kan vi gøre noget, og det kan vi gøre hurtigt; vi behøver ikke engang afvente
budgetvedtagelsen for næste år og næste års begyndelse.
Vi kan sætte en bremse på vores anlægsudgifter i 1-2 år, så vi ikke skraber bunden af kassen med
de ubehageligheder, det fører med sig. Det gør vi ved at…”

DET HANDLER OM AT HAVE RET

“Helt i starten af min lokalpolitiske løbebane, for små ti år siden, belærte en tidligere lokal gruppeformand i Venstre mig om, at det i politik ikke handler om at have ret, men om at få ret. Det, han mente var, at man jo kunne have nok så meget ret i, hvad man sagde, men at politik handler om at kunne tælle til et flertal, og dermed få ret.

Det var en vigtig læring, og jeg er nu klar til at svare Poul Dahl, for ham var det.

Du er forkert på den, Poul Dahl. Politik handler om at have ret, ikke om at få ret.

At reducere politik til en kamp om at få ret reducerer politik til intet andet end en avanceret leg for voksne. Ikke ret meget anderledes end endnu en sæson af Robinson. Så kommer det til at handle om at lave alliancer, kommunikere og måske ligefrem manipulere og lyve, til man kan tælle til 4 i udvalget eller 16 i byrådet, og blækket er tørt på den politiske beslutning eller aftale.

Politik er meget mere end det. Det er alvor, ikke leg. Ja, for nogle borgere, eller for dyr og planter eller andet, vi har ansvaret for som politikere, kan der ligefrem være tale om liv eller død eller det, der ligner.

Et aktuelt eksempel kan illustrere min tilgang til lokalpolitik. I en sag til denne uges møde i Klima- og Miljøudvalget slår vores embedsmænd fast, at den tidligere borgmester efter deres faglige vurdering tre gange brød…”

Den Himmelske Freds Plads?

“Demonstrationer på Tiananmin 4. juni 1989

Månedlange demonstrationer og strejker over hele Kina mod korruption og for demokrati og ytringsfrihed kulminerede den 3.-4. juni 1989 med tusindvis af studenters og arbejderes fredelige besættelse af Tiananmen, også kendt som Den Himmelske Freds Plads.

Den 4. juni ryddede militæret med bevæbnede soldater og tanks pladsen, og ved de efterfølgende gadekampe blev et ukendt antal aktivister og soldater dræbt.
Antallet af ofre vurderes meget forskelligt fra 400 til 7000 døde og 7-10.000 sårede. Et stort, men ukendt antal aktivister blev idømt hårde straffe.

Det ikoniske billede af ”Tankman” som stillede sig i vejen for de kinesiske tanks på Den Himmelske Freds Plads. Hvad der siden skete med ham, vides ikke

Siden er demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads blevet skrevet ud af historien af de kinesiske myndigheder, så unge kinesere i dag intet ved om det.
Kun i Hong Kong har demokratiforkæmpere markeret årsdagen, men efter at demokratibevægelsen i Hong Kong brutalt er blevet slået ned, er det heller ikke her længere muligt at fortælle historien om studenternes og arbejdernes kæmpe demonstrationer i 1989 for demokrati og mod korruption.

Siden 1997 har Jens Galschiøts ”Skamstøtte” stået ved Hong Kong Universitet.

Skamstøtten var det eneste monument i Kina til minde om de tusinder, der døde ved massakren på Den Himmelske Freds Plads. Ved at fjerne…”

JEG HAR EN DRØM

“Bare rolig, vi kommer ikke op på Martin Luther King niveau med dette opslag. Jeg er nemlig en relativt jordnær vestjyde, som nødigt bruger store ord undtagen til de helt særlige lejligheder. Og dette opslag er ikke en af den slags særlige lejligheder.

Men jeg kom til at tænke på drømme og visioner, da jeg læste den fine leder af chefredaktør Hans Krabbe i lørdagens udgave af Midtjyllands Avis om de forliste drømme i form af nyt Museum Jorn og svømmecentret.

Visionerne og drømmene om nyt Museum Jorn på Søfronten og nyt svømmecenter på Søholt ville være intakte, hvis ellers de seneste par byråd før det nuværende byråd havde ageret med rettidig omhu.

Hvis de to daværende byråd havde vækstet med måde i stedet for uhæmmet, var vi sandsynligvis i dag kommet videre med både den ene og den anden drøm. Så det ikke var endt i den luftspejling, de to drømme er blevet til i dag.

Men de to daværende byråd, eller rettere sagt Det Samlende og Ansvarlige Forenede Midterparti bestående af de fleste af partierne i de to byrådsperioder, havde kun et mål for øje: Vækst

De havde ikke Silkeborg Kommunes udvikling for øje.

