Kommunalpolitisk program for Enhedslisten 2021

 

Enhedslisten er vigtig i byrådet – jo flere jo bedre  2

Enhedslisten forsvarer velfærden – for dem, der har behov for hjælp

Enhedslisten har mennesker, klima, miljø og natur i centrum

En ny retning for Silkeborg forudsætter et nyt flertal i byrådet

Silkeborg er børnenes kommune  3

Vi vil have bedre normeringer i daginstitutionerne

I Enhedslisten vil vi reelle normeringer i børnehøjde

Vi vil give børn kvalitet og ikke kvantitet

Vi skal på forkant med kapaciteten

Vi vil mere afstand mellem stolene i skolerne

Vi vil give fritidspædagogikken et comeback

Vi vil sætte trivsel i fokus

Uddannelse til alle unge

Vi vil have sundhed, social ansvarlighed og de ældre i centrum  6

Sundhed og forebyggelse skal være lige for alle

Udsigten til personalemangel skal vi have gjort noget ved

En ældreomsorg med værdighed og ressourcer

Ældre har ret til et socialt liv

Flere ældreboliger og plejecentre – lokalt og med sociale netværk

Handicap og psykiatri – det er tid til genopretning af velfærden

Alle udsatte borgere skal have en hjælpende hånd

Stærke frivillige er velkomne og skal lave det, de er gode til

Den grønneste kommune – klimahandling, mere natur og borgerne med  9

Vi skal tænke globalt og handle lokalt på klimaet nu

Vores natur skal have mere plads

Rent drikkevand også i fremtiden

Den grønne hovedstad skal være grøn af gavn og ikke kun af navn

Trafikken skal være grøn og fælles i fremtiden

Vi er ikke ens, det skal vores boliger heller ikke være

Vi vil udvikling i hele kommunen, alle skal på omgangshøjde med væksten

Vi vil fællesskab først – borgerne skal med

Kultur er fællesskab – mere af det  12

Adgang til kulturen og idrætten skal være for alle  12

En Silkeborg Kommune, der siger velkommen til nye  13

Silkeborg Kommune som arbejdsplads – vi skal have de ansatte med  14

Vi vil en bedre offentlig sektor – privat velfærd er ikke vores kop te  14

Arbejdsløshed er ikke en naturlov  14

Der er penge nok i Silkeborg Kommune  15

Rød-grønne principper  16

 

Enhedslisten er vigtig i byrådet – jo flere jo bedre

 

”Hvorfor – I har jo ikke rigtig fået gennemført noget i de snart otte år, I har siddet der?” Sådan vil der nok være nogle, der siger. Og det er rigtig nok, hvis man ser på de helt konkrete sager, men vi har bidraget væsentligt til at skabe en større åbenhed og mere debat i byrådet. Åbenhed og gennemsigtighed om byrådets arbejde og beslutninger er noget af det vigtigste for et levende demokrati. Det er i byrådssalen debatten om beslutningerne skal foregå, ikke blot i udvalg og partigrupper, hvor borgere og ansatte ikke får indblik i argumenter og synspunkter, men alene præsenteres for beslutninger.

 

Lokaldemokrati er ikke bare lig med lokalråd. Vi ønsker at såvel borgerne som de ansatte i langt højere grad inddrages i politikudformningen. Der ligger en stor faglige viden og kreativitet hos borgerne og de ansatte, som vi i langt højere grad ønsker at inddrage i opgaveløsningen. Flere borgermøder, og som noget nyt nedsættelse af arbejdsgrupper/udvalg med inddragelse af borgere til at udforme løsningsforslag til konkrete opgaver og politikker.

 

Enhedslisten forsvarer velfærden – for dem, der har behov for hjælp

 

Vi vil, som vi har gjort i hele den tid, vi har siddet i byrådet, bekæmpe nedskæringer på den kommunale velfærd. Når vi ikke har deltaget i et budgetforlig, er det fordi forliget har rummet eller ville foranledige nedskæringer på et eller flere velfærdsområder. Vi har lavet alternative budgetforslag, som har været fuldt ud finansieret, så enhver kan se, at Enhedslisten både kan være økonomisk ansvarlige samtidig med, at vi forsvarer velfærdsordningerne.

 

Vi har bragt forslag om nedskæringer, som bl.a. Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget har siddet med, i byrådssalen. Dermed får offentligheden lejlighed til at se og høre, hvordan byrådets partier – nogle gange uden at ryste på hånden – har vedtaget besparelser, som har ramt borgere, der har brug for fællesskabets hjælp i hverdagen. Det vil vi fortsat gøre, den slags beslutninger må ikke træffes på et lukket udvalgsmøde. Desuden har vi flere år været garanter for, at besparelser på børnene, trods valgnatsaftaler, ikke er blevet listet igennem byrådet.

 

Vi har bidraget til at offentligheden har fået øjnene op, for de bevidstløse underbudgetteringer, der har fundet sted gennem flere år af de udvalg, der skal sikre velfærden. Enhedslisten er din vagthund i byrådet.

 

Enhedslisten har mennesker, klima, miljø og natur i centrum

 

Klimaproblemerne er vor tids vigtigste opgave at løse, og selvom Silkeborg bare er en lille bitte plet på verdenskortet, skal vi også bidrage til CO2 reduktionen og med at passe på vores natur. Vi skal være klimabevidste i alle vores beslutninger i både byråd og udvalg. Vi skal være klimabevidste i vores indkøb og i vores kommunale byggeri, og vi skal stille krav til andre bygherrer om også at være det. Vi vil forsvare vores natur og går imod enhver indskrænkning af naturområder, og vi vil bidrage med tiltag til udvidelse af den natur, som på mange måder er kommunens varemærke.

 

En ny retning for Silkeborg forudsætter et nyt flertal i byrådet

 

Enhedslisten er i valgforbund med S og SF og peger på en borgmester fra det største parti i valgforbundet. Men det vil ikke føre til nogen stor ændring, hvis ikke en ny borgmester er indstillet på, at alt ikke vil kunne vedtages i enighed med de borgerlige partier. Vi ønsker naturligvis et godt og bredt samarbejde i byrådet men først og fremmest ønsker vi en ny politiske retning, som et flertal bestående af Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF vil kunne skabe – hvis S og SF vil og tør.

 

 

Silkeborg er børnenes kommune

 

Alle børn har ret til et godt børneliv. Det mener vi i Enhedslisten, og derfor er vores mål at gøre Silkeborg til børnenes kommune.

 

Vi vil have bedre normeringer i daginstitutionerne

 

Det er afgørende for børns udvikling, at der er nok voksne omkring dem. Nok voksne til at skabe tryghed og nærvær, til at guide i sociale relationer, til at puste på et forslået knæ eller hjælpe med at finde skiftetøjet og til at lytte til både store og små tanker. Kort sagt, det kræver nok voksne at skabe rammerne for et godt børneliv.

 

De senere år er normeringerne blevet bedre i Silkeborg Kommunes daginstitutioner. Det er godt og uhyre tiltrængt, efter at vi i mange år har ligget i bunden på landsplan. Vi er på rette vej, men vi er stadig langt fra i mål.

 

Den statslige aftale om minimumsnormeringer stiller som krav, at der skal være 1 voksen til 3 børn i vuggestuerne og 1 voksen til 6 børn i børnehaverne. Det bakker vi op om.

 

Problemet er, at normeringer ikke bare er normeringer. Der er nemlig stor forskel på den måde, man i dag udregner normeringerne på, og den normering, børnene ude på stuerne oplever. Papirs-normeringerne, som i dag bruges, er udregnet som et gennemsnit for hele kommunen, samtidig med at ledere, administrativt/praktisk personale, ferie, sygemeldte medarbejdere, personale på kursus mv. er inkluderet. Samtidig er pædagoger ansat af en statslig pulje til sociale normeringer talt med i opgørelsen for Silkeborg, selvom de bør ligge udover.

