Udenrigspolitik i sneglefart

“Regeringens dobbeltstandarder i Gaza-krigen udhuler argumenter for dansk plads i FNs sikkerhedsråd

Af Christian Juhl, Formand for Enhedslistens Palæstinaudvalg og tidl. medlem af Folketinget.

Regeringen arbejder for at Danmark får en plads i FNs sikkerhedsråd, samtidig med at de praktiserer dobbelte standarder i forhold til de aktuelle krige.

Regeringen fordømmer klart Rusland, når de angriber Ukraine. De støtter Ukraine i deres kamp for selvstændighed.

Men når det kommer til Israels besættelse af Vestbredden og angreb på Gaza, lyder der helt andre toner. Regeringen holder hånden under den angribende part, Israel. Kun tøvende udtaler de sig kritisk overfor Israel. Selv den langsomste udenrigspolitiske snegl overhaler den danske regering.

Statsministerens gentagne udsagn om at står ubetinget bag Israel, er upassende for et land, der ønsker en plads i FNs sikkerhedsråd, hvor opgaven er at forsvare den internationale folkeret og arbejde for fred og sikkerhed for alle.

I kravet om våbenhvile og opbakning til Sydafrikas sag internationale domstol, ICJ, i Haag er der tavshed, eller blot en svag hvisken.

I spørgsmålet om sanktioner mod Israel, er regeringen tavs. En passende reaktion vil være økonomiske sanktioner og et stop for våbenhandel med Israel?

Udenrigsministeren har ganske vist hvisket Israel i øret, at de skal…”

Lidt om energiforbrug og klimapolitik

“følge energistyrelsen brugte danskerne i 2022 en samlet mængde energi på ca. 700 Peta Joule.

Det blev anvendt af virksomheder, af husholdninger (bl.a. til opvarmning) og til transport.

1 enkelt PJ (Peta Joule) af de 700 ville kunne opvarme ca. 50.000 boliger med jordvarme.

Forestiller man sig at alle Danmarks 2,8 mio. boliger blev opvarmet ligeså effektivt og klimavenligt som med jordvarme ville vi altså kunne nøjes med at anvende 60 PJ til opvarmning i husholdningerne.

Eller for den sags skyld endnu mindre hvis vi også opgraderer på isolering…

Men det gennemsnitlige energiforbrug til opvarmning er mere end dobbelt så højt (143 PJ). Det ligger altså et overforbrug alene på opvarmning på over 10% af det totale energiforbrug og venter på at blive udnyttet.

Ser vi på transporten er der endnu mere at hente. Ifølge energistyrelsen brugte vi i 2022 i alt 195 PJ til transport. Altså mellem en tredjedel og en fjerdedel af vores samlede energiforbrug.

Langt den største del af dette forbrug: 153 PJ, blev anvendt til vejtransport.

En benzinbil kan køre ca. 1,5 km på 1 kWh energi, mens en elbil kan køre mere end 5. For hver benzinbil der bliver erstattet af en elbil kan vi altså spare mindst 2/3 af energiforbruget.

Når vi anvender bilen til transport er der i gennemsnit kun 1,08 personer i bilen. Der er altså et enormt besparelses-potentiale ved at skifte til el og tage flere af bilernes sæder i brug.

Vælger vi generelt mere bus- og togtransport frem for bilen vil besparelserne selvsagt blive betragteligt højere. Samtidig med at fremkommeligheden forbedres så vi samlet set skal anvende mindre tid på transport.

Men hvor kommer så al den energi fra som vi anvender i overflod?

Ja, vi kan selv med bl.a. sol og vind frembringe de ca. 300 ud af de 700 PJ. Heri er også medtaget import af f.eks. flis og træpiller, (65PJ) som energistyrelsen stadig betragter som en vedvarende ressource…

Men den største del må vi stadig hente fra Arabien, Rusland eller Nordsøen. I form af fossile brændsler, der direkte påvirker vores CO2 udledninger og laver varige skader på klimaet.

Skal vi erstatte al fossil energi med sol og vind må vi altså i det mindste fordoble mængden af vindmøller og solceller. Blot for at opretholde vores nuværende overforbrug.

Jeg foreslår at vi starter med at anvende mindre energi. Der er et enormt potentiale at hente uden at det mærkbart vil gå ud over vores nuværende levestandard.

Men det kræver at vi…”

Vi betaler Mia. af kroner til EU men vi har ikke råd til Store Bededag.

“Folketinget har vedtaget, med regeringen i spidsen, Store Bededag skal afskaffes.

Finansministeriet har regnet på det og påstår at vi kan spare ca 3,2 milliarder kroner ved at afskaffe Store Bededag.

Men vi i Folkebevægelsen mod EU har fundet pengene et andet sted.

Mette Frederiksen sagde i 2020 på vegne af Danmark ja til vi vil sætte vores bidrag op til EU med et beløb der siges være det samme som Finansministeriet siger at vi sparer ved afskaffelsen af Store Bededag. Vi skal derfor bede EU om at rulle den danske støtte tilbage til ved den var før 2020.

Sjovt nok så er EU fredet hvad besparelser angår. I 2019 betalte Danmark 20,2 Milliarder til EU’s budget, ud af det tal, modtog vi11, 2 i udbetaling. Dette er tal fra Folketingets EU oplysning. Vi vil gerne spare nogle flere skattekroner til EU.

Disse penge kan bruges til at finansiere store Bededag.

I Folkebevægelsen mod EU har vi altid været varme tilhængere af internationalt samarbejde og vi forstår selvfølgelig at det koster noget. Men når det drejer sig om EU…”

Maria Temponeras til vælgermøde hos Den Grønne Ungdomsbevægelse

“irsdag eftermiddag og tidlig aften var Enhedslistens spidskandidat i Vestjyllands storkreds til vælgermøde hos Den Grønne Ungdomsbevægelse i Silkeborg. Mødet foregik i to etaper. Først var der mulighed for, at vælgerne kunne gå rundt i Ungekulturhuset på Bindslevs Plads og sludre med forskellige folketingskandidater i hyggelige og uformelle rammer. Der næst var der en mere klassisk debat på Campus om klima. Der blev stillede en masse gode spørgsmål og forhåbentligt givet lige så gode svar mellem te, småkager og…”