For udvikling er andet end simpel uhæmmet vækst, og det ved det nuværende byråd godt. Så når vi er færdige med at rydde op efter den uhæmmede vækst fra de to tidligere byråd, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det nuværende byråd sagtens kan tale mere udvikling. Til og med balanceret udvikling, med fokus på drift og drømme samtidig, og med en sund skelen til, hvor mange penge vi kan bruge og hvor mange vi må bruge.

Men lige nu, som Hans Krabbe skriver, handler det om mere presserende opgaver. Om noget for flyvske tænkere så kedeligt som, at børn skal have et sted at…”

Vi betaler Mia. af kroner til EU men vi har ikke råd til Store Bededag.

“Folketinget har vedtaget, med regeringen i spidsen, Store Bededag skal afskaffes.

Finansministeriet har regnet på det og påstår at vi kan spare ca 3,2 milliarder kroner ved at afskaffe Store Bededag.

Men vi i Folkebevægelsen mod EU har fundet pengene et andet sted.

Mette Frederiksen sagde i 2020 på vegne af Danmark ja til vi vil sætte vores bidrag op til EU med et beløb der siges være det samme som Finansministeriet siger at vi sparer ved afskaffelsen af Store Bededag. Vi skal derfor bede EU om at rulle den danske støtte tilbage til ved den var før 2020.

Sjovt nok så er EU fredet hvad besparelser angår. I 2019 betalte Danmark 20,2 Milliarder til EU’s budget, ud af det tal, modtog vi11, 2 i udbetaling. Dette er tal fra Folketingets EU oplysning. Vi vil gerne spare nogle flere skattekroner til EU.

Disse penge kan bruges til at finansiere store Bededag.

I Folkebevægelsen mod EU har vi altid været varme tilhængere af internationalt samarbejde og vi forstår selvfølgelig at det koster noget. Men når det drejer sig om EU…”

HVAD HAR DU ANLÆG FOR?

“Spørgsmålet i overskriften er det, vi om nogle uger skal stille hinanden i byrådet, når vi har anlægsseminar en eftermiddag. Her påbegynder vi prioriteringen af næste års anlægsbudget. En sag til nogle hundrede millioner kroner om året.

Det virker dog til, at opvarmningen til eftermiddagen allerede er godt i gang. Mest varme er vores byrådskolleger i Venstre, som i sidste uge meldte ud, at der ikke skal findes anlægsbudget til et nyt Museum Jorn. Dermed prioriterede de præcis 0 kr. ud af anlægsbudgettet, da der ikke var sat penge af til det formål i forvejen.

Vi i Enhedslisten kommer til at gå efter at prioritere højere beløb ud af anlægsbudgettet. Det skyldes to forhold ved næste års budget. Det første er, at der allerede nu er sat for mange penge af i næste års budgetoversigt for anlæg i forhold til den givne ramme. Det andet er, at vi skal finde pengene på service i stedet for, hvis vi ikke prioriterer endnu mere ud af budgetoversigten for anlæg. Det fælles mål er således at skabe balance mellem indtægter og udgifter, og det gør vi hellere ved at spare på byggerierne end at spare mere på børn, familier, handicappede, socialt udsatte og ældre.

Vi tror på, at vi kan lykkes med opgaven, således at vi får anlægsbudgettet helt ned omkring 300 mio. kr. for næste år, ved at prioritere benhårdt efter tre kriterier:…”

MIDTJYSKE FORSKELLE

“Om det er grunden til, at Viborg Fodsports Forening ligger nr. 3 i Superligaen, og Silkeborg Idrætsforening “kun” nr. 8, skal jeg ikke kunne sige, men jeg bider i denne tid mærke i en stor forskel i det midtjyske.

Mellem Viborg Kommune, hvor jeg arbejder, og Silkeborg Kommune, hvor jeg er valgt.

I Viborg Kommune putter man således ikke med, hvor stor en udfordring 2024 budgettet bliver. Det bliver meldt ud, at den er på 60 millioner kroner. Det er således den nette sum, Viborg Kommune for over to måneder siden har meldt ud i offentligheden, at der skal findes til et sparekatalog for mulige besparelser.

Hvad er det tilsvarende beløb så i Silkeborg Kommune?

Tja, det ved offentligheden ikke, men jeg ved det godt som byrådspolitiker. For modsat i Viborg Kommune, hvor det står i en åben sag, står tallet i Silkeborg Kommune i en lukket sag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde tirsdag i denne uge.

