Alle er lige, men nogle er mere lige end andre

“George Orwells dystre roman “Kammerat Napoleon” er ophavet til citatet i overskriften. Et citat, som dækker over den situation, at regler og love i et samfund bliver skabt af de magtfulde, men ikke gælder for de magtfulde. De er i deres ophøjethed hævet over loven.

Parallellen er ligetil i forhold til det, der sker i de her dage i regi af Silkeborg Kommunes byråd og udvalg. 

I mandags, til byrådsmødet, læste borgmesteren i en sag følgende juridiske vurdering op for byrådet i forbindelse med behandlingen af et ændringsforslag fra Radikale:

“…byrådet kan derfor ikke behandle det spørgsmål, som ændringsforslaget omhandler.”

Hvad gjorde byrådsflertallet så? Jo, de behandlede da ændringsforslaget. Fem af syv partier stemte for ændringsforslaget, som ikke kunne behandles.

At ændringsforslaget ikke kan behandles hørte jeg som om, at det ville være ulovligt at behandle det. Sådan tror jeg, de fleste ville høre det.
Byrådsflertallet, de fem partier Radikale, SF, Nye Borgerlige, Konservative og Venstre, hævede sig altså, i min og juristernes klare vurdering, over loven og trumfede deres magt igennem, med førstnævnte partis lokale folketingskandidat i førersædet. De to sidste partier, Socialdemokratiet og vi i Enhedslisten, valgte at følge juraen.

Men Socialdemokratiet skal ikke komme for godt i gang af den grund. Sidste år, i to på hinanden følgende udvalgsmøder, valgte det nuværende borgmesterparti således at medvirke til at lade hånt om de juridiske vurderinger, vi fik i sager i Klima- og Miljøudvalget. Det gjaldt først i august i den meget omtalte sag om den ekstra grødeskæring, derefter i september i en sag om beskyttelsen af et fortidsminde. Juraen blev skyllet ud med badevandet, fordi…”

PRESSEMEDDELELSE: Enhedslisten tiltræder budget i Silkeborg Kommune med tanke på fremtiden

“Byrådet i Silkeborg Kommune har nu indgået aftale om næste års budget.

Enhedslisten ser et budget, som skaber en overgang fra en forfejlet tilgang til kommunens økonomi til fundamentet for noget bedre. Byrådsmedlem Signe Haahr Lindegaard udtaler:

“Det har været mig en kilde til stor undren som nyt byrådsmedlem, hvordan det tidligere byrådsflertal helt bevidst har opereret med at sætte færre penge af til velfærdsområderne, end vi ved, vi skal bruge. Altså underbudgettering med åbne øjne. Det har ført det resultat med sig, at byrådet de seneste tre af fire år har måttet bremse op i forbruget undervejs i året. Med dette budget har vi – forhåbentligt – gjort op med denne forfejlede økonomistyring, så ansatte og borgere kan stoppe med at ryste på hovedet af vores økonomiske evner som byråd”.

Enhedslisten hilser på den baggrund det velkomment, at der er i budgetaftalen er flyttet ca. 80 millioner kroner til udsatte børn, unge og familier, handicappede, ældre, den kollektive trafik og klima.

Den stærke prioritering af velfærden er dog kommet med en pris, i form af store nedskæringer på andre områder. Peter Sig Kristensen siger i den forbindelse:

“Vi er helt med på, og kede af, at budgettet for næste år også omfatter store nedskæringer. Vi har prioriteret at holde de borgernære velfærdsområder så fri som muligt, men det er ikke lykkedes til fulde. Samtidig er vi kritiske overfor den pulje på u-udmøntede besparelser på mere end 35 millioner kroner, som gemmer sig i den besluttede effektiviserings-procent samt i forslaget om flere reduktioner via analyser. Endelig skal vi også være helt bevidste om, at de godt 80 millioner kroner til at afskaffe den skadelige underfinansiering jo alene dækker et hul i budgettet; der er intet til udvidelser af velfærden i det beløb.”

Opsamlende ser Enhedslisten et budget for næste år, som rydder op efter…”

Peter og Signes budgettaler 2022 / 23

PETER SIG KRISTENSEN:

“Tak for ordet!

Budget handler om tal.

Så her kommer lidt tal:

2019: 32 mio. og 30 mio.
2020: 21 mio. og 76 mio.
2021: 31 mio. og 81 mio.

De to tal for hvert af de tre år, i alt seks tal, er tallene for overskridelserne af det politisk besluttede budget for socialområdet, udsatteområdet og børnefamilieområdet.

