Halanalyse eller halv analyse

Vi kan sagtens skynde os langsomt med et godt beslutningsgrundlag


Af Peter Sig Kristensen

Vi debatterer lystigt her i januar om haller til idrætten i Silkeborg Kommune. Men der mangler noget i debatten. Et ordentligt grundlag at debattere på, som vi kan være enige om.

I torsdagsavisen er idrætsinspektøren i kommunen citeret for følgende: ”Vi har ikke ressourcer til at lave systematisk kontrol af benyttelsen af hallerne”. Vi har altså ikke et entydigt svar på, om hallerne bliver benyttet som booket.

For Enhedslisten ville det være en ide, før vi går længere ned af vejen i forhold til eventuelt nye haller i kommunen, at vi undersøgte noget som grundlæggende som udnyttelsen af hallerne. Det spørgsmål er der ikke svar på i den halanalyse, som politikerne trækker frem som beslutningsgrundlaget for debatten lige nu.

Uanset om det er Rudersdal, Aalborg eller andre kommuner, der har undersøgt udnyttelse af haller, er der masser af booket tid, som enten ikke bliver brugt eller kun bliver brugt af ganske få. Og ja, der findes mange eksempler på den slags i Silkeborg Kommune; jeg kender selv til en del som formand for en idrætsforening.

Som idrætsengageret skal der lyde stor anerkendelse af de embedsmænd, som arbejder med idrætsområdet i kommunen. Men når de ikke har ressourcer til at undersøge haludnyttelsen, må de ressourcer findes et andet sted i kommunen. For de er der. Der er lige fundet 750.000 kr. i Økonomiudvalget til at sætte en forundersøgelse i gang om behovet for et nyt svømmecenter/multiarena. Det er næsten en million, skulle nogen skulle være i tvivl, og kun til en forundersøgelse.

Når vi så laver en hel analyse af behovet for flere haller i Silkeborg Kommune, kunne vi samtidig se på nogle andre forhold, som ikke er tilstrækkeligt belyst pt. For eksempel, at idrætten udvikler sig væk fra halidrætter som håndbold, og i retning af mere gymnastikpræget idræt, som kræver andre fysiske rum end en 40×20 meter hal. Eller, at den nuværende halanalyse kun ser på ni ud af kommunens mere end 25 lokalområder.

Vi kan sagtens skynde os langsomt med et godt beslutningsgrundlag. Der er længe til både budgetforhandlinger og kommunalvalg.

Lad os få en hel analyse i stedet for en hal(v)analyse, før vi laver hal(ve) løsninger.

Så kan vi samtidig også se på, om en eventuelt multiarena på Søholt løser nogle af de mange behov i Silkeborg By.