 

I Enhedslisten vil vi reelle normeringer i børnehøjde

 

Når vi siger en voksen til tre børn for de mindste i dagpleje og vuggestue, og en voksen til seks børn i børnehaverne, tager vi afsæt i, hvordan situationen er ude lokalt i institutionerne, både midt på dagen og i ydertimerne. De reelle normeringer skal opgøres som den tid, pædagogisk personale faktisk er sammen med børnene på den enkelte institution.

 

Sammen med forældre og pædagogisk personale i daginstitutionerne vil vi i Enhedslisten arbejde for, at normeringerne skal skyde i vejret i børnenes kommune.

 

Vi vil give børn kvalitet og ikke kvantitet

 

Et godt børneliv handler ikke kun om antallet af voksne, men også af de rammer, børnene befinder sig i.

Vi har desværre eksempler på alt for store ”super-institutioner” i Silkeborg Kommune, og det hjælper i den forbindelse ikke på det, at der skyder midlertidige pavilloner op ved siden af.

 

Nye institutioner i Silkeborg Kommune bør maksimalt have 100 børn. Det giver grobund for det bedste miljø for børnene og det bedste arbejdsmiljø for personalet, viser forskningen.

 

I Enhedslisten vil vi kvalitet frem for kvantitet i daginstitutionerne.

 

Det gælder ikke bare størrelsen på institutionerne. Det gælder også den højeste mulige faglighed hos personalet. Vi ved, at det er vanskeligt at rekruttere pædagogisk uddannet arbejdskraft i de her år med bedre normeringer og store årgange på vej mod pension. I Silkeborg Kommune må vi gøre arbejdet mest muligt attraktivt med gode arbejdsvilkår.

 

Vi vil også kvalitet i udearealerne i institutionerne. Nogle legepladser lever til fulde op til muligheder for allehånde aktiviteter, mens det kniber lidt for andre. Når legepladsen bliver for trang, skal vi også skabe bedre muligheder for ture ud i det skønne grønne i kommunen. Bedre busmuligheder og flere steder med basale faciliteter i naturen, hvor der er plads til små og store grupper børn.

 

Men uden mad og drikke dur helten ikke, og det gælder også de mindste. Enhedslisten vil gode kostordninger i alle institutioner og i dagplejen, så alle børn får god og nærende kost. Så økologisk som muligt, og med vegetarisk og vegansk som et muligt valg overalt. Når først kostordningerne er dagligdagen, ser vi det gerne fulgt op også i skoletiden, når børnene bliver store.

 

Vi vil i Enhedslisten vælge kvaliteten til for de små i børnenes kommune.

 

Vi skal på forkant med kapaciteten

 

Alt for længe har vi i Silkeborg Kommune været på bagkant med lokale pladser til de mindste børn i kommunen, og vi ser det nu brede sig til børnehaver og skoler, som børnene vokser op.

 

Det er bare ikke godt nok, og det burde alle partier erkende, kommunikere ud med beklagelse og tage ved lære af. Vi skal væk fra forældre, tilflyttere og fastliggere, som med rette må se forventningen om en lokal plads til deres børn blive skuffet.

 

Enhedslisten vil på forkant med den lokale kapacitet i institutioner og skoler.

 

Vi skal på omgangshøjde med væksten, og tager gerne risiko af bygge fem eller ti institutionspladser for meget frem for for lidt. Alle skal selvfølgelig have en sikkerhed for, at de kan få deres børn i den lokale institution eller skole. Når det passer i familielivet, og ikke efter en forlænget barsel, en ufrivillig orlov fra arbejdsmarkedet eller efter at have overtrukket pasningskontoen hos bedsteforældrene.

 

I første omgang gælder det motorvejsbæltet omkring Silkeborg. Men vi må ikke glemme, at der også er behov andre steder i kommunen, både for nybyggeri samt renovering af eksisterende bygninger til børnene.

 

Det er tid at komme på omgangshøjde med væksten i børnenes kommune, og det kræver hurtig handling.

 

Vi vil mere afstand mellem stolene i skolerne

 

I alt for mange klasseværelser i Silkeborg Kommunes skoler står stolene for tæt. Der er for mange elever i klasserne, og når de mange mindre børn nu bliver til større børn lige om lidt, kan vi frygte, at klassekvotienterne stiger yderligere på mange skoler.

 

Vi vil i Enhedslisten arbejde for en klassekvotient på maksimalt 24 elever i hver klasse; der skal være afstand mellem stolene.

 

Det vil kræve mere plads, så der skal bygges til, om og nyt på skolerne de kommende år. Det er naturligt, at der lige for tiden er mest fokus på nybyggeri af daginstitutionerne, men som bekendt har små børn en tendens til at blive store børn, så vi skal i gang snarest, hvor vi kan se, det kommer til at knibe med pladser allerede om få børn.

 

Hellere bygge os til mere plads end mindre plads til hver elev og det de facto opgør med det frie skolevalg, som vi ser i de her år, hvor der i skole for skole bliver lukket ned for alle andre børn end de børn, der lige bor i skoledistriktet.

 

Skaber vi med lavere klassekvotienter mere afstand mellem eleverne i skolernes lokalerne, skal der til gengæld flere voksne på arbejde i hver klasse. Vi vil i Enhedslisten prioritere bedre muligheder for to-voksen-ordninger, hvor lærerne og pædagogerne kan arbejde mere koncentreret med hele klassen eller med klassen i mindre grupper.

 

 

Plads til den enkelte elev, og flere voksne, er det, der skal mere af i folkeskolerne i børnenes kommune.

 

Vi vil give fritidspædagogikken et comeback

 

Pædagogikken i skolefritidsordningerne, fritidsklubberne og ungdomsklubberne er presset mange steder af en skolereform med længere skoledage og mange udmeldelser, senest på grund af corona-virussen. Flere steder er fritidspædagogikken havnet i en decideret ond cirkel med færre tilmeldte børn, kortere åbningstider og færre pædagoger ansat.

 

Vi vil i Enhedslisten give fritidspædagogikken et comeback.

 

Det skal have særligt fokus på de børn, som ikke lige er verdensmestre i lange skoledage, og hovedvejen til comebacket er derfor kortere skoledage. Alle muligheder indenfor skolelovgivningens snærende bånd skal afsøges, og byrådet må gerne skubbe på for, at de lokale skoler arbejder med forsøg med en anderledes organisering af en kortere skoledag i kombination med en styrket fritidspædagogik.

 

Et sådant comeback vil også give pædagogerne et tiltrængt løft til at tage det faglige medansvar for børnenes trivsel og læring, som vi som samfund har akut brug for, at pædagogerne tager. Til særlig gavn og glæde for de børn, der har mest behov for støtte.

 

Fritidspædagogikken er bagud på point, og vi i Enhedslisten vil have den på omgangshøjde.

 

Vi vil sætte trivsel i fokus

 

Trivsel er en forudsætning for udvikling, læring og præstation. Alle børn vil gerne udvikle sig, lære mere og præstere bedre, men alle har ikke de samme muligheder for at være med i fællesskaber i børnenes kommune. Uanset om man så er født med et handicap eller ens familie har lidt mere end normalt at bokse med i livet.

 

Vi ser flere tegn på, at vores samfund skaber mere frem for mindre lighed mellem børn. Det gælder fysisk sundhed, det gælder faglige resultater, det gælder velbefindende. Vi ser som konsekvens flere og flere børn med angst og skolevægring – det skal vi tage hånd om

 

Vi vil i Enhedslisten gøre en ekstra indsats for, at alle børn har det godt. Ikke alle børn har det lige nemt, skal vi huske på.

 

Der er mange måder at sætte ind med den ekstra indsats:

–            Projekt ”Trivsel på tværs” er en af vejene at gå, med tidligst mulig indsats, med familierne i centrum, over for de børn, der har mest behov for støtte.

–            Det gode arbejde tæt på børnene i PPR- og AKT-indsatserne skal styrkes og udvikles.