Det er de tal, som budgettet for 2023 skal begrave for altid.

Vores klare og øverste, og nærmest eneste, mål for budgettet for 2023 i Silkeborg Kommune er, at vi får gjort op med underbudgetteringen på områderne for de mest udfordrede medborgere i Silkeborg Kommune.

Kommer vi ikke af med underbudgetteringen, er vi ikke med i budgettet for næste år. Så kan I andre kalde det, at vi skal have retvisende budgetter. Vi kalder det et opgør med underbudgetteringen. Et opgør med det, at vi de seneste mange år i Silkeborg Kommune helt bevidst har budgetteret under det beløb, vi ved, vi skal bruge på områderne. Velvidende, at det ikke holder i retten.

Budget handler nemlig ikke bare om tal, men også om ret. Eller lov. Her Budgetloven.

Men det vil jeg ikke trætte jer med her; her må I vente til næste byrådsmøde. For når den tidligere borgmester fra Venstre ved sidste byrådsmøde tordnede mod Budgetloven, skal vi lade handling følge ord. Så til næste byrådsmøde skal vi alle få lov at forholde os til, om vi fra Silkeborg Kommunes side vil gøre oprør mod den meningsløse budgetlov.

Så meningsløs er den, at Enhedslisten nu går ind for skattelettelser i København!!!!

Så har man hørt det med.

Så jeg skal ikke trætte jer yderligere.

I stedet vil jeg sætte mig ned, og lade Signe bruge de sidste minutter af vores tid”

SIGNE HAAHR LINDEGAARD:

“Som nyt byrådsmedlem er der flere ting, der jeg har undret mig over.

For det første er jeg blevet overrasket over, at der ikke har været bedre styr på økonomien i vores kommune, hvilket har resulteret i, at vi – igen igen – har været nødsaget til at tvinge store besparelser igennem på et alt for sent tidspunkt på året.

Derfor håber jeg, at vi med budget 23 kommer til at lande et budget, hvor der er styr på økonomien, så hverken vi her i byrådet eller langt vigtigere vores borgere, medarbejdere eller velfærdsinstitutioner rundt om i kommunen skal bekymre…”

Åbent møde om budget 2023 for Silkeborg

“Til råd, organisationer, foreninger, bestyrelser, tillidsfolk
og ansatte i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over, er det blevet sæson for budgetforhandlinger – og derefter
aftale. Fra Enhedslistens side forventer vi en budgetaftale i uge 38, da sidste frist for at lave
en sådan er 27. september.

Årets budgetproces er særligt præget af to forhold:

1. Borgmester Helle Gade har sat sig i spidsen for, at der bliver gjort op med den
underbudgettering, som har redet Silkeborg Kommune som en mare de seneste mange
år. Særligt på børne- og familieområdet, socialområdet, handicapområdet og
ældreområdet. Dette initiativ bakker vi fra Enhedslistens side stærkt op om – det har vi
efterspurgt i årevis.

2. Vi har stramme rammer for både driftsudgifter og anlægsudgifter, aftalt mellem
kommunerne som helhed og Folketinget. Når vi samtidig har en alt for høj vækst i
tilflytningen til kommunen, lægger det et ekstra pres på budgettet. Det kan vel være,
at høj tilflytning er en fordel i det lange løb, men det er det ikke på kort sigt, hvilket de
senere års udvikling har vist.

Vi synes, I som råd, organisationer, foreninger og bestyrelser skal høres – I skal have
mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter overfor os….”

JAMEN, VI ER BLEVET LOVET…

“Brian Holst har til lørdagens Midtjyllands Avis skrevet gode artikler om udfordringerne med at placere et Boxit lagerhotel i Silkeborg. I en af artiklerne bliver nævnt, at JYSK koncernen er blevet stillet et og andet i udsigt af Silkeborg Kommune på en af de pt. mulige placeringer for lagerhotellet, Sanistål-grunden.

Jeg har hørt den historie før i forskellige udgaver her det seneste års tid i det nye byråd. Politikere har på kommunens vegne stillet nogen noget i udsigt. Ja, nogle gange bliver det ligefrem omtalt som et løfte eller en aftale.

Men tidligere byråd og politikere kan ikke aftale noget, som ikke er bekræftet af et flertal af byrådet, og der er ikke bekræftet noget af et byråd for Sanistål-grunden, Der er heller ikke bekræftet noget af et byråd i forhold til et boligbyggeri, hvor renseanlægget ligger på Søholt. Der er ikke bekræftet noget af et byråd for Justitskvarteret, for banegårdsarealet eller for Bios Gård, eller for støtte til et Outdoor Institut eller hvad der ellers bliver talt om.

