Tvang og sanktioner modvirker integration


Af Jakob Sølvhøj, MF, børneordfører

Straf, tvang og sanktioner. Det er hovedingredienserne i regeringens plan for et Danmark uden parallelsamfund. Det er svært ikke at blive trist til mode over den ubehagelige retorik, der gennemsyrer hele udspillet, og bedre bliver det ikke, når indholdet skal vurderes.

Regeringspartierne må vel tro, udspillet kan skaffe dem flere stemmer ved et folketingsvalg, men at det skulle bidrage til at løse de udfordringer, der er i vores udsatte boligområder, kan der næppe være mange, der for alvor tror på. Udspillet lægger sig blot i slipstrømmen af tidligere fejlslagne ghetto-planer. Nu med endnu mere tvang og endnu skrappere sanktioner.

På børneområdet satser udspillet på lofter over optaget af børn med udenlandsk baggrund i daginstitutionerne i de udsatte boligområder og på at tvinge forældrene til indskrive deres børn i dagtilbud, senest når de fylder 1 år. Det er utroligt, at regeringen kan bruge begreber som frihed og lighed som begrundelse for at indføre særregler for tosprogede børn og fratage forældre retten til selv at bestemme om deres børn skal i dagtilbud.

Udspillets anvendelsen af tvang vil modarbejde den integrationsindsats, der angiveligt skulle være formålet. Ingen tvivler vel på, at dagtilbud spiller en vigtig rolle for børns udvikling, både sprogligt og i bredere forstand, men meget afhænger af, om der kan etableres et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene. Derfor er tvang den dårligst tænkelige fremgangsmåde. Det må være forældrenes valg, om deres børn skal gå i dagtilbud.

Der er rigtig gode erfaringer med at vejlede og motivere forældre i udsatte boligområder til at anvende de lokale daginstitutioner eller den kommunale dagpleje. Det gøres nok allerbedst, når der i et tæt samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud gennemføres en aktiv opsøgende indsats overfor forældrene. Afgørende er det også, at dagtilbuddene har høj pædagogisk kvalitet, og her er hverken forskere eller praktikere i tvivl. Det kræver veluddannet personale og gode normeringer, og ikke mindst det sidste kniber det med i mange kommuner.

Det er en god idé at styrke dagtilbuddenes rolle og indsats for at sikre bedre integration. Det sker bare ikke med tvang og sanktioner, men gennem en aktivt opsøgende indsats overfor forældrene og tildeling af flere ressourcer til dagtilbuddene i de udsatte boligområder.