Visionært eller bare dumt?

Har vi virkelig brug for et parkeringshus?


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Forsiden af Midtjyllands Avis tirsdag fik mig – og sikkert adskillige andre – til at spærre øjnene op: Nyt stort P-projekt på vej.

Et nyt P-hus med kælder øst for rådhuset! Hvor kom det lige fra? Selvfølgelig fra Plan- Miljø- og Klimaudvalget med Jarl Gorridsen i spidsen. Det har ganske vist ikke været på udvalgets dagsorden endsige byrådets. Men når der i forbindelse med et kommende byggeri med 286 lejligheder på Søtorvet nedlægges 160 offentlige P-pladser, skal der etableres andre i stedet. Og når der bygges et nyt Museum Jorn ved søbredden lige overfor, så bliver der brug for mange P-pladser!

Hvad byggeriet på Søtorvet angår, har den interesserede bygherre vist endnu ikke erhvervet grunden, som i dag rummer Circle K. Lokalplanen er heller ikke sendt i høring – det sker først på byrådsmødet senere på måneden. Hvis det skal give mening at sende lokalplaner i høring, skal der også lyttes til borgerne, så det er vel ikke givet, at der bliver bygget otte punkthuse med i alt 286 lejligheder? Eller er det?

En projektmedarbejder arbejder aktuelt for kommunale kroner med at skaffe penge til et nyt museumsbyggeri. Projektmageren har fået tre år på fuld tid til at skrabe penge sammen, og der er endnu kun gået godt og vel et år. Museet skal angiveligt ligge helt ned til søen på det areal, der frigives, når og hvis lokalplanen for Søtorvet vedtages, Circle K-grunden erhverves, og der bevilges penge af byrådet til en bekostelig omlægning af Christian d. 8. vej. Når og hvis alt dette falder i hak, skal der sikkert laves en arkitektkonkurrence. Når vinderen er fundet, skal der laves en lokalplan for byggeriet. Lokalplanen havner helt givet i Naturklagenævnet, og derefter går en rum tid, før der falder en afgørelse.

Enhedslisten forslog på et byrådsmøde, at vi skulle undersøge, om det overhovedet er sandsynligt, at der vil blive givet tilladelse til at bygge så tæt på søbredden, men det syntes resten af byrådet var helt overflødigt. Forstå det, hvem som kan.

Er det visionært eller bare dumt at lade kommunale embedsfolk bruge tid og ressourcer på at udarbejde skitser og planer for et P-hus med kælder, som ingen endnu ved hvornår eller om der overhovedet bliver behov for?