Enhedslisten vil mere end laveste fællesnævner

Vi kan ikke lægge navn til det nuværende forslag til skolestruktur

Når vi i Enhedslisten ikke kan lægge navn til det skolestrukturforslag, som gruppeformændene fremlægger, skyldes det mest af alt, at vi anser det for at være alt for uambitiøst.

Der er såmænd ikke så meget, som vi er uenige i.

BUU har brugt halvandet års intens mødeaktivitet, forældre og skolernes personale har brugt store mængder energi og tid, dagligdagen på skolerne og skolebestyrelserne har været vendt på hovedet. Tid og kræfter som for eksempel kunne have været brugt på skolereformen. Og resultatet er en aftale med ganske få ændringer. Det betyder reelt, at det nuværende byråd udskyder beslutningerne og overlader dem til næste byrådsperiode. Og så skal vi igennem det hele igen.

Enhedslisten havde gerne set en aftale, som bygger på to principper:

  • Overbygningerne skal samles på skoler, hvor der kan etableres mindst tre spor på hver årgang. Det vil kunne skabe mere spændende ungdomsmiljøer og et bredere udbud af valgfag og muligheder for linjer.
  • Der skal laves forpligtende samarbejder primært mellem fødeskoler og overbygningsskoler, men også enkelte andre steder, hvor det giver mening. Indholdet i dette samarbejde er udmærket beskrevet af BUU og skoleforvaltningen i bilagene til aftalen.

Vi bakker op om de to skolefællesskaber: Funder-Kragelund og Vinderslev-Kjellerup-Sjørslev. Vi synes også, at det er fornuftigt at sætte en mindstegrænse for selvstændige skoler. Vi vil selv foreslå 105 elever. En mindstegrænse på 12 elever for klassestørrelser i skolefællesskaber er også fornuftigt.

Vi ønsker også forpligtende skolesamarbejder, men de skal hænge naturligt sammen. Der er i forvejen et samarbejde mellem fødeskoler og deres overbygningsskoler, som skal udbygges. Hvis overbygningerne samles på færre skoler, vil det medføre flere naturlige skolesamarbejder. Vi forestiller os også enkelte andre samarbejder, som ikke bygger på denne model, men som i stedet skal understøtte overbygninger.

Nogle af de skolesamarbejder, der peges på i forslaget, er fornuftige og hænger naturligt sammen, andre derimod er et udtryk for, at alle skoler skal tage den sammen medicin.

Det forslag, som gruppeformændene lægger frem, frigør stort set ingen penge. Det har aldrig været Enhedslistens hensigt at spare penge med en ny skolestruktur, men vi ville gerne se på, om der kunne frigøres nogle midler inden for skoleområdet, som kunne bruges på noget bedre inden for skoleområdet! Et ønske som vi oprindeligt delte med flertallet i BUU. Vi kan ikke sætte et beløb på, men der er ingen tvivl om, at det vil kunne ske, hvis overbygningerne samles på færre skoler. Men vi vil gerne understrege, at pengene skal blive på skolerne.

Til gengæld er vi også opmærksomme på, at en samling af overbygningerne vil kræve anlægsinvesteringer. Der er formentlig ikke nogen overbygningsskole, som på nuværende tidspunkt har plads til at overtage en anden skoles overbygning. Vi mener, at byrådet burde sætte navn på de skoler, der skal have overbygning og udarbejde en anlægsplan, der kan muliggøre en samling af overbygninger på skoler med mindst tre spor.

Vi vil gerne gentage, at vi på intet tidspunkt har troet, at vi kunne redde skolernes økonomi med strukturændringer. Det har jo også vist sig at være rigtigt. Det forslag, som flertallet af gruppeformændene lægger frem, løser ikke noget. På trods af at Silkeborg Kommune har de tredje laveste udgifter på elev på landsplan, leverer skolerne et rigtigt godt produkt. Men det kan ikke blive ved med at gå. Det ved flertallet af byrådets partier også godt. Alligevel lægges der op til besparelser i næste års budget. I Enhedslisten vil vi den modsatte vej. Der skal flere penge til skolerne.