–            Vi skal arbejde endnu mere med samarbejdet mellem skolernes almentilbud og specialtilbud, og der er lige meget brug for begge ben også i fremtiden, selvom vi for tiden i Silkeborg Kommune arbejder koncentreret med at rumme flere børn i almentilbuddet.

 

De gode erfaringer fra corona-tiden med kortere skoledage og mindre grupper er også værd at notere sig.

Mange indsatser er mulige, som kan skabe bedre trivsel for alle børn.

 

Mest af alt skal vi dog alle bidrage til at blive bedre til at skabe mere rummelighed. At være mere inkluderende i vores fællesskaber.

 

Uddannelse til alle unge

Selv om det er målet, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, er der stadig langt til målet om, at næsten alle skal have en kompetencegivende uddannelse efter folkeskolen. Det er svært at få de sidste med, og mange politikere siger, de vil gøre noget ved det, men der er meget lidt handling bag.

 

I Silkeborg Kommune er Den Forberedende Grunduddannelsen et vigtigt redskab. Det samme er gode samarbejder mellem Silkeborg Ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og Silkeborg Kommune. Vi skal fortsat arbejde hårdt for, at alle unge, der vil, også får mulighed for at komme i gang med ungdomsuddannelse og hjælp, hvis de har problemer med af en eller anden årsag med at kunne fastholdes i uddannelsen.

 

Der er stadig udfordringer med manglende praktikpladser til de unge på mange uddannelser, og der er stadig unge, der må opgive at fuldføre en uddannelse, fordi de ikke kan få en praktikplads. Silkeborg Kommune skal forøge antallet af praktikpladser i kommunen, gerne i kombinationsforløb med private virksomheder.

 

Silkeborg Kommune skal også stille øgede og fastholde eksisterende krav til leverandører i forbindelse med udbud af opgaver for kommunen om at påtage sig et ansvar for uddannelse af de unge. Opfyldelse af uddannelsesklausuler skal vægte, når der træffes beslutning om valg af leverandør.

Vi vil have sundhed, social ansvarlighed og de ældre i centrum
Enhedslisten har de senere år været eneste parti, som konsekvent har kæmpet og stemt imod besparelser på kommunens syge, ældre og socialt udsatte. De øvrige partier, SF og Socialdemokratiet inklusive, har stemt massive besparelser igennem som besparelser i løbet af året og i budgetaftalerne. De har ikke gjort det med glæde, det ved vi, men de har ikke desto mindre gjort det. Det værste tilfælde var reduktioner for 50 mio. kr. i efteråret 2020, et år før kommunalvalget. Borgerne i Silkeborg Kommune, som har mest behov, kan også i den kommende periode forvente af os i Enhedslisten, at vi står vagt om velfærden til de borgere, der har mest hjælp behov.

 

Sundhed og forebyggelse skal være lige for alle

Kommunen bør gennem de kommunale sundhedstilbud arbejde for, at adgangen til sundhed bliver lige for alle. Det danske samfund har via lovgivningen opbygget et omfattende sundhedsvæsen til varetagelse af de sundhedsmæssige udfordringer, som mennesker møder gennem livet. Den enkelte borgers sundhedstilstand er afhængig af mange forskellige forhold herunder også de sociale forhold. Med den nuværende regerings tiltræden blev der lavet et regeringsgrundlag, der skulle forhindre yderligere forværring af den sociale ulighed, men vi har endnu til gode at få gennemført tiltag, der retter op på tidligere regeringers ulighedsskabende politik.

 

Uanset om den konkrete sundhedsmæssige problemstilling skal varetages i kommunalt regi, på et regionalt hospital eller hos egen læge, så har kommuner og regioner et fælles ansvar i forhold til borgernes sundhedstilstand. Parterne har ansvar for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor ingen borgere på grund af manglende ressourcer eller manglende samarbejde falder ned imellem to stole, men derimod altid får tilbudt den nødvendig forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering, uanset hvilken instans, der skal varetage opgaven.  Der skal ikke forfaldes til kassetænkning, men derimod samarbejdes for at skabe relevante løsninger for borgerne.

 

Enhedslisten vil have fokus på, at der afsættes ressourcer i de årlige økonomiaftaler mellem staten på den ene side og regioner og kommuner på den anden til at udvikle og arbejde i ”det nære sundhedsvæsen” således, at det er muligt at levere kvalitative tilbud til borgerne. I disse år styres udviklingen af hospitalsvæsenet af et ønske om mere effektiv behandling, hvor tanken er at indlæggelsestiden fortsat skal reduceres gennem mere specialiseret behandling. Den korte indlæggelsestid nødvendiggør, at kommunerne bidrager til at udvikle “det nære sundhedsvæsen”, så de bliver i stand til at varetage både egentlig behandling, samt færdigbehandling af borgere, der bliver tidligt udskrevet. Sammenhængende patientforløb, samt rehabiliterende indsatser med fokus på borgernes ressourcer er i fokus, for at fremme selvhjulpenhed og understøtte livskvalitet hos den enkelte. Vi vil ikke forsøge at bremse udviklingen, men vi vil arbejde for, at der tilføres de økonomiske ressourcer til sundheds- og omsorgsområdet, så medarbejderne ikke kommer til at betale prisen, når flere og mere specialiserede opgaver skal løses.

 

I denne byrådsperiode har der været gennemført store besparelser på området som følge af, at budgetterne ikke er fulgt med udviklingen i opgaver. Enhedslisten har konsekvent stemt mod besparelserne, og vi har i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger forslået flere penge tilført til området, men det er vi ikke kommet igennem med. Vi vil fortsat arbejde for at de årlige budgetter til området kommer til at dække de reelle omkostninger, så der ikke konstant er trusler om besparelser.

 

Udsigten til personalemangel skal vi have gjort noget ved

 

Ikke kun i Silkeborg ser vi ind i problemer med at rekruttere uddannet personale til at løse opgaverne indenfor sundheds- og omsorgsområdet. Vi har gennem flere år i såvel Sundheds- og Ældreudvalget og byrådet foreslået, at kommunen skal forsøge at tiltrække flere til social- og sundhedsuddannelserne ved at tilbyde løn under hele uddannelsen til folk over 25 år. Mange i den mere voksne alder har forpligtelser som betyder, at de ikke kan gennemføre en uddannelse, hvor der under en del af den udelukkende gives SU. Desværre har ingen af de andre partier støttet os i disse bestræbelser med andet end ord; når det kom til stykket, har de ikke haft vilje til at bevilge pengene til det. Vi vil fortsætte vores bestræbelser.

 

Mange af medarbejderne indenfor området er deltidsansatte. Nogle fordi de ikke ønsker at arbejde fuld tid, andre fordi de ikke tilbydes en fuldtidsstilling. Vi vil gøre det attraktivt at arbejde fuld tid, og alle der ytrer ønske om en fuldtidsstilling skal have det.

 

En ældreomsorg med værdighed og ressourcer

Der skal være tid til at inddrage den ældre i løsningen af opgaverne – værdighed og ressourcer skal bevares og vedligeholdes. Et besøg i hjemmet må aldrig blive en fortravlet affære. Hvad enten det drejer sig om praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje, skal der være tid til at have øje for borgerens aktuelle behov, og der skal være reel mulighed for at udvise fleksibilitet. Det duer ikke, at hjemmebesøgene er så tidsmæssigt pressede, at der ikke er mulighed for at tage hensyn til de ældres ønsker og behov i særlige situationer.

 

Siden 2014 har der flere gange været bevilget penge i forbindelse med finansloven til at løfte forskellige dele af ældreplejen i kommunerne. Midlerne har været øremærkede til f.eks. en klippekortsordning og bedre bemanding. Netop disse to bevillinger er kommet de ældre til gode, og har givet mærkbare forbedringer for de ældre medborgere. Bevillingerne er nu overgået til at være en del af bloktilskuddet, og dermed har det været muligt for kommunen igen at fjerne forbedringerne uden at miste pengene. Det betyder bl.a. at der nu igen kun som hovedregel tilbydes rengøring hver tredje uge, og klippekortet er helt væk.

