VORES BØRN ER IGEN BLEVET TABERNE

Så er der landet en budgetaftale for næste år. En budgetaftale, som fem partier og dermed 27 ud af 31 byrådsmedlemmer bakker op om. En budgetaftale, som på trods af fine ord som “løft af skoleområdet”, “løft af ældreområdet” og “dropper besparelser på 19 mio. kr.”, består af massive nedskæringer på vores kommunale velfærd! For regner man plusser og minusser sammen, som de talnørder vi nu engang er i Enhedslisten, så står det klart, at der stort set hele vejen rundt er et stort og tydeligt minus. Både på skoleområdet, på familieområdet, på socialområdet og på ældreområdet.

Værst ser det dog ud for vores daginstitutioner, hvor der samlet set skal spares 9,4 mio. kr. næste år. Hvis det ikke er et blodbad på vores børns vegne, så ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde det. Faktisk vil jeg endda gå så langt som at bruge ordet løftebrud! Hvorfor? Jo, fordi vi sidste år lovede hinanden, at vi ville investere i vores børn, og at Silkeborg Kommune selvfølgelig ville leve op til loven om minimumsnormeringer, som træder i kraft den 1/1 2024. En lov, der tilsiger, at der skal være 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn. På papiret i hvert fald. Men ifølge BUPL får de nu vedtagne besparelser store konsekvenser. Faktisk svarer besparelserne på dagtilbudsområdet til ca. 15-20 pædagogstillinger. Og dermed er det BUPL’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Silkeborg Kommune kommer til at tildele tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024.

Prøv lige at læs det igen.

Det er BUPL’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Silkeborg Kommune kommer til at tildele tilstrækkeligt budget til at sikre minimumsnormeringer i 2024.

Et flertal har altså netop besluttet, at vi i Silkeborg Kommune ikke skal leve op til gældende lovgivning. Herudover slår BUPL fast, at pædagogandelen er faldende i Silkeborg Kommune. I 2019 var der 57,6% pædagoger (ex ledere), mens der i 2021 var 53,9% (ex ledere).

Endnu en gang er det altså blevet vores børn, der er taberne i det politiske spil i Silkeborg Kommune. Skal jeg være ærlig, så er jeg godt og grundigt skuffet og ked af det. Ikke mindst på vores børns og de dygtige pædagoger, der brænder for at gøre en forskels vegne. Men jeg er også dybt skuffet over, at de voksne, der er valgt til at skulle varetage borgernes interesser, endnu en gang tromler de allermindste borgere. For det burde være logik for burhøns, at det er en dårlig idé at spare på børnene i vuggestuerne og børnehaverne. Tværtimod skal vi investere intensivt netop her! Gør vi det ikke, kommer vi som samfund til at betale en alt for høj pris senere hen – både menneskeligt og økonomisk.

Det er i hvert fald, hvad jeg – og vi i Enhedslisten – vil kæmpe videre for. Også selvom vi i dag har fået et hak i tuden.

Bedste hilsner

Signe Haahr Lindegaard

Byrådsmedlem (Ø)

Næstformand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Medlem af Ældreudvalget

Medlem af Socialudvalget

Næstformand for Handicaprådet