MERE INFORMATION, TAK

“Jeg vil gerne tage mit ansvar som byrådspolitiker. Jeg vil gerne være i dialog med borgere, medier og andre i offentligheden i mit byrådsarbejde. Det vil jeg gerne, fordi jeg finder, at det er min pligt og ret som valgt af borgerne, og fordi dialog er en af de vigtigste ingredienser i et sundt og levende demokrati.

Jeg får ikke altid lov som byrådspolitiker i Silkeborg Kommune at tage det ansvar, jeg gerne vil tage. Udover dagligdags petitesser som forsøg på begrænsninger i min lovmæssige ret til sagsindsigt og trusler om politianmeldelser fra byrådskolleger er der særligt et væsentligt punkt, hvor jeg finder det vanskeligt at få lov at tage ansvar.

Det er i tilfælde, hvor jeg ikke får den væsentlige information stillet til rådighed, som jeg har brug for, for at kunne tage ansvar.

Det dagsaktuelle eksempel er den anden træfældning langs Remstrup Å, den på østbredden. Her er der tale om brud på både den strengeste naturbeskyttelse, vi har herhjemme, og samtidig brud på den gældende lokalplan. Alligevel må jeg forlade mig på en borgers aktindsigt, tak for den, før jeg kan blive informeret om væsentlige forhold i sagen. Den vej igennem finder jeg for eksempel ud af, at der har været dialog mellem Silkeborg Kommune og den ansvarlige for træfældningerne i over otte måneder.

Det også aktuelle eksempel er forsyningssagen. Her må jeg som byrådspolitiker leve i uvished om sagen, selvom…”

JEG HAR EN DRØM

“Bare rolig, vi kommer ikke op på Martin Luther King niveau med dette opslag. Jeg er nemlig en relativt jordnær vestjyde, som nødigt bruger store ord undtagen til de helt særlige lejligheder. Og dette opslag er ikke en af den slags særlige lejligheder.

Men jeg kom til at tænke på drømme og visioner, da jeg læste den fine leder af chefredaktør Hans Krabbe i lørdagens udgave af Midtjyllands Avis om de forliste drømme i form af nyt Museum Jorn og svømmecentret.

Visionerne og drømmene om nyt Museum Jorn på Søfronten og nyt svømmecenter på Søholt ville være intakte, hvis ellers de seneste par byråd før det nuværende byråd havde ageret med rettidig omhu.

Hvis de to daværende byråd havde vækstet med måde i stedet for uhæmmet, var vi sandsynligvis i dag kommet videre med både den ene og den anden drøm. Så det ikke var endt i den luftspejling, de to drømme er blevet til i dag.

Men de to daværende byråd, eller rettere sagt Det Samlende og Ansvarlige Forenede Midterparti bestående af de fleste af partierne i de to byrådsperioder, havde kun et mål for øje: Vækst

De havde ikke Silkeborg Kommunes udvikling for øje.

For udvikling er andet end simpel uhæmmet vækst, og det ved det nuværende byråd godt. Så når vi er færdige med at rydde op efter den uhæmmede vækst fra de to tidligere byråd, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det nuværende byråd sagtens kan tale mere udvikling. Til og med balanceret udvikling, med fokus på drift og drømme samtidig, og med en sund skelen til, hvor mange penge vi kan bruge og hvor mange vi må bruge.

Men lige nu, som Hans Krabbe skriver, handler det om mere presserende opgaver. Om noget for flyvske tænkere så kedeligt som, at børn skal have et sted at…”

SKOVEN VAR EN SØLLE SKOV, FOR DER VAR INGEN TRÆ´R

“En af mine byrådskolleger citerede i byrådssalen i sidste uge fra et vers fra børnesangen Posemandens Bil. Det skete, da vedkommende i min oplevelse gjorde grin med den skov ved Cirkus Impala, som jeg forsøgte at få byrådet til at tage bedre vare på end ved at bygge ned til 10 meter fra skoven.

Gad vide, om samme byrådskollega vil citere samme vers, hvis vi skal have sagen fra Bragesvej i byrådssalen? I så fald tænker jeg, det vil blive endnu sværere for ham at tale skoven ned i dette tilfælde. I sagen vil udvikler således bygge helt ned til 0 meter fra skovbyggelinjen. Klods op og ned, for det er klodser i form af punkthuse, vi taler om, af skoven.

Jeg har fuld respekt for, at udvikleren, lokale Kristian Kryger, forsøger i dette tilfælde. For vi har at gøre med en virkelig ringe lokalplan fra 2007, som giver ham muligheden. Han kan støtte ret på, at byrådet dengang var stort set ligeglade med Naturbeskyttelseslovens §17.

Og så kan han alligevel – heldigvis – ikke.

For det er ikke sådan, at en samling byrådspolitikere, hverken i Silkeborg Kommune eller andre af landets 97 kommuner, bare kan sidde Naturbeskyttelsesloven, eller andre love, overhørig.

Netop derfor savner jeg i høj grad noget i sagens beskrivelse, når jeg skal behandle den i Plan- og Vejudvalget efter påske. Jeg mangler en vurdering fra Silkeborg Kommunes fagligt stærke administration af, hvordan…”

JAMEN, VI ER BLEVET LOVET…

“Brian Holst har til lørdagens Midtjyllands Avis skrevet gode artikler om udfordringerne med at placere et Boxit lagerhotel i Silkeborg. I en af artiklerne bliver nævnt, at JYSK koncernen er blevet stillet et og andet i udsigt af Silkeborg Kommune på en af de pt. mulige placeringer for lagerhotellet, Sanistål-grunden.

Jeg har hørt den historie før i forskellige udgaver her det seneste års tid i det nye byråd. Politikere har på kommunens vegne stillet nogen noget i udsigt. Ja, nogle gange bliver det ligefrem omtalt som et løfte eller en aftale.

Men tidligere byråd og politikere kan ikke aftale noget, som ikke er bekræftet af et flertal af byrådet, og der er ikke bekræftet noget af et byråd for Sanistål-grunden, Der er heller ikke bekræftet noget af et byråd i forhold til et boligbyggeri, hvor renseanlægget ligger på Søholt. Der er ikke bekræftet noget af et byråd for Justitskvarteret, for banegårdsarealet eller for Bios Gård, eller for støtte til et Outdoor Institut eller hvad der ellers bliver talt om.

Så uanset om du hedder Birch eller Brunsborg, eller hvad du nu hedder, kan du ikke regne med noget, som ikke er bekræftet af et byråd.

I den aktuelle sag om grunden, hvor der tidligere lå…”