 

Ældre har ret til et socialt liv
Der har de senere år været fokus på, hvordan der i kommunalt regi kan arbejdes på at forebygge og hindre, at ældre medborgere er ufrivilligt ensomme, og det er et felt, der hele tiden kræver bevågenhed. Vi har flere dagcentertilbud, som man skal visiteres til, men desværre har byrådsflertallet i 2020 begrænset disse dagtilbud til alene at omfatte demente, mens andre borgere udelukkende kan gøre brug af de åbne kommunale tilbud i aktivitetscentrene i Silkeborg, Kjellerup, Voel, Grauballe og Sorring. Det giver en større risiko for at ældre borgere havner i ensomhed, fordi de måske ikke selv magter at komme til et aktivitetscenter regelmæssigt.

 

Vi har flere gange foreslået, at flere af plejehjemmene skal kunne tilbyde borgere i lokalområdet, at de kan komme og få et dagligt måltid varm mad; desværre har der være forskellige forhold, der har forhindret dette, men det er stadig værd at arbejde på at få til at lykkes.

 

Flere ældreboliger og plejecentre – lokalt og med sociale netværk
Ældrebolig eller plejecenter – behovene er forskellige for dem, der ikke kan klare sig i eget hjem. Vi skal sørge for, at alle behov kan dækkes – og så vidt muligt i lokalområderne, hvor borgeren kan beholde sit sociale netværk, og det er præcis her, at de udviklede politikker for plejecentre og hjemmepleje skal udvikles, justeres og implementeres.

 

Vi ser ind i en mangel på pladser på plejecentrene som følge at det stigende antal ældre. Derfor vil vi arbejde for, at det planlagte plejehjemsbyggeri – Ringgårdsparken – ikke fortsat udskydes, og at et nybyggeri i Bryrup i stedet for det uhensigtsmæssige Birkebo etableres i næste valgperiode, ligesom en renovering og tilbygning til Søvangen i Ans er stærkt tiltrængt.

 

Vi mener, at vi skal bibeholde alle vores plejecentre i kommunalt regi, at der geografisk skal være dækning i alle dele af kommunen, og at et plejehjem kun skal lukkes, hvis ingen ønsker at bo på det. Det er dog ikke alle borgere, der kan tilbydes kvalificeret pleje og omsorg på det nærliggende plejehjem, og derfor er der behov for specialisering indenfor visse områder. Skærmede enheder til borgere med svær demens; plejehjem målrettet de borgere, der gennem et langt liv med et stort alkoholforbrug ikke længere kan klare sig selv – hverken med eller uden et fortsat alkoholindtag, og ældre borgere med en psykiatrisk diagnose. Specialiseringen indebærer, at borgerne kan få et godt og værdigt liv på et plejehjem, hvor personalet har den rette specialuddannelse.

 

Handicap og psykiatri – det er tid til genopretning af velfærden
Desværre er der en stigning i antallet af borgere med et handicap, samt borgere med forskellige behandlingskrævende psykiatriske diagnoser, og stigningen er ikke kun sket i Silkeborg Kommune, men over hele landet. Desværre har der – ligeledes over hele landet – været et fald i de økonomiske ressourcer til området, så serviceniveauet har været faldende. Det har Enhedslisten i Silkeborg forsøgt at få rettet op på, men indtil videre uden held. Først nu ser det ud til, at der afsættes flere midler på budgettet for 2022 og i årene fremover. Men forud for dette har der været voldsomt mange besparelser og personalet har gang på gang været udsat for omstruktureringer i forsøg på at få mest muligt ud af de alt for få midler. Det er et faktum, at der gennem de sidste 7-8 år alene har været tilført budgettet 2-3 % mens stigningen i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte fra socialafdelingen har været ca. 10 % større.

 

Også på dette område har vi hvert år ved budgetforhandlingerne forsøgt at skabe opbakning til at lave realistiske budgetter, det vil være muligt at overholde. Forsøgene har været forgæves, byrådsflertallet har fastholdt en underbudgettering og i stedet valgt helt eller delvist at dække det forventede merforbrug ved at tage midler fra kassebeholdningen, når det årlige regnskab har skullet godkendes. Men hele året har det svævet som en trussel over borgere, pårørende og medarbejdere, at yderligere nedskæringer kunne blive gjort til virkelighed. Det kan vi ikke være bekendt; realistiske budgetter må alle kunne blive enige om.

 

I foråret 2021 havde alle kommuner, inklusive Silkeborg Kommune, store forhåbninger om, at økonomiaftalen mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening ville give en rimeligt løft med 5,5 mia. mere til området over tre år. Desværre kunne vi konstatere, at selvom KL’s formand og finansministeren er medlem af samme parti, Socialdemokratiet, så så de helt forskelligt på problemet, og det var desværre finansministeren, der gik sejrrig ud af forhandlingerne. Selvom han beredvilligt har bevilget hundredvis af milliarder i coronastøtte til erhvervslivet, kom der ikke så meget som en eneste krone til borgere med handicap.

 

Ligeværdighed til psykisk/fysisk udviklingshæmmede medborgere

Udviklingshæmmede personer er ligeværdige medborgere, men ofte er der ikke tale om jævnbyrdige relationer, og derfor er det særligt vigtigt at sikre deres rettigheder og kompensere for

deres handikap, således at de bliver inkluderede i samfundet og får mulighed for at leve et liv på lige fod med andre medborgere. Det var en sejr for humanismen, da de store statsinstitutioner for udviklingshæmmede blev nedlagt, og borgerne flyttede ud i mindre bo-enheder i lokalsamfundene. Desværre er der en tendens til, at der nu igen sker en centralisering af botilbuddene. Vi mener, at det er vigtigt at fastholde, at også udviklingshæmmede har ret til eget hjem, ret til selv at bestemme, hvor de vil bo, og dermed ikke skal tvinges til at flytte grundet økonomiske betragtninger fra stat, region og kommune.

 

I 2020 åbnede et botilbud til 36 borgere med svære handicaps i Alderslyst. En del af borgerne kom fra andre botilbud i kommunen, som var dømt til lukning grundet utidssvarende forhold. Disse botilbud er dog alligevel ikke lukket, da behovet for botilbud er vokset. Nu står vi overfor at skulle bygge et nyt botilbud med 24 boliger, som skal placeres i Kjellerup som nabo til et nyt boligområde. Det er vores ønske, at der skal laves en helhedsplan for hele området, og at botilbuddet bliver en integreret del af området med de bedst tænkelige muligheder for samspil mellem alle borgere i området, og fokus på at botilbuddet kan tilføre området værdi.

 

Det er dog ikke alle, der har behov for et tilbud om en permanent eller midlertidig bolig i henhold til serviceloven. Mange vil med den rette hjælp f.eks. i form af bostøtte kunne klare sig selv i hverdagen. Desværre har de færre økonomiske ressourcer ført til nedskæringer på dette område. Det er både dumt og kortsigtet.

 

Alle udsatte borgere skal have en hjælpende hånd

 

Ikke alle klarer sig godt i konkurrencesamfundet. Nogle vokser op under dårlige sociale forhold og præges af dette livet igennem. Nogle ender i misbrug og eller hjemløshed. Vi har i 2020 åbent et midlertidigt botilbud og to herbergepladser til hjemløse borgere. Vi har et misbrugscenter, som ambulant forsøger at hjælpe borgere ud af misbrug og forbygge at unge kommer ud i et misbrug. Også på dette område er økonomien presset, og det er overordentligt vanskeligt at få et tilbud om døgnbehandling for et misbrug.

 

Vi har fået lavet et udsatteråd i Silkeborg Kommune, men coronaen har betydet, at det praktisk talt ikke rigtig er kommet til at virke. Vi vægter, at også udsatte borgere skal høres og inddrages.