Der er ingen begrundelse i sagen for, at den er lukket. Så det kan jeg, som ikke sidder i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og de andre 23 byrådskolleger, som heller ikke gør, så gætte os til. Mit gæt på baggrund af erfaring er, at det er fordi, der er tale om en et “forberedende internt arbejde af forvaltningsmæssigt karakter”, som ikke er omfattet af offentlighed. Det plejer i hvert fald af være forklaringen på, at meget skal være lukket i Silkeborg Kommune, som er åbent i Viborg Kommune og mange andre kommuner, selvom “arbejdet” har samme “karakter” på tværs af kommunegrænserne.

Med andre ord, vi gør i Silkeborg Kommune ganske tit brug af gummiparagrafferne i lov om offentlighed i forvaltningen, så vi kan lukke ned for borgernes forståelige nysgerrige blikke.

Mens Viborg Kommune tager fronten tidligt i lignende tilfælde, som borgmester Ulrik Wilbek gjorde det for 2 måneder siden. Eks-håndboldtrænerens meldte bl.a. ud, at den tidlige udmelding handlede om at have god tid, så det er muligt at indfase evt. besparelser, uden at det kommer til at gå for stærkt.

I Silkeborg Kommune arbejder vi med det modsatte, med dårlig tid. Rutchebane-økonomi blev det sidste år kaldt af en af byens faglige organisationer. Vi har lagt kursen igen i år til…”

SKOVEN VAR EN SØLLE SKOV, FOR DER VAR INGEN TRÆ´R

“En af mine byrådskolleger citerede i byrådssalen i sidste uge fra et vers fra børnesangen Posemandens Bil. Det skete, da vedkommende i min oplevelse gjorde grin med den skov ved Cirkus Impala, som jeg forsøgte at få byrådet til at tage bedre vare på end ved at bygge ned til 10 meter fra skoven.

Gad vide, om samme byrådskollega vil citere samme vers, hvis vi skal have sagen fra Bragesvej i byrådssalen? I så fald tænker jeg, det vil blive endnu sværere for ham at tale skoven ned i dette tilfælde. I sagen vil udvikler således bygge helt ned til 0 meter fra skovbyggelinjen. Klods op og ned, for det er klodser i form af punkthuse, vi taler om, af skoven.

Jeg har fuld respekt for, at udvikleren, lokale Kristian Kryger, forsøger i dette tilfælde. For vi har at gøre med en virkelig ringe lokalplan fra 2007, som giver ham muligheden. Han kan støtte ret på, at byrådet dengang var stort set ligeglade med Naturbeskyttelseslovens §17.

Og så kan han alligevel – heldigvis – ikke.

For det er ikke sådan, at en samling byrådspolitikere, hverken i Silkeborg Kommune eller andre af landets 97 kommuner, bare kan sidde Naturbeskyttelsesloven, eller andre love, overhørig.

Netop derfor savner jeg i høj grad noget i sagens beskrivelse, når jeg skal behandle den i Plan- og Vejudvalget efter påske. Jeg mangler en vurdering fra Silkeborg Kommunes fagligt stærke administration af, hvordan…”

NYT MUSEUM JORN HANDLER OM PENGE, IKKE OM VILJE

“Når jeg læser dobbeltsiden og forsiden om nyt Museum Jorn i lørdagens avis, sidder jeg og tænker, at det jo slet ikke er det, som det handler om, som Midtjyllands Avis skriver om.

Vinklen i avisen er, at museet er klar, og bare venter på Silkeborg Kommune. Det vil sige mig og alle de andre rødder. Udfordringen skulle være, at vi 31 i byrådet ikke laver vores arbejde godt nok og skal komme i arbejdstøjet og vise noget vilje til et nyt Museum Jorn. Jeg tror, der hele vejen på tværs af byrådet, måske med en eller to undtagelser, er den fulde vilje til at realisere Søfronten-projektet. Det er således ikke der, hunden ligger begravet.

Nej, det handler om penge. Kolde kontanter. Moneter. Kald det, hvad du vil.

Det første sted, det handler om penge, er…”

Maria Temponeras til vælgermøde hos Den Grønne Ungdomsbevægelse

“irsdag eftermiddag og tidlig aften var Enhedslistens spidskandidat i Vestjyllands storkreds til vælgermøde hos Den Grønne Ungdomsbevægelse i Silkeborg. Mødet foregik i to etaper. Først var der mulighed for, at vælgerne kunne gå rundt i Ungekulturhuset på Bindslevs Plads og sludre med forskellige folketingskandidater i hyggelige og uformelle rammer. Der næst var der en mere klassisk debat på Campus om klima. Der blev stillede en masse gode spørgsmål og forhåbentligt givet lige så gode svar mellem te, småkager og…”