Lene Fruelund

Jeg er medlem af byrådet og sidder i denne byrådsperiode i Ældre- og Handicapudvalget. Det passer rigtig godt til mit sociale hjerte, som altid har banket for de mennesker, der ikke er så heldige, at de kan klare alt selv, men er afhængige af de ydelser, som velfærdssamfundet gerne skulle tilbyde, men ikke altid tilbyder uden sværdslag. Jeg vil også i den kommende byrådsperiode kæmpe for at sikre, at serviceniveauet på disse områder ikke forringes men helst forbedres.

Jeg går stærkt ind for at borgerne og de kommunalt ansatte i størst mulig udstrækning inddrages i drøftelser og udformningen af de politikker, der skal være gældende for kommunen. Jeg opfatter mig ikke som ekspert på ret mange områder, men jeg ved, at der er mange der i kraft af deres arbejde og erfaringer sidder inde med en uvurderlig viden; den vil jeg gerne have i spil. Jeg lytter gerne, hvis borgere eller ansatte vil berige mig med deres viden eller erfaring på et felt.

Jeg ville ønske, vi i Enhedslisten havde kunnet udrette langt mere i byrådet, end det er lykkedes i denne periode, men nu har vi erfaringen, og jeg håber på, vi bliver flere end to fra Enhedslisten om arbejdet i byrådet efter valget.

Lidt om mig selv: Jeg var i ca. 25 år ansat inden for ”beskæftigelsesindustrien” som konsulent og vejleder i en A-kasse, indtil jeg i 2005 besluttede, at jeg skulle lave noget helt andet. Jeg startede som selvstændig og har indtil for 2½ år siden haft en lille virksomhed, hvor jeg sammen med min mand, Mogens, har lavet kurser i røgning og pølsemageri, lavet teambuilding med opgaver som mad over bål og røgning som omdrejningspunkt, og endelig har jeg taget ud til større fester som kogekone sammen med Mogens, som – mens jeg lavede alt det hårde arbejde – sørgede for at helstege en gris eller et lam. Jeg har desuden skrevet og udgivet tre bøger inden for dette felt, og jeg laver stadig nogle få kurser for AOF.

Nu er jeg efterlønner – lidt endnu. Snart bliver jeg folkepensionist, og med den alder og tre døtre, har jeg heldigvis også en flok børnebørn – fem i alderen 1 – 14 år. Dem holder jeg af at få besøg af – og de er heldigvis også rigtig glade for at tænde bål og lave mad udendørs, så jeg vedligeholder min kunnen på dette område.

 

tilbage