 

Stærke frivillige er velkomne og skal lave det, de er gode til
Mange borgere involverer sig i frivilligt arbejde, det være sig både inden for sport, idræt, kultur og inden for socialt arbejde enten gennem frivilligcentret eller ved medlemskab af en de mange sociale foreninger.

 

Enhedslisten hilser det medmenneskelige engagement velkomment og nærer stor respekt for de

mennesker, der yder en indsats for andre. Det har stor positiv betydning for lokalsamfundet, og vi ser det frivillige arbejde som et rigtig godt supplement til det, som velfærdssamfundet skal tilbyde, men det kan aldrig blive en erstatning. Det er rigtigt vigtigt at være meget skarp på disse områder, således at de frivillige laver præcis det, de er gode til, ligesom de ansatte udfører det professionelle omsorgsarbejde, som de er uddannet til. I den forbindelse vil Enhedslisten være meget opmærksom på, at kommunen overholder aftalerne med de faglige organisationer i samarbejdet med de stærke sociale foreninger.

 

Den grønneste kommune – klimahandling, mere natur og borgerne med

 

Silkeborg Kommune har alle forudsætninger for at være landets grønneste kommune, og vi burde have en stærk ambition om at være det. Vi vil i Enhedslisten sætte barren højt for klimaet, naturen og miljøet, og det skal ske med deltagelse af kommunens borgere i alle sammenhænge.

 

Vi skal tænke globalt og handle lokalt på klimaet nu

 

De unge har sagt det længe. Vi er på en fejl kurs på klimaområdet, hvor klimaforandringerne vil føre til en varmere og mere usikker verden, hvis vi ikke lægger kursen om.

 

Det kræver global, national og lokal handling.

 

I Silkeborg Kommune har vi talt og talt de seneste mange år. Om mål, årstal og økonomi. Konkret handling, der gør en forskel, har der været mindre af.

 

Vi ser i Enhedslisten særligt behov for klimaindsats indenfor el, varme og transport

·        Vi skal skubbe på den fossilfrie el ved at omlægge til vind og andre grønne energikilder

·        Fjernvarmen, baseret mere og mere på sol, varmepumper og geotermi, skal udvides i nye boligområder og byområder, som endnu ikke er på det fælles fjernvarmenet. Oliefyr, gasfyr og biomassefyr skal udfases med offentlig støtte snarest muligt

·        Køretøjer, både de private, kommunens og dem i den offentlige trafik, skal på el, og vi skal gå forrest som Silkeborg Kommune, til inspiration for borgere og virksomheder

 

Vi skylder fremtiden at handle nu på klimaområdet

 

Vores natur skal have mere plads

 

Natur og biodiversitet har trange kår herhjemme. Vi har i Silkeborg Kommune en særlig forpligtelse til at passe på og udvide den varierede og omfangsrige natur, vi har her i Jyllands grønne og blå hjerte

Naturen skal have mere plads. Vi vil genetablering af den natur, som er lagt under plov i et alt for intensivt dyrket landbrug. Landbruget skal fylde mindre, og vi vil have naturen tilbage, eksempelvis i ådalene ved tilløbene til Gudenåen og i Gudenåens hovedløb.

 

Vi har mange skove i Silkeborg Kommune, men mange af dem er kedelige produktionsskove med lange, lige stammer og en sparsom biodiversitet. Vi hilser det velkomment, at statsskovene er på vej til urørt skov, med ser gerne mere ny skovrejsning med endnu mere varieret skov i fremtiden.

 

Naturen skal også have plads tæt på os. De senere år er god, lokal natur blevet erstattet af kedeligt byggeri f.eks. i Sejs-Svejbæk, Lysbro og Buskelund. Små naturperler forvandlet til asfalt, beton og mursten.

 

Vi vil i Enhedslisten skabe mere plads til naturen:

·        Vi vil mere natur i Gudenådalen. Danmarks længste vandløb skal være mere naturlig, hvilket også ville give plads til vandet ved oversvømmelser.

·        Vi vil en naturnationalpark med urørt skov til erstatning for nåletræsplantagerne mod vest i Silkeborg Kommune.

·        Vi vil rejse skove og genetablere moser og andre vådområder på lavbundsarealer, så vi både skaber ny natur og bruger naturens evner til at holde på CO2

·        De rekreative åndehuller tæt på byer og boligområder skal bevares og give plads til vildskab med vilje frem for at blive fjernet til fordel for boliger efter samme tegning

 

Vi skal trække os tilbage fra naturen nu og give plads. Vi er ikke den eneste art i verden.

 

Rent drikkevand også i fremtiden
Uanset hvilket syn man har på landbrugsdrift, kommer ingen uden om, at økologisk jordbrug er det mest skånsomme overfor miljø og natur. De mange fund af gift-rester i drikkevandsboringer kommer ikke ud af ingenting, men særligt fra et konventionelt landbrugs generationer af udpining af jorden med flittig brug af marksprøjten.

 

Enhedslisten vil gerne have at vi omlægger al landbrugsdrift til økologisk eller biodynamisk drift, og vi ser gerne, at Silkeborg Kommune sætter sig i spidsen for en sådan omlægning. De kommunale arealer er blevet giftfrie, men vi ser gerne, at nye lokalplanområder også kan klausuleres som giftfrie områder. Silkeborg Kommune skal derfor arbejde aktivt for at gøre det muligt at forbyde brug af sprøjtegifte i såvel nye lokalplaner som eksisterende boligområder.

 

Rent drikkevand er ikke bare noget, vi skal have i nutiden, det skal vi også byde fremtiden.

 

Den grønne hovedstad skal være grøn af gavn og ikke kun af navn

 

Silkeborg er udelivets hovedstad, siger vi vidt og bredt. Samtidig bygger vi stadig flere nye veje og kryds af hensyn til bilisternes fremkommelighed. Små grønne pletter bliver erstattet med mere asfalt.

Vi skal have mere grønt i byen end staffage i gågaderne, og cyklister samt fodgængere skal have overhånden. Bilerne skal ud af bymidten i Bilernes by; det må gerne være mere besværligt at være bilist i Silkeborg.

 

Vi vil i Enhedslisten indrette Silkeborg mere efter cyklister og gående, børn som voksne:

·        Alle gader indenfor Grønnegade, Vestergade, Søgade/Søvej, Christian 8´s Vej og Drewsensvej skal være cykelgader. Færdsel på kørebanen på cyklisters præmisser, hastigheden ned på 30 km/t, kun adgang for varekørsel, beboerkørsel og til parkeringspladser.

·        Farten for motorkøretøjer skal ned på indfaldsvejene til bymidten. Frederiksberggade, Nordskovvej, Århusvej, Ansvej, Borgergade, Vestergade med flere.

·        Vi skal trafiksikre institutionsveje, skoleveje og lokalveje mere. Trængslen er stor, særligt i morgentimerne, og vi er i en ond cirkel, hvor børn, unge og voksne kører mere og mere i bil, og mindre og mindre på cykel, i en for tæt lokal trafik. Vi skal have reelle tilbud, hvor parkering i byens udkant kan kombineres med super-cykelstier og bybusser.

 

Vi vil fra bilernes by til borgernes by.

 

Trafikken skal være grøn og fælles i fremtiden

 

Vi skal tænke trafikken helt anderledes i fremtidens Silkeborg Kommune.

Fokus på det klimavenlige, det støjsvage og det fælles skal i centrum. Vi kender allerede løsningerne: f.eks. bedre offentlig trafik, park and ride, busbaner, delebiler og samkørselsordninger. Senest er el-cyklerne kommet til som et kærkomment alternativ til biltransport.

 

Transport med egen rugbrødsmotor og den offentlige transport skal være tilgængelig og tilstrækkelig for alle borgere, uanset alder eller bopæl.

 

I Enhedslisten arbejder vi for:

·        Transport med el som drivmiddel skal fremmes, og kommunen skal gå forrest med hurtig udskiftning af egen vognpark

·        Den kollektive trafik skal forbedres væsentligt, og fremkommeligheden for busser skal sikres med flere busbaner. Billetpriserne på offentlig transport skal nedsættes og gerne helt afskaffes, som man har gjort det i andre kommuner.

