Valgregnskab kommunalvalg 2021

Beskrivelse Indtægt Udgift
Valgstøtte 7.945  
Valgtilforordnede 4.777  
Valgfoldere   19.444,09
Valgplakater og strips   19.174,00
Operation Dagsværk (husstandsomdeling)   1.050,00
MJA annoncer   69.080,50
FB reklamering   3.251,16
Valgarrangementer   990,75
Diverse   2.480,00
Støtte til Ikast-Brande   10.000,00
I alt 12.722 125.470,50