Ændringer på Solgården

Vil Rune Dreier Kristensen lukke plejehjem?


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Det er med meget stor forundring, jeg læser artiklen om ændringerne på Solgården i mandagsavisen. Min forundring går mest på Rune Dreier Kristensens (A) udtalelser om, at beslutningen om at gøre Solgården til et specialiseret plejehjem for ældre, plejekrævende borgere, der har et alkoholforbrug ud over det almindelige, alene skulle være forårsaget af, at Hans Jørgen Hørning (V) ikke vil lukke plejehjem. Det har intet på sig.

Vi har i Ældre- og Handicapudvalget gennem det meste af 2016 arbejdet med at skabe en politik for det gode hverdagsliv på alle kommunens plejehjem. Fagfolk, borgere, pårørende og frivillige har været inddraget i processen.

På et af de allerførste møder, der blev afholdt, blev der givet udtryk for fra flere forskellige medarbejdere, at vi burde etablere nogle plejeboliger til ældre borgere med et aktivt alkoholforbrug. Årsagen hertil er, at de kan være vanskelige at rumme sammen med andre borgere, både for vedkommende med alkoholforbruget men også for de andre borgere. Det kræver en mere specialiseret viden at give disse borgere et værdigt og godt liv de sidste år, uden at vi som kommune partout vil ’lave om på dem’. Vi har hørt dette flere gange siden og drøftet det meget i Ældre- og Handicapudvalget. Der har ikke været fuld enighed om behovet for en sådan specialiseret enhed, men det overvejende flertal har været helt enig i behovet. Jeg er også enig i behovet.

Dette er da også blevet en del af politikken om det gode hverdagsliv på plejecentrene, som er vedtaget af det samlede byråd. Det er min opfattelse, at det er en politik, som vi kan være meget stolte af her i Silkeborg. På plejecentrene arbejdes der nu engageret med at omsætte ord til handling, og det forlyder, at det går godt, og at personalet er meget engagerede i arbejdet.

At Solgården er blevet udpeget som det plejehjem, der skal danne rammen om denne specialiserede indsats, var der mindre enighed om: To af udvalgets medlemmer stemte imod, mens fire stemte for (inklusive Rune Dreier Kristensen). Personalet på Solgården har i øvrigt selv budt ind på opgaven, og mener, som også jeg gør, at boligerne er meget velegnede til formålet.

Men hvis udpegningen i RDK’s øjne alene var for at tilfredsstille Hans Jørgens Hørnings ønske om ikke at lukke Solgården, så undrer det mig at RDK stemte for uden at fremføre denne opfattelse. Jeg kunne så godt tænke mig at vide, om RDK omvendt mener, der skal lukkes plejehjem?

Jeg er ret sikker på, at Solgården her i løbet af foråret vil invitere alle borgere i Sjørslev til et møde, hvor de kan høre om planerne, og hvor eventuelle forestillinger om en fremtid med druk og ballade på Solgården kan blive manet i jorden.