·        Flere tiltag med stilleveje i boligområder for eksempel ved at plante træer i gaden, opsætte blomsterkummer og stoppe for gennemkørsel.

·        Borgerne i de mindre lokalsamfund skal tilgodeses med fokus på kør-med ordninger, landsbybusser og samordning af privat og offentlig transport som i Region Nordjylland eller i Skanderborg og Sønderborg kommuner. Vi ser gerne forsøg i samarbejde med et par lokalråd med formålet at gøre det lettere og mere attraktivt at bosætte sig i de mindre lokalsamfund her i kommunen.

·        Parkering skal under jorden i langt højere grad. Der skal etableres parkeringskældre, hvor det er teknisk muligt, også selv om det det fordyrer et nybyggeri.

 

Fremtiden for trafikken i kommunen er grøn, fælles og uden støj.

 

Vi er ikke ens, det skal vores boliger heller ikke være

 

Mange bliver i dårligt humør, hvis de kører en tur på Højmarkslinjen. Vi forstår det godt, for turen giver indtryk af, at mennesker er ens, og derfor bor i ens boliger. Men mennesker er ikke ens, og vores boliger skal også være forskellige.

 

Vi ser ind i en fremtid med flere borgere, og dermed flere boliger, i Silkeborg Kommune. Vi må godt stille krav til de boliger i Silkeborg Kommune, vi er ikke et bygherre-tag-selv-bord. Der skal stilles krav hele vejen rundt i byggeriet; om variation, om materialer, om samspil med naturen, om klima og bæredygtighed og om ejerform.

 

Samtidig skal vi tage bedre vare på de boliger, vi allerede har, både i by og på land. Fordi en bolig er gammel, er den ikke skrammel. Bevaringsværdige bygninger og bykvarterer skal vi passe bedre på ved at renovere frem for at rive ned; det er både billigere og bedre.

 

Vi vil i Enhedslisten have mere variation i boligmassen:

·        Kvoten for almene boliger med plads til alle skal sættes op, så balancen mellem private lejeboliger og almene boliger bliver genetableret i nye boligområder

·        Vi skal stille krav til de private bygherrer om boliger bygget til mennesker frem for boliger bygget til kapitalfonde

·        Vi skal have et nyt kommuneatlas over bevaringsværdigt byggeri og handle med større ansvar for kulturarven i fremtiden

·        Vi skal gå forrest som bygherre i Silkeborg Kommune med bæredygtigt byggeri bygget efter grønne standarder med mindre energiforbrug, cirkulær økonom og mere træ som byggemateriale

 

Der skal styr på byggeriet, så vi bygger bæredygtigt og til forskellige mennesker.

 

Vi vil udvikling i hele kommunen, alle skal på omgangshøjde med væksten

 

Silkeborg Kommune er ikke i balance. Det går for stærkt i byen, det går for sløvt på landet. Det må vi gøre noget ved, vi skal på omgangshøjde med væksten i Silkeborg Kommune.

 

De kommende år skal fokus i hovedbyen, Silkeborg være på at komme på omgangshøjde ved at bygge daginstitutioner og skoler og udbygge infrastrukturen med flere cykelstier og bedre trafikløsninger. Så må nye boligområder i Funder, Gødvad og Balle pænt vente.

 

Samtidig skal vi have de nye borgeres interesse skubbet i retning af de mange stærke, mindre byer og lokalsamfund i hele kommunen. Silkeborg Kommune har så meget mere at byde på end støj fra motorvejen, og landområdernes fællesskaber, adgang til naturen og gode sammenhæng mellem boligers pris og kvalitet skal i centrum.

 

Vi i Enhedslisten til skabe en kommune i balance:

·        De nye byområder skal have nye daginstitutioner, udvidet skolerne og udbygget den trafikale infrastruktur

·        De ledige medarbejderressourcer til planlægning, som ikke skal bruges til fortsat amok-vækst i Silkeborg, skal bruges i andre dele af kommunen til at opdatere og skabe lokalplaner, og fremme bygherrers interesse i at investere bredt i kommunen

·        Kommunens bosætningsarbejde skal samtænkes med lokalråds og borgerforeningers eksisterende frivillige arbejde med at tiltrække nye borgere

 

Vi vil udvikling i hele kommunen, og det kræver en Silkeborg Kommune i offensiven.

 

Vi vil fællesskab først – borgerne skal med

 

De senere år har vi i Silkeborg Kommune set borgergrupper, lokalråd og naboer engagere sig aktivt i lokalområdernes udvikling, i kommunens planlægning og i arbejdet med klimaet og naturen.

Det gode nærdemokrati skal vi have mere af. En forudsætning for en socialt bæredygtig og grøn Silkeborg Kommune i fremtiden er borgernes stærke deltagelse. Vi i Enhedslisten vil altid bakke op, når menigkvinde og menigmand tager bladet fra munden.

 

Kultur er fællesskab – mere af det

Kultur er ikke teater

og sange og danse og spil

Kultur er hele den samlede sum

af det, vi erfarer os til

(Carl Scharnberg)

 

Silkeborg Kommunes kulturpolitik skal grundlæggende tage udgangspunkt i, at kultur har almen dannelse som et vigtigt perspektiv, og at kultur betragter borgerne som deltagere og ikke som tilskuere. Kultur og skabelse af kultur er et mål i sig selv og skal ikke bare tjene et nytteformål – for kultur skabes af mennesker, og kultur udfordrer menneskers videbegær, nysgerrighed og kreativitet, og også menneskers selvtillid.

 

Kulturpolitikken i Silkeborg Kommune skal styrke eksisterende teatre, musikgrupper, kor, dansere og kunstnergrupper, så der er tilstrækkeligt med øvesteder og egnede steder til opførelse og udstillinger.

Kulturpolitikken skal også støtte nye og alternative aktiviteter inden for teater, musik, gøgl m.m., hvor det kan fremme fællesskab og lyst til at tage aktivt del i både skabende kunst og i kultur- og samfundsdebatter.

 

Kulturens formål er blandt andet at provokere og sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi lever og prioriterer på. Vi må gerne støtte det skæve og det udfordrende, kulturen ikke behagesyg.

 

Kultur og kulturinvesteringer kan føre både stort og småt med sig – til glæde for rigtigt mange; selv de store kulturpersonligheder er begyndt et sted. Med støtte til aktive græsrødder beriger vi mange mennesker og skaber grobund for nye talenter. Vi vil helst støtte kulturarrangementer, der kendetegner områder og ideer, der viser Silkeborgsom en kulturby, der adskiller sig fra andre byer.

 

Vi i Enhedslisten vil på kultur- og idrætsområdet:

 

–            Levende folkebiblioteker med udvidede bemandede åbningstider, da en af forudsætningerne for et sundt demokrati er befolkningens lige og frie adgang til information. Det gælder både Hovedbiblioteket i Silkeborg og de mindre biblioteker i kommunen.

–            Udvikling af offentlige mødesteder. Det være sig indendørs mødesteder som medborgerhuse, idrætshaller, skoler og forsamlingshusene, men også udendørs mødesteder som parker og søbade.

–            Et dynamisk samspil mellem amatører, talenter og professionelle musikere, og at alle – uanset økonomiske og sociale vilkår – har mulighed for at opleve musikken.

–            Styrkelse af den lokale teaterscene gennem en bedre støtte til amatørforeningernes virksomhed og med tiden gerne etablering af et professionelt egnsteater.

–            Bedre forhold til billedkunsten i Silkeborg Kommune skal byde billedkunstnerne bedre forhold, både de professionelle og amatørerne, gerne i et nyt aktivt arbejds- og udviklingssted i den gamle remise.