Så uanset om du hedder Birch eller Brunsborg, eller hvad du nu hedder, kan du ikke regne med noget, som ikke er bekræftet af et byråd.

I den aktuelle sag om grunden, hvor der tidligere lå…”

PRESSEMEDDELELSE: Tværpolitisk alliance fra højre til venstre ønsker gigantisk energiinvestering i Silkeborg Kommune

“Skal Silkeborg Kommune levere sit bidrag til den grønne omstilling, så skal der ske et markant gearskifte i kommunens andel af vedvarende energi. Det er det klare signal fra fem politikere – fra fire partier – der har stillet forslag om en “energi-ø” til lands. Altså, ét sted i kommunen, hvor man etablerer vindmøller, solceller og andre kilder til vedvarende energi. Det er oprindeligt et forslag fra KL og pensionsionskasserne, der skal sikre, at der leves op til regeringens vision om at firedoble den vedvarende energi til lands. Håbet er, at der etableres 10-15 “øer” rundt i landet.

Den politiske alliance udgøres af formand for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen (C), formand for Klima- og Miljøudvalget, Rune Kristensen (S) og Luis Da Silva Martins (B), formand for Klimahandlingsudvalget. Ydermere er Peter Sig Kristensen (Ø) og Johan Brødsgaard (B), der udgør formandskabet i KL’s Kultur- Erhverv- og Planudvalg, medforfattere på forslaget.

“Vi ser det som værende realistisk”, at der i den sydvestlige del af vores kommune vil kunne være rammerne for store energianlæg”, siger Peter Sig Kristensen og henviser bl.a. til, at der i kommuneplanen er udlagt areal til vindmøller nær Bredlund.

Den holdning deles af Martin Jakobsen. “Vi skal i gang med planlægningen af vedvarende energi så hurtigt som muligt. Mit udvalg kan levere rammerne, så vi kan tiltrække investorer til området”.

“Vi har mange initiativer i gang på det grønne område”, medgiver Rune Kristensen. “Vi arbejder på at eksekvere vores klimahandlingsplan – men skal vi nå målsætningen om at blive en co2-neutral kommune, så skal vi se på vores energiforsyning, og hvordan vi får omstillet denne”.

“Idéen med en energi-ø handler også om lokal forankring. I forslaget fra KL lægges der op til en tæt dialog med lokalområdet – og ydermere, at en del af overskuddet fra projektet faktisk kommer området til gode. Midlerne kan investeres lokalt, uanset om det måtte være til et forsamlingshus, en boldbane eller helt tredje”, tilføjer Luis Da Silva Martins.

“Det er et forslag fra KL, at vi skal skabe et samarbejde mellem…”

NU SKAL DER RYDDES OP, FRU BORGMESTER

Der er dømt smalhals i den kommunale økonomi i Silkeborg.

Borgmester Helle Gade meldte eksempelvis sådan her ud for få dage siden: “Man kan vel sige, at der stort set kun bliver råd til at bygge de ting som vores børn og ældre har brug for…De seneste års vækst uden styring her i kommunen presser os ekstra. Vi er nemlig bagefter på velfærds-byggerierne.”

Hun har så evigt ret. Vækst uden styring, ledet af lokale Venstre i otte år, betyder stram økonomi. Så langt ud i fremtiden, vi kan se.

En S-regering, som sammen med SF, Radikale, Konservative og Venstre har brugt hele råderummet på krudt og kugler i det nationale kompromis for nogle måneder siden, betyder endnu strammere økonomi.

Vi skal som borgere i Silkeborg Kommune skrue forventningerne ned og spænde livremmen ind, må vi forstå, mens våbenindustriens økonomi buldrer derudad.

Asfaltindustrien har også haft kronede dage i Silkeborg Kommune de seneste år. Pengene i kommunekassen er således gået til Nordskovvej og til det nye kryds på Ringvejen. Vi er vist på den gode side af 200 millioner kroner bare på de to projekter, og så har jeg ikke taget det løse med med lyskryds histen og pisten.

De samme penge kunne vi som byråd have brugt på seks-otte nye daginstitutioner, men pengene blev brugt på asfalt af det store byrådsflertal. Alle undtagen Enhedslisten, som man siger.

Så – vi i Ø må som byrådets mest ansvarlige parti nu på den igen. Vi må som voksne mennesker rydde op, når de voksne mennesker i de andre partier, både den tidligere og den nuværende borgmesters inklusive, har brugt penge på krudt, kugler og asfalt.

Nu skal der ryddes op, fru borgmester.

