En god beslutning – lad flere følge efter


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Enhedslisten glæder sig sammen med borgerne på Gesnersvej og de andre veje, som har haft truslen om Drewsensvej vest hængende over hovedet i alt for mange år. Nogle gange er det rigtig godt, at ting tager tid og at beslutninger ikke træffes for hurtigt, det giver nemlig større chance for at beslutningerne er gennemtænkte og velfunderede. Især når det gælder store og indgribende vejanlæg, er det vigtigt.

Selvfølgelig er det rigtigt, når borgmesteren udtaler, at han ikke kan garantere, at et nyt byråd ikke kan komme i tanke om at tage vejanlægget op igen om en årrække – ingen kan udstede garantier for hvilke beslutninger et fremtidigt byråd vil træffe. Heller ikke selvom et flertal i det nuværende byråd havde besluttet en linjeføring af en mulig forlængelse af Drewsensvej, som Rune Drejer Kristensen plæderer for, idet et nyt byråd kan ændre en sådan en beslutning og vælge at droppe forlængelsen eller ændre linjeføringen. Så længe et arbejde ikke er færdigt endsige påbegyndt, kan det skrottes – og det er også en mulighed hvad angår Nordskovvej.

Når nu vi sparer en masse anlægskroner på veje til biler, bliver det muligt at gøre mere for at lokke borgerne i Danmarks Outdoor hovedstad op på cyklerne. Cykelstier, der gør det let at komme fra de mange mindre nære bysamfund til Silkeborg. Cykelstier, der sikrer alle skoleveje, så børnene vænnes til at cykle frem for at far eller mor kører dem i bil, fordi de finder skolevejen utryg.