Superkraft i åbent spil

“Midt i februar bragte det bedste lokale dagblad et læserbrev fra min hånd. Det handlede om den superkraft, jeg som andre byrådsmedlemmer har. En superkraft ved navn initiativret, som gør, at jeg med lovgivningen i hånden kan få alle politiske emner på en dagsorden i regi af byrådet.

Det er tid at følge op på læserbrevet, for nu er superkraften bragt i anvendelse. Og det i åbent spil.

En opmærksom borger som dig, som læser avis og interesserer dig for samfundsforhold, vil således i næste uges dagsordener til udvalgsmøder finde to initiativrets-sager, som jeg har rejst. En om udfordringerne ved Grauballegaard Biogas ved Lemming, en om træ-politik. Find sagerne på kommunens hjemmeside.

Jeg kan afsløre, at den ene af de to sager er skrevet helt og alene af en borger. Den er altså ikke skrevet af mig. Den er heller ikke skrevet på mine vegne af et andet medlem af mit parti eller af en professionel spin-doktor eller kommunikationsmedarbejder. Selvom dette også forekommer, selv i lokalt byrådsarbejde.

Sagen er kommet i stand via direkte dialog mellem borgeren og mig. Borgeren har en sag. Jeg har en initiativret. Vi er enige om sagen. Borgeren skriver sagen, jeg sætter den på dagsordenen.

Den slags lokaldemokratisk borgerdeltagelse giver høj grad af mening for mig som byrådsmedlem. Og det vil jeg gerne gøre meget mere af.

Så har du en sag, du brænder for, og tænker du, at jeg kunne være enig, så tag fat i mig. Så ser vi, om…”

MIN SUPERKRAFT TIL RÅDIGHED

“Jeg har en superkraft som medlem af byrådet. En superkraft, som jeg deler med de andre tredive medlemmer af byrådet.

Superkraften hedder initiativret.

Med superkraften kan jeg sætte enhver sag på et af mine udvalgs eller byrådets dagsorden. Superkraften rækker ikke til at få sagen behandlet i udvalget eller byrådet, men jeg kan ikke nægtes at få sagen på dagsordenen. Så det står på skrift.

Det er en superkraft, som både forsvarer og angriber. Superkraften forsvarer, så mindretallet altid kan komme til orde. Superkraften angriber, fordi den viser initiativ til politisk handling.

Når jeg med stor sandsynlighed er tilbage i byrådet efter påske, vil jeg benytte initiativretten på en ny måde. Jeg vil stille den til rådighed for dig som borger, hvis vi har en fælles sag. Og det i ret udstrakt grad. Du kan således få lov at formulere et forslag med brug af min initiativret, og så sørger jeg for, at det kommer på dagsordenen i udvalg eller byråd.

Var det noget for dig?

Jeg ville egentlig hellere noget andet, hvor det ikke var nødvendigt at gå omvejen med…”

Er der en ingeniør til stede?

“Overskriften til dette indlæg er hentet fra en række programmer på DR1, hvor forskellige bygninger gennemgås for åbenlyse arkitektoniske mangler.

I dette indlæg vil jeg beskrive en sag der helt åbenlyst mangler input fra en ingeniør. Det handler om den afgørelse forsyningstilsynet har afgivet i behandlingen af den sag de selv har taget initiativ til, og som vedrører det tab på 70 mio kr. Silkeborg Forsyning har opnået ved at spekulere i elpriser tilbage i 2021.

Forsyningstilsynet beder Silkeborg Forsyning om at redegøre for hvordan de agter at dække tabet. Underforstået: Det vil ikke være lovligt at lade varmeforbrugerne betale, da et tab på spekulation ikke kan pålægges den pris kunderne skal betale for at få leveret varme.

Hvad gør så Silkeborg Forsyning? De opdeler selskabet i en el-del og en varmedel. Og så fortæller de tilsynet at det skam ikke er på varmesiden tabet vil blive betalt, men derimod på elsiden.

At det i sidst ende stadig er selskabets varmekunder der kommer til at betale er nu, ifølge Forsyningstilsynet, ikke længere en sag de vil behandle.

Når Silkeborg Forsyning producerer varme er det i princippet kølevandet fra elproduktionen de sender ud i varmerørene. Produktionen af elektricitet bliver så solgt til højestbydende, og selskabets varmekunder betaler for alle de omkostninger der er ved at producere varme. Vedligehold af ledningsnettet vil indgå som en udgift, og salg af strøm vil indgå som en indtægt. Det er altså ikke muligt blot at brænde naturgas af til varmeformål uden også at producere strøm.

Det er derimod muligt blot at anvende strøm fra systemet til at varme vandet op med. Indtil for nylig har afgiftsstrukturen på el bevirket at det sjældent var en god forretning, men nu har politikerne da endelig indset at det da ikke giver nogen mening. Det er muligt at de nu har haft en ingeniør ind over…

Det betyder, at på tidspunkter hvor der er ekstra strøm i systemet, f.eks. fordi det blæser eller solen skinner, ja så kan Silkeborg Forsyning anvende denne billige (eller gratis) overskudskapacitet af strøm til at…”

Velkommen til nye transportløsninger

“De lokale partiledere fra Venstre, Konservative og Radikale har i sidste uge foreslået øget busdrift på
strækningen mellem Silkeborg og Århus til erstatning for den jernbane der var en del af folketingets store
transportforlig.
Det er glædeligt, at nu også borgerlige politikere, vil opprioritere offentlig transport. Og oveni købet også er
klar til at genåbne det store transportforlig for at tilgodese dette.
Den største enkeltpost i forliget var en tredje limfjordsforbindelse til en vurderet pris på over 7 mia. kr.
Næststørste var en udvidelse af motorvejen mellem Kolding og Århus til mere end 6 mia. kr, og nr 3 i
rækken er mere motorvej i Midtjylland, også til næsten 6 mia. kr.
Alle beløb er taget fra forligsteksten, hvor jernbanen mellem Silkeborg og Århus blev anslået til en pris på
2,2 mia. kr. Denne nye forbindelse var i øvrigt den dyreste af alle tiltag indenfor offentlig transport.
Hvis jernbanen nu vurderes til at blive dobbelt så dyr, ja så kan…”