Formår du at stå i spidsen for det, beholder du vores respekt. Falder du i gryden, hvor alle skal have lidt asfalt, lidt kunstgræs og lidt projekt-ditten-og-datten for at være med i et budget, er det noget andet. Du ved godt, at Signe i Resenbro og jeg i Bryrup altid godt kan finde på et eller andet til en million, vi vil have til de byer, vi bor i.

Har du tænkt over, at vi aldrig beder om det? Det gør vi ikke, fordi det handler om at bruge fælleskassen, hvor der er mest behov. På børn og ældre, på handicappede og udsatte. Uanset, hvor de bor i kommunen.

Peter Sig Kristensen, medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten

LOKALPOLITIK PÅ VEJ I DET ABSURDE

“De to klart mest kommenterede læserbreve på Midtjyllands Avis´ hjemmeside de seneste dage har været to læserbreve om økonomisk støtte til partier lokalt. Det er dog to læserbreve, som i meget lav grad handler om det emne. Det andet læserbrev – det fra Johan Brødsgaard fra Radikale – er et svar på det angreb på Johan Brødsgaards troværdighed, som det første læserbrev – det fra Morten Høgh og Thomas Tonsberg Schlie fra Venstre – er. Det er altså ikke læserbreve om økonomisk støtte til partier lokalt. Selvom de giver indtryk af at være det. Dermed bliver læserbrevene lidt absurde. Og så alligevel ikke. For den aktuelle debat om økonomisk støtte til partier lokalt handler om troværdighed. Det er bare ikke lokale Johan Brødsgaards troværdighed, men de borgerlige partier Venstres og Konservatives lokale troværdighed. Sagens kerne er således en gentleman´s agreement, indgået mellem alle Silkeborg Kommunes byråds syv partier tilbage i september 2020. Daværende borgmester sagde om aftalen følgende til regionalt tv sidste år:

“Det forventer jeg selvfølgelig, at alle overholder. Det er en gentleman´s agreement. Jeg er helt sikker på – sådan er vi i Silkeborg – vi lever op til de aftaler, vi har lavet med hinanden.”

Aftalen går på, at de daværende syv partier i Silkeborg Kommune har givet hinanden håndslag på at deklarere støtte offentligt på kommunens hjemmeside. Det gælder støtte fra 5.000 kroner givet til partier og kandidater. Uanset støttens karakter.

Nu forsøger lokale Venstre så, blandt andet med ynkelige forsøg på angreb på en lokal byrådskollegas troværdighed, at smyge sig udenom. Det kommer dog heldigvis ikke til at ske. For Socialdemokratiet er…”

Rusland ud af Ukraine – Stop krigen!

De lokale partipolitiske foreninger
i Silkeborg kommune inviterer til en lokal markering
fredag den 4. marts kl. 17.00
på Torvet i Silkeborg.
Borgmester Helle Gade og herboende Ukrainske borgere
vil tale, ligesom der vil være musik og fællessang.
Så mød op på Torvet i Silkeborg på
fredag kl. 17.00 for at vise din støtte til Ukraine.
Arr.:
De lokale politiske partiforeninger

Enhedslisten mod ensretning af 13eren

“Når politikere landet over laver aftaler, bliver der givet og taget af et godt hjerte. Nogle gange endda af så godt et hjerte, at vi i Enhedslisten må bakke ud og sige nej tak til at indgå i aftalerne.

Sådan forholdt det sig sidste sommer, da der fra Folketingets side blev strøet motorvejsprojekter ud med løs hånd over det ganske land. Vi valgte – som eneste parti udover Alternativet – ikke at tilslutte os den del af det store forlig om fremtidens infrastruktur, som indeholdt motorveje.

Som jyder mod overflødige motorveje er vi altså dermed eneste parti med plads i Silkeborg Kommunes nye byråd, som har sagt nej tak til den Midtjyske Motorvejs strækning fra Klode Mølle her i kommunen over lokalsamfundene Hauge, Thorning og Hvam og ind i Viborg Kommune. Selvom vi kan få indtryk af, at også et andet parti i byrådet er modstander af motorvejen, når vi læser aviser i de her dage.

Vi er helt på jeres side, når I som borgere i den vestlige del af Silkeborg Kommune oplever jer kørt over af ensretningen af A13 i form af en motorvej, som byrådspartierne SF, S, Radikale, Konservative, Venstre og Nye Borgerlige har bakket op om på landsplan. Særligt set i lyset af, at motorvejen er overflødig, og behovet sagtens kunne dækkes af en 2+1 motortrafikvej som dem,…”