2015 begynder med et minus på ni millioner

Afskaffelse af dækningsafgiften giver hul i kassen

JørgenMadsen04
Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

Før jul skrev Midtjyllands Avis, at der er et hul i kommunens pengekasse på ni mio. kr. Det skyldes, at alle partierne i byrådet (undtagen Enhedslisten) fjernede dækningsafgiften.

I aftalen mellem Finansministeriet og KL blev de kommuner, der vedtog skattelettelser, lovet en kompensation på 75% af skattelettelsen for 2015, faldende til 50% i 2016/17 og 25% i 2018.

Forudsætningen var dog, at kommunerne ikke vedtog skattelettelser for mere end 150 mio. i alt. Men 31 kommuner har vedtaget skattelettelser for i alt 299,5 mio. i 2015, og det betyder, at kompensationen bliver langt mindre end 75%.

I Silkeborg var dækningsafgiften budgetteret til at give på 19,7 mio. kr. i 2015. Nu får kommunen blot 5,748 mio. kr. fra statskassen mod de forventede 14,8 mio. kr. Der mangler altså ca. 9 mio. kr.

Enhedslisten var som de eneste imod at fjerne dækningsafgiften. SF og Socialdemokraterne talte godt nok imod det men stemte for. Og vi advarede om, at det langt fra var sikkert, at Silkeborg Kommune ville få alle de forventede millioner fra staten, fordi der nok også var andre kommuner, der valgte at lette skatten med statstilskud.

Nu er vi spændte, hvor forligspartierne vil finde de 9 mio. kr.

I kommunens kasse? Eller besparelser på drifts- eller anlægsbudgettet?

Borgmester Vindum udtalte til Avisen, at han forestiller sig, at det nok kan dækkes ind via andre kommunale udligningsordninger, så man ikke behøver at tage pengene i kassen.

På sidste byrådsmøde blev vi ellers belært om, hvor vigtigt det er, at alle udvalg overholder deres budgetter. Vi havde stillet et forslag om, at en samlet overskridelse på en lille halv mio. kr. ud af et samlet budget på 48 mio. kr. på en lang række anlægsarbejde indenfor Børne- og Ungeudvalgets område skulle dækkes af kassen. Men nej, pengene skal spares på driftskontoen på et område, som i forvejen er i klemme

Hvis pengene til erhvervsskattelettelser ikke skal findes i kassen, vil Enhedslisten gerne hjælpe med nogle besparelsesforslag, som vi ikke fik igennem under budgetforhandlingerne.

Det mest oplagte vil være de 5,4 mio. kr. til tilkørslen til parkeringskælderen under Torvet. Flertallet er alligevel ved at smuldre. Så slipper vi også for at skulle finde penge til den ”negative salgssum”, som heller ikke er med i budgettet.

Gad vide, hvad der ville blive sagt om Enhedslistens økonomiske realitetssans, hvis vores forslag hang ligeså godt sammen …