Mere i løn? Tak, men vi har lige fået!

Ingen lønstigninger til byrådsmedlemmerne, når kommunen skal spare

Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

– Det var en overraskelse at kunne læse på forsiden af lørdagsavisen, at Steen Vindum (V) og Søren Kristensen (S) er klar til at hæve lønnen for byrådsmedlemmerne, siger Jørgen Madsen fra Enhedslisten.

– Det lyder, som om det er borgmesteren, der sidder og uddeler lønforhøjelser til byrådsmedlemmerne. Men det er altså byrådet selv, der bestemmer størrelsen af vederlaget. Men endnu mere overraskende er det, fordi vi lige har fået en pæn forhøjelse. Fra 1. februar steg vederlaget f.eks. for en som mig, der sidder i to udvalg, fra 158.460 kr. om året til 174.480 kr., som følge af at borgmesterlønnen steg med ikke mindre end 31% til 1.103.227 kr.

– I en tredjedel af landets kommuner har byrådene faktisk sagt nej til at hæve deres vederlag, selv om det var muligt, fortsætter Jørgen Madsen.

– I Silkeborg fik vi det at vide under orienteringspunktet på byrådsmødet i december. De forskellige vederlag udregnes som en procentdel af borgmesterlønnen, og hvis nogen af os havde lyst til at ændre på det, så skulle det vedtages på to på hinanden følgende byrådsmøder, var beskeden.

– Borgmesteren kunne – ligesom i andre kommuner – have valgt at sætte det på dagsordenen, så det kunne behandles, men det fremgik ikke engang af dagsordenen.

Man kan måske godt beskylde os for at have sovet i timen, for vi vidste jo godt, at det blev diskuteret og besluttet forskelligt i andre kommuner, indrømmer Jørgen Madsen, men det er trods alt borgmesteren og Økonomiudvalget der har serveretten, og vi havde ikke regnet med, at det ikke ville komme på dagsordenen.

– Bagefter havde vi en snak internt i vores valgforbund, hvor vi foreslog, at forhøjelsen af vederlaget skulle fjernes. Men vi tog til efterretning, at Søren Kristensen ønskede en samlet vurdering af vederlagenes fordeling mellem de forskellige poster.

De overvejelser er hos socialdemokraterne åbenbart allerede endt med budskabet om, at alle byrådsmedlemmer skal have mere.

– Men vi synes, det er en besynderlig udmelding at love byrådsmedlemmerne højere løn mindre end en måned efter, at vi rent faktisk har fået forhøjet vores vederlag – helt uden diskussion om det rimelige i at gøre det, samtidig med at byrådet gennemfører besparelser, slutter Jørgen Madsen.