Lidt om energiforbrug og klimapolitik

Ifølge energistyrelsen brugte danskerne i 2022 en samlet mængde energi på ca. 700 Peta Joule.

Det blev anvendt af virksomheder, af husholdninger (bl.a. til opvarmning) og til transport.

1 enkelt PJ (Peta Joule) af de 700 ville kunne opvarme ca. 50.000 boliger med jordvarme.

Forestiller man sig at alle Danmarks 2,8 mio. boliger blev opvarmet ligeså effektivt og klimavenligt som med jordvarme ville vi altså kunne nøjes med at anvende 60 PJ til opvarmning i husholdningerne.

Eller for den sags skyld endnu mindre hvis vi også opgraderer på isolering…

Men det gennemsnitlige energiforbrug til opvarmning er mere end dobbelt så højt (143 PJ). Det ligger altså et overforbrug alene på opvarmning på over 10% af det totale energiforbrug og venter på at blive udnyttet.

Ser vi på transporten er der endnu mere at hente. Ifølge energistyrelsen brugte vi i 2022 i alt 195 PJ til transport. Altså mellem en tredjedel og en fjerdedel af vores samlede energiforbrug.

Langt den største del af dette forbrug: 153 PJ, blev anvendt til vejtransport.

En benzinbil kan køre ca. 1,5 km på 1 kWh energi, mens en elbil kan køre mere end 5. For hver benzinbil der bliver erstattet af en elbil kan vi altså spare mindst 2/3 af energiforbruget.

Når vi anvender bilen til transport er der i gennemsnit kun 1,08 personer i bilen. Der er altså et enormt besparelses-potentiale ved at skifte til el og tage flere af bilernes sæder i brug.

Vælger vi generelt mere bus- og togtransport frem for bilen vil besparelserne selvsagt blive betragteligt højere. Samtidig med at fremkommeligheden forbedres så vi samlet set skal anvende mindre tid på transport.

Men hvor kommer så al den energi fra som vi anvender i overflod?

Ja, vi kan selv med bl.a. sol og vind frembringe de ca. 300 ud af de 700 PJ. Heri er også medtaget import af f.eks. flis og træpiller, (65PJ) som energistyrelsen stadig betragter som en vedvarende ressource…

Men den største del må vi stadig hente fra Arabien, Rusland eller Nordsøen. I form af fossile brændsler, der direkte påvirker vores CO2 udledninger og laver varige skader på klimaet.

Skal vi erstatte al fossil energi med sol og vind må vi altså i det mindste fordoble mængden af vindmøller og solceller. Blot for at opretholde vores nuværende overforbrug.

Jeg foreslår at vi starter med at anvende mindre energi. Der er et enormt potentiale at hente uden at det mærkbart vil gå ud over vores nuværende levestandard.

Men det kræver at vi tilskyndes til at ændre adfærd. Ikke ret meget, men nok til at politikerne hellere vil satse på flere energiproducerende anlæg og på ny endnu ikke afprøvet teknologi.

Når borgere siger nej til flere vindmøller i baghaven kunne vi måske starte med at se på behovet for energi. Uden ændringer i vores adfærd vil behovet for flere vindmøller og solcelle parker blot stige. Men hvis vi accepterer at ændre blot en lille smule i vores adfærd, ja så kan vi jo stadig reservere betragteligt flere områder til naturen frem for til energiproduktion.

Henning Lindberg

Medlem af Enhedslisten Silkeborg