–            Museerne skal have øgede muligheder for at eksperimentere, så de kan sikre en bred sammensætning af de besøgende. Tankerne om et nyt Museum Jorn med det folkelige i centrum er vi positive overfor

–            Sikring af, at den brede idræt kommer før eliten, med gode økonomiske rammevilkår, praktisk hjælp samt anerkendelse.

 

Adgang til kulturen og idrætten skal være for alle

 

Støtte til at inkludere alle i fritidslivet, der ønsker det, har vores særlige opmærksomhed i Enhedslisten.

 

Vi vil arbejde for, at Silkeborg Kommune støtter op om, at foreningslivet i kommunen er mest muligt rummeligt for alle. Økonomisk kan kontingenter, udstyr, beklædning, transport mm. være en væsentlig barriere for mange børn og unge. Det er dog samtidig værd at holde fast i, at fritidslivets tilbud ikke skal spændes for bestemte formål, uanset om det så er sociale eller sundhedsmæssige. Foreninger er foreninger i egen ret, og dermed ikke til for at løse samfundsopgaver, selvom de med deres aktiviteter bidrager til de løsninger.

 

Vi skal snarest muligt tage ved lære af andre kommuner og indføre et bredspektret fritidspas for alle, i samarbejde med de lokale aktører i fritiden i alle dele af kommunen. Det skal give lavest mulig tærskel for at indtræde i det fællesskab, som er det væsentligste i kulturen og idrætten, og der skal være særlig opmærksomhed på nytilkomne til landet og kommunen. Fritidspasset skal også indeholde frikort til museer og andre kulturoplevelser for børn og unge, f.eks. via faste ugentlige dage med fri entre.

 

En Silkeborg Kommune, der siger velkommen til nye

Der er kommet mange flygtninge fra fjerne lande og arbejdere fra især østeuropæiske lande til Silkeborg Kommune de senere år, og også fremtiden vil byde på nye borgere fra andre lande.

 

Vi ønsker en kommune, der siger velkommen til alle nye uanset baggrund for at komme til Danmark og Silkeborg Kommune. Vi bekæmper aktivt de kræfter, som i ord og handling sår had og afstandtagen til flygtninge og indvandrere, og som høster anerkendelse fra dele af befolkningen. Dansk Folkepartis retorik har efterhånden vundet indpas langt ind i ikke bare de øvrige borgerlige partier, men også Socialdemokratiet, og nu har også har Nye Borgerlige meldt sig på banen med endnu mere ekstrem politik på området.

 

Heldigvis har vi overalt i Danmark og også her i Silkeborg Kommune oplevet, at almindelige borgere viser venlighed og hjælpsomhed. Vi har hjulpet med møbler, husgeråd, babyudstyr, cykler mm. Andre har tilbudt venskab og samvær. Grupper og foreninger er etableret. Det er alle initiativer, vi i Enhedslisten hilser velkommen og bakker op om.

 

Enhedslisten ser et multietnisk Silkeborg som en mulighed for fornyelse og mangfoldighed, ikke som en trussel. Skal det blive til virkelighed, skal vi forstå at anvende de ressourcer, de nye borgere kommer med. De skal integreres på det lokale arbejdsmarked, både det offentlige og det private. Det stiller krav til arbejdsmarkedet, og det stiller krav til den enkelte indvandrer og flygtning. Kommunen skal her spille en aktiv rolle, og der formuleres en mere offensiv etnisk personalepolitik. Vi foreslår, at målsætningen her skal være, at den befolkningssammensætning, der er i kommunen, også skal afspejles i ansættelse af kommunens personale – også når det gælder oprettelse af uddannelsespladser.

 

Kommunen skal aktivt hjælpe med at finde og formidle jobs med begrænset timeantal for at forhindre, at mennesker rammes af 225 timers regler og alle fjollede regler, der sender familier ud i fattigdom. I det hele taget forhindrer ydelsessystemerne mange i at have et anstændigt og aktivt liv, og kommunen skal gøre alt, hvad der er muligt, for at afbøde virkningerne, ikke mindst for børnene.

 

En del af de nye medborgere har i hjemlandene arbejdet som selvstændige. Det er det, de kender bedst. Men de er usikre i forhold til de mange fremmedartede regler, der er i Danmark. Kommunen skal hjælpe med til at etablere sig som selvstændige. De skal tilbydes kurser og vejledning under etableringen. Det skal de af to grunde: de skal støttes i at lave en forretning, så de kan forsørge sig selv og deres familier, og samtidig skal de undgå at etablere forretninger, der ikke lever op til de lovmæssige krav vi har, herunder fusk og sort arbejde

 

Mentorordninger, hvor mennesker med erfaring introducerer nye danskere til arbejdsmarkedet, skal udbygges, da erfaringerne viser, at det er en god hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Endelig skal Silkeborg Kommunes integrationsråd styrkes, f.eks. med flere repræsentanter fra flere forskellige foreninger for nye danskere. Det skal også i langt højere grad sikres, at Integrationsrådet er en del af det kommunale maskinrum i hverdagen, både på det administrative og politiske niveau. Inspirationen til, hvordan det kan gøres, kan f.eks. hentes i Seniorrådet og Handicaprådet.

 

Silkeborg Kommune som arbejdsplads – vi skal have de ansatte med!

 

Vi arbejder for at skabe et offentligt Danmark, som udvikles i samarbejde med de ansatte og med borgerne, og hvor de ansattes engagement, faglige viden og kreativitet i opgaveløsningen bliver central for at opnå en bedre kvalitet.  De seneste mange år har tilgangen til kommunalt ansatte været, at de skal styres stadig strammere, samtidig med, at der er sket en vækst i krav til de ansatte om registreringer, så her er noget, der skal laves om. Jo før, jo bedre.

Mange offentligt ansatte føler, at det er svært at få lov at udføre kvalitetsarbejde. De føler sig ikke værdsat og kan ikke se nogen sammenhæng mellem de flotte ord, der er i kommunens erklærede politikker og den virkelighed, de selv møder hver dag.

 

Kommunen skal gå i spidsen med at eksperimentere med demokratiske ledelsesformer, hvor der satses på kollektiv ledelse og selvstyrende grupper m.m. Tilrettelæggelsen af det daglige arbejde skal ske i samarbejde med medarbejderne og deres tillidsrepræsentanter. Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse er en forudsætning for et godt arbejdsliv og en forudsætning for en god service overfor borgeren.

 

En anden forudsætning er en ordentlig løn. Enhedslisten ønsker udligning af lønnen såvel mellem kvinde og mand, som mellem medarbejder og leder. Arbejdsmarkedet er kønsopdelt, også i kommunerne. Lønnen er generelt lavere i kvindefag end den er i mandefag. Kvinderne er stærkt repræsenteret i omsorgsarbejdet. Den lavere løn på området er en nedvurdering af såvel kvinderne, som omsorgsarbejdet.

 

De offentligt ansattes erfaring og indsigt er tillige uvurderlig for den demokratiske proces i kommunen. Vi vil opmuntre og opfordre kommunens medarbejdere til at blande sig i den offentlige debat – uden risiko for bagefter at skulle stå til skideballe, eller det der er værre, i systemet.

 

Kommunen skal også være en rummelig arbejdsplads. Ikke kun sådan at forstå, at der skal være plads til ansatte med nedsat arbejdsevne, men især sådan at arbejdsforholdene er tålelige for alle – et helt arbejdsliv igennem. Kommunen skal også være rummelig, når det drejer sig om ansættelse af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Målet skal være at sammensætningen af de ansatte skal svare til den etniske sammensætning af befolkningen. Det skal der være fokus på både i forbindelse med besættelse af ledige job og af lære- og praktikpladser.

 

Vi vil en bedre offentlig sektor – privat velfærd er ikke vores kop te

 

Vi vil fastholde og udbygge en god og dynamisk offentlig sektor. Selv langt ind i Socialdemokratiet lyder det, at privat er bedre end offentligt. At kun privat initiativ skaber værdier. Sådan ser vi Enhedslisten ikke på det.

Velfærdsopgaverne ligger bedst i det offentlige regi; de skal ikke overlades til private firmaer.

I Enhedslisten vil vi udvikle, ikke afvikle den offentlige sektor, og vi er glade for, at de åbninger for privat-offentligt samarbejde, som budgetforliget for 2021 åbnede mulighed for på daginstitutions-, handicap- og plejeområdet, heldigvis ikke er blevet til andet end ord på et stykke papir.

I Enhedslisten sætter vi medarbejdernes og borgernes velfærd over de kortsigtede økonomiske hensyn, som er essensen af privatisering af den offentlige velfærd. .

Kravene til de kommunale arbejdspladser skal ikke kun rejses til kommunen. Også underleverandører skal leve op til de samme krav. Det er ikke nok, at udbudsmaterialet skal indeholde krav om, at underleverandøren lever op til det rummelige arbejdsmarked, sociale klausuler og uddannelsesklausuler. Der skal også følges op på det.

Det er fint, at Silkeborg Kommune arbejder med sociale klausuler og uddannelsesklausuler i sine udbud, men det er svært at se effekten af det. Det hjælper ikke, hvis der ikke følges op på det. Der skal være kædeansvar, så en leverandør hæfter for sine underentreprenører. Og kommunen skal danne en kontrolenhed, som sikrer, af kravene efterleves. Endelig ønsker Enhedslisten selvfølgelig, at Silkeborg Kommune kun samarbejder med virksomheder, der har overenskomst, og at alle oplysninger i forhold udbud og aftaler skal være tilgængelige for fagforeningerne, så de kan hjælpe med kontrollen. Vi ved, de gerne hjælper til.

 

Arbejdsløshed er ikke en naturlov

 

Skiftende regeringer har gennemført forringelser på efterløn, pensionsalder, kontanthjælp, ungeydelse og integrationsydelse, blandt andet med begrundelsen, at det skal øge arbejdsudbuddet. Der er alt for mange, der er på fattigdomsydelser, som ikke reelt kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af psykiske problemer, misbrug eller andet. De bliver ikke mere raske af, at blive mere fattige. Særligt alt for mange børn vokser op i fattige familier.

Der er også stadig mange arbejdssøgende, der gerne bidrager, selvom det går den rigtige vej med arbejdsløsheden også i Silkeborg Kommune. Samtidig er der mange uløste samfundsopgaver. Lad os bringe det potentiale i spil, i stedet for at køre mange arbejdsløse ud på et sidespor, både menneskeligt og økonomisk. Det private initiativ kan ikke afskaffe arbejdsløsheden; vi må bruge vores fællesskab som en del af løsningen.

 

Enhedslisten har tillid til de arbejdssøgende. Enhedslisten er imod tvangsaktivering og andre foranstaltning, som ikke tager afsæt i, at alle gerne vil bidrage. Der skal kun være tilbud på jobcentret, som bringer den arbejdssøgende nærmere målet: uddannelse eller almindeligt arbejde. Og der skal være reelle valgmuligheder.

 

De mennesker, der ikke har udsigt til at kunne få en plads på det ordinære arbejdsmarked eller hvor det ikke giver mening at omskole via uddannelse, skal ikke have en evig gang i systemet.

 

Vi i Enhedslisten ønsker mere værdighed i arbejdsmarkedssystemet, og her kan socialøkonomiske virksomheder være et godt alternativ. De opererer ofte med flere bundlinjer, eksempelvis en økonomisk, en social og en miljømæssig bundlinje. De socialøkonomiske virksomheder har et socialt formål som for eksempel at skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Enhedslisten bakker op om denne linje, da det er med til at skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker, som ellers ville have det svært. Selvfølgelig stadig under ordnede forhold.

 

Der er penge nok i Silkeborg Kommune

 

Regeringen og Kommunernes Landsforening aftaler hvert åren drifts- og anlægsrammer, der lægger kommunerne i en økonomisk spændetrøje. Enhedslisten har ofte – både i Silkeborg og på landsplan – opfordret kommunerne til at gøre oprør. Men selv om lokalpolitikerne i KL ofte slår sig lidt i tøjret, sker der ikke ret meget.

 

Der skal gøres op med Budgetloven, som giver alt for stramme rammer for kommunal drift og anlæg, så kommunerne får reelt selvstyre. Det er tåbeligt, at kommuner, som har de økonomiske muligheder for at forbedre velfærden, ikke kan få lov til det.

 

Efter pres fra venstrefløjen har den socialdemokratiske regering via finanslovene givet målrettede tilskud til minimumsnormeringer i daginstitutioner og flere penge til skoler. De skal fortsat være øremærkede. De tilskud, som kommunerne fik til ældreområdet, er siden sparet helt væk i Silkeborg Kommune.

 

Kommuneskatten er uretfærdig og bør omlægges. Vi i Enhedslisten går ikke ind for kommunale skatteforhøjelser, men vi har flere år foreslået omlægninger, som omfordeler fra højere indtægter til lavere indtægter. Desværre er det også på skatteområdet sådan, at kommunerne har meget få muligheder for at øge sine indtægter uden at skulle betale dummebøder til staten. Det skal ændres i Folketinget, og i de årlige aftaler mellem KL og regeringen. Det er Silkeborg Kommunens penge, og så må vi også selv prioritere bruge af dem.

 

Vi har i Enhedslisten været med i to af fire budgetaftaler i denne byrådsperiode. De to år, vi ikke har været med, i 2019 og 2020, har vi fremlagt alternative budgetforslag, som har været fuldt finansieret og med mindre træk på kassebeholdningen end byrådsflertallets budgetaftaler.

 

Samtidig har vores budgetforslag ikke indeholdt de omfattende besparelser på særligt ældreområdet og handicapområdet, som alle byrådets øvrige partier har bakket op om. Det beløber sig til, alene på de to områder, besparelser på velfærden på mere end 85 mio. kr. årligt. Med også Socialdemokratiets og SF´s stemmer.

Vores budgetforslag i 2019 og 2020 har vist, at der er penge nok i Silkeborg Kommune. De skal bare bruges anderledes og flyttes fra de områder i den kommunale økonomi, som år efter år viser sig at være overbudgetteret. Hér er millioner at hente, mange millioner. Både på driftsområdet og anlægsområdet.

 

Og ja, man kan sagtens forvandle kunstgræsbaner til kernevelfærd for de af kommunens borgere, der har mest behov for støtte og hjælp. Det kræver alene et flertal, der vil noget andet end det, alle undtagen Enhedslisten har villet den seneste byrådsperiode med besparelser på kernevelfærden.

Rød-grønne principper

Silkeborg Kommune har brug for et skub i en social og miljømæssig rigtig retning.

 

Enhedslisten stiller op for at trække kommunen mod venstre – og for at sikre så rød og så grøn en udvikling som muligt. Selv om vi ikke har fået vedtaget mange forslag, og selv om vi kun to gange har været med i budgetforlig, er vi ikke i tvivl om, at vi har haft indflydelse. Det er Enhedslisten, der er garanten for at bringe borgernes, brugernes og de ansattes kampe ind i byrådet.

 

Det er en stor fordel, at vi er to i byrådet. Så har vi hver en at sparre med, og vi kan dække flere udvalg. En fremgang vil gøre det muligt at få indflydelse på endnu flere områder af Silkeborg Kommunes fremtidige udvikling. Ikke mindst Økonomi- og Erhvervsudvalget har brug for en rød-grøn politiker.

 

Nu har vi i to perioder set, hvad kun to byrødder fra Enhedslisten kan gøre. Tænk, hvis vi var flere?

 

Vi arbejder ud fra følgende rød-grønne principper for vores byrådsarbejde.

 

·        Vi vil stemme for selv den mindste forbedring og imod selv den mindste forringelse.
·        Vi deltager ikke i forlig og budgetaftaler, hvor forbedringer for nogle betales med forringelser for andre.
·       Vi mener, hvad vi siger. Og siger, hvad vi mener. Så du aldrig er i tvivl om, hvor du har os.