Overdrag ikke retspolitikken til EU

Den 3. december skal vi beslutte, om vi vil bevare Danmarks retsforbehold overfor EU


Af Jakob Sølvhøj, MF for Enhedslisten

Som ved tidligere folkeafstemninger handler store dele af debatten om, hvad det egentlig er, vi skal stemme om. Skulle man vurdere det ud fra den kampagne flere af de EU begejstrede partier har sat i værk, kunne man få det indtryk, at vi ved folkeafstemningen alene skal tage stilling til deltagelse i Europol-samarbejdet, men sådan er det ikke. Der skal tages stilling til, hvorvidt Danmark skal bevare sin suveræne ret til at fastlægge retspolitiske forhold.

Retspolitikken omfatter en mangfoldighed af forskellige love og regler. Lige fra regler, der fastlægger rammer for vores domstole, politiet og anklagemyndigheden til regler, der regulerer forhold vedrørende forældremyndighed, skilsmisser, gældssanering og meget mere. Alt sammen regler der bidrager til, at vi lever i et samfund med en meget høj grad af retssikkerhed for den enkelte borger.

Derfor er det vigtigt, at retspolitikken fastlægges i en åben demokratisk proces, hvor ændringer af lovene kommer i gennem tre behandlinger i folketinget, og hvor der er mulighed for at indsende høringssvar, få foretræde for folketingsudvalg og debattere offentligt, inden der skal trykkes på stemmeknapper i folketingssalen. Beslutningskompetencen skal ikke overlades til de lukkede beslutningsprocesser i EU.

Bliver det et ja ved folkeafstemningen, vil kompetencen blive overflyttet til EU på 22 forskellige regelsæt eller såkaldte retsakter, og det er kun toppen af isbjerget. For den såkaldte tilvalgsordning betyder samtidig, at et flertal i folketinget fremover vil kunne overdrage andre retspolitiske områder til EU uden at høre befolkningen ved en folkeafstemningen. Med al respekt for folketinget er der nok mange, der i dag glæder sig over, at det ikke var muligt for et folketingsflertal, at afskaffe kronen til fordel for Euroen. Suverænitetsafgivelse skal ikke kunne ske uden en grundig offentlig debat og en folkeafstemning.

Lad os beholde vores suveræne ret til selv at fastlægge vores retspolitik i Danmark. Stem